MAN България

Адаптиве н темпомат (ACC)

Накратко

  • Контрол на разстоянието
    Радарните сензори отчитат разстоянието и относителната скорост на превозните средства отпред.
  • Регулиране на скоростта
    Скоростта, ускорението и забавянето на превозното средство се регулират активно и така се запазва разстоянието до движещия се отпред.
  • Активна помощ по време на шофиране
    Контролерът изчислява най-добрата стратегия за приближаване и контролира двигателния момент и управлението на спирачките.

Сигурна система

Скоростта често се подценява, а разстоянието до предното превозно средство се надценява. Адаптивният темпомат е в състояние самостоятелно да регулира както скоростта на движение, така и разстоянието до движещото се отпред превозно средство в рамките на направените предварителни настройки. Той може да се използва при скорост на движение над 25 km/h.

Активен контрол на разстоянието

1
Анализ на разстоянието

Радарният сензор с около 150 метра диапазон на видимост анализира разстоянието и относителната скорост на движещите се отпред превозни средства в собствената лента.

2
Стратегия за приближаване

От данните на сензора, скоростта на превозното средство и действията на водача, контролерът изчислява най-добрата стратегия за приближаване и контролира двигателния момент и постоянните работни спирачки.

3
Контрол на скоростта

Скоростта, ускорението и забавянето на превозното средство се регулират активно и така се запазва разстоянието до движещия се отпред.

Искате повече информация? Оттук, моля!

Свържете се с нас

Искате консултация? За предпочитане лично: