MAN България

Система за асистенция при аварийно спиране (EBA)

Накратко

  • Активно предупредително съобщение
    Радарните сензори откриват навременно опасни ситуации, предупреждават водача и при сериозни ситуации задействат аварийно спиране.
  • Оптична предупредителна система
    При аварийното спиране се включва сигнал за аварийно спиране в допълнение към спирачните светлини.

Всеобхватна концепция за предупреждение

Новото поколение на системата за асистенция при аварийно спиране (EBA) прави превозните средства на MAN още по-сигурни и значително намалява опасността от пътнотранспортни произшествия. Системата за асистенция при аварийно спиране разпознава ситуациите за аварийно спиране и предупреждава водача навреме. Ако водачът не реагира се задейства аварийно спиране. В този случай към стоп светлините допълнително се активира сигналът за аварийно спиране ESS (Emergency Stopping Signal) – уредбата аварийни мигачи сигнализира на участниците в движението за аварийната ситуация и по този начин намалява опасността от сблъсък.

Интелигентна комбинация от радарен сензор и камера

1
Бърза реакция при опасност

Системата за асистенция при аварийно спиране EBA (Emergency Brake Assist) комбинира данните от радарния сензор в предната част на превозното средство и камерата в предното стъкло. В случай на опасна ситуация системата може да реагира бързо и при сериозен случай навреме да задейства аварийно спиране.

2
Предупреждение на други участници в трафика

При аварийно спиране към спирачните светлини допълнително се активира сигналът за аварийно спиране ESS (Emergency Stopping Signal) – уредбата аварийни мигачи сигнализира на участниците в движението за аварийната ситуация с увеличена честота на мигане и по този начин може да намали опасността от сблъсък.

Искате повече информация? Оттук, моля!

Свържете се с нас

Искате консултация? За предпочитане лично: