MAN България

Асистент за ­ връщане в ­ лентата ­ MAN

Асистент за връщане в лентата MAN

Накратко

  • Сигурно запазване на лентата
    Предупреждава акустично, тактилно и визуално, ако случайно напуснете лентата за движение.
  • Активна намеса
    Активно насочва автобуса обратно в лентата за движение и помага за облекчаване на водача.
  • Повишаване на активната безопасност
    Особено на монотонни участъци от маршрута.

Внимателно обратно в правилната лента

Активно подпомага водача да остане в лентата за движение: Опционалният асистент за връщане в лента MAN (LRA) контролира спазването на лентата не само по пътната маркировка, но и активно и внимателно насочва автобуса в правилният път при необходимост- преди да възникне опасна ситуация. Така интелигентната система намалява натоварването на водача и по този начин може да помогне за значително намаляване на рисковете от злополука, причинени от неволно напускане на пътя.

1
Комбинация от три системи

Асистентът за връщане в лентата подпомага водача при коректното спазване на лентата, като активно връща обратно в нея. Системата съчетава функцията за предупреждение при напускане на лентата с електронно управляваната кормилна система MAN Comfort Steering.

При скорост над 60 км/ч тя непрекъснато следи маркировката на лявата и дясната лента с помощта на камера зад предното стъкло – и по този начин следи спазването на лентата за движение. С това асистентът за връщане в лентата увеличава активната безопасност на монотонни магистрални участъци и помага за предотвратяване на инциденти.

2
Активно връщане обратно

Ако превозното средство заплашва да напусне зададената лента, без да активира мигача, системата предупреждава водача акустично или тактилно. Той също така получава визуална информация чрез светлинни маркировки на дигиталния 12-инчов дисплей. Ако водачът не реагира по подходящ начин, кормилната система MAN Comfort Steering се намесва внимателно и самостоятелно насочва автобуса обратно в лентата.

При това системата взема предвид надеждно възможни препятствия чрез допълнителна обработка на радарни данни. Водачът може да отмени коригирания момент на завъртане на кормилното управление по всяко време.

Искате повече информация? Оттук, моля!

Свържете се с нас

Искате консултация? За предпочитане лично: