MAN България

Предупреждение ­ за скоростта базирано на ­ камера: Разпознаване на ­ пътни знаци ­ MAN

Разпознаване на пътни знаци MAN

Накратко

  • Ранно предупреждение за нарушения на скоростта
    Открива надвишаване на скоростта и предупреждава водача.
  • Допълнителна безопасност
    Помага за предотвратяване на инциденти и може да избегне ненужни разходи.

Ранно напомняне за безопасност

За да може шофьорът да следи различните знаци: Разпознаването на пътни знаци заснема знаците по маршрута пред автобуса с помощта на камера на предното стъкло и надеждно показва валидните в момента указания на дигиталния 12-инчови дисплей на водача. Ако например се превиши допустимата максимална скорост, системата напомня на водача за настоящите указания с визуално и звуково предупреждение. Толерансът на предупредителния сигнал може да се задава индивидуално в менюто на превозно средство - в диапазона на разлика от 0 до 3 км/ч.

За автобуси с навигационна система, системата може дори да показва разпоредби като забрани за влизане, ограничения на височината и теглото или специфични опасности - като например задръствания. Това не само облекчава водача, но също така може да помогне за предотвратяване на злополуки.

1
Предупреждение на дисплея

Ограничението на скоростта, забрани за изпреварване и други ограничения се показват на водача на дисплея на комбинирания инструмент. В случай на превишена скорост, конфликт със забрани за изпреварване или други разпоредби съответните индикации мигат.

2
Акустичен сигнал

При надхвърляне на скоростта и неспазване на забраните за изпреварване и ограниченията това е придружено от акустичен сигнал, който прозвучава еднократно през високоговорителите на работното място на водача.

Искате повече информация? Оттук, моля!

Свържете се с нас

Искате консултация? За предпочитане лично: