MAN Česká republika

Asistent ­ vracení ­ do ­ jízdního pruhu MAN

Asistent vracení do jízdního pruhu MAN

Přehledně

  • Bezpečné udržování vozidla v jízdním pruhu
    V případě neúmyslného opuštění jízdního pruhu varuje akusticky, hapticky a opticky.
  • Aktivní zásah
    Aktivně navede autobus zpět do jízdního pruhu a pomáhá řidiči snížit nebezpečí.
  • Zvýšení aktivní bezpečnosti
    Zejména na monotónních úsecích trasy.

Opatrný návrat do správného pruhu

Aktivně podporuje řidiče při udržování vozidla v jízdním pruhu: Volitelný asistent vracení do jízdního pruhu MAN (LRA) nejen hlídá přesnost jízdy v jízdním pruhu na základě jeho značení, ale v případě potřeby aktivně a opatrně navede autobus zpět do správného jízdního pruhu – dříve, než dojde k nebezpečné situaci. Inteligentní systém tak usnadňuje práci řidiči a může výrazně přispět ke snížení rizika nehod způsobených neúmyslným vyjetím z jízdního pruhu.

1
Kombinace tří systémů

Asistent vracení do jízdního pruhu pomáhá řidiči udržovat vozidlo v jízdním pruhu aktivním navracením do jízdního pruhu. Systém kombinuje funkci varování před opuštěním jízdního pruhu s elektronicky řízeným systémem řízení MAN Comfort Steering.

Od rychlosti 60 km/h nepřetržitě sleduje značení levého a pravého jízdního pruhu pomocí kamery za předním oknem – a kontroluje tak udržování vozidla v jízdním pruhu. Asistent vracení do jízdního pruhu tak zvyšuje aktivní bezpečnost na monotónních dálničních úsecích a pomáhá předcházet nehodám.

2
Aktivní návrat zpět do jízdního pruhu

Pokud hrozí, že vozidlo opustí určený jízdní pruh bez zapnutého ukazatele směru, systém řidiče akusticky nebo hapticky varuje. Kromě toho řidič obdrží optické upozornění v podobě světelného značení na 12palcovém digitálním displeji. Pokud řidič nezareaguje, systém řízení MAN Comfort Steering jemně zasáhne a automaticky navede zájezdový autobus zpět do jízdního pruhu.

Systém přitom spolehlivě zohledňuje možné překážky dodatečným zpracováním údajů z radaru. Řidič může korekční moment řízení kdykoli zrušit.