MAN Transport Solutions: Naše poradenstvo pre váš prechod na alternatívne pohony

Transport Solutions

Prehľad

 • Analýza prevádzky a koncepcie mobility
  Zanalyzujeme vašu prevádzku a vyvinieme s ohľadom na všetky relevantné faktory koncepciu mobility na mieru.
 • Infraštruktúra nabíjania a zásobovanie energiou
  Naplánujeme s vami vybudovanie infraštruktúry nabíjania a vyvinieme pre vašu prevádzku optimálnu stratégiu zásobovania energiou.
 • Poradenstvo pri nástupe do eMobility
  Ako váš kompetentný partner vás budeme sprevádzať pri vašom nástupe do eMobility a podporíme vás pri školení vašich zamestnancov.

Váš úspešný prestup na alternatívne pohony

Od prvého elektrického nákladného automobilu až po manažment integrovanej zmesi vozového parku – prechod na alternatívne pohony nadhadzuje množstvo otázok. 360° poradenské služby MAN Transport Solutions vám dajú spoľahlivé odpovede.

/
Reichweitenermittlung

Výpočet dojazdu

 • Analýza nasadenia vozidla
 • Simulácia vašich prevádzkových procesov a prípadné prispôsobenie obehu vozidiel
 • Zaznamenávanie potrebných dojazdov a prepravných kapacít

/
Netzwerkanalyse

Analýza siete

 • Určenie faktorov špecifických pre prevádzku a odvetvie, ktoré ovplyvňujú nasadenie elektrických vozidiel (napr. doprava, jazdné cykly, naloženie, topografia, vedľajšie spotrebiče)
 • Zostavenie mixu vozového parku, ktorý je optimálny pre váš podnik
 • Analýza úspory CO2

/
Ladekonzepte

Koncepty nabíjania

 • Vývoj stratégie nabíjania na mieru
 • Simulácia a optimalizácia plánovania časov nabíjania
 • Koncepty pre infraštruktúru nabíjania a prispôsobenia v sklade

/
Energieversorgung

Zásobovanie energiou

 • Analýza očakávaných spotrieb energie vo vašom podniku
 • Vytvorenie a kontrola konceptov na bezpečné vlastné zásobovanie energiou
 • Energetický manažment s ohľadom na potenciály optimalizácie pri odbere prúdu a prevádzkové požiadavky

/
Energiespeicher

Akumulátor energie

 • Poradenstvo k technológiám batérií a manipulácii s nimi
 • Zobrazenie trvalých 2nd- use aplikácií pre batérie vozidiel
 • Informácie o manažmente Life Cycle pre batérie

/
Service

Servis

 • Poradenstvo na prispôsobenie výbavy a procesov v servise
 • Koncepty pre bezpečnostné tréningy a školenia pre bezpečnú manipuláciu s vysokonapäťovými systémami
 • Podpora pri definovaní tréningov techniky a jazdy pre vašich zamestnancov

/
Reichweitenermittlung

Výpočet dojazdu

 • Analýza nasadenia vozidla
 • Simulácia vašich prevádzkových procesov a prípadné prispôsobenie obehu vozidiel
 • Zaznamenávanie potrebných dojazdov a prepravných kapacít

/
Netzwerkanalyse

Analýza siete

 • Určenie faktorov špecifických pre prevádzku a odvetvie, ktoré ovplyvňujú nasadenie elektrických vozidiel (napr. doprava, jazdné cykly, naloženie, topografia, vedľajšie spotrebiče)
 • Zostavenie mixu vozového parku, ktorý je optimálny pre váš podnik
 • Analýza úspory CO2

/
Ladekonzepte

Koncepty nabíjania

 • Vývoj stratégie nabíjania na mieru
 • Simulácia a optimalizácia plánovania časov nabíjania
 • Koncepty pre infraštruktúru nabíjania a prispôsobenia v sklade

/
Energieversorgung

Zásobovanie energiou

 • Analýza očakávaných spotrieb energie vo vašom podniku
 • Vytvorenie a kontrola konceptov na bezpečné vlastné zásobovanie energiou
 • Energetický manažment s ohľadom na potenciály optimalizácie pri odbere prúdu a prevádzkové požiadavky

/
Energiespeicher

Akumulátor energie

 • Poradenstvo k technológiám batérií a manipulácii s nimi
 • Zobrazenie trvalých 2nd- use aplikácií pre batérie vozidiel
 • Informácie o manažmente Life Cycle pre batérie

/
Service

Servis

 • Poradenstvo na prispôsobenie výbavy a procesov v servise
 • Koncepty pre bezpečnostné tréningy a školenia pre bezpečnú manipuláciu s vysokonapäťovými systémami
 • Podpora pri definovaní tréningov techniky a jazdy pre vašich zamestnancov

Ihr erfolgreicher Umstieg auf alternative Antriebe

Zmanažujeme vašu mobilitu s istotou do budúcnosti

Náš tím odborníkov MAN vás komplexne podporuje a objasňuje s vami všetky dôležité otázky do posledných detailov.

Reichweitenplanung für Ihre MAN Elektrofahrzeuge

Prechod na elektrické pohony má samozrejme zmysel len vtedy, keď postačuje dojazd a transportný výkon. Práve pri nasadení v meste neprejdú mnohé vozidlá viac ako 80 až 120 kilometrov. Ak je priemerný denný transportný výkon v tomto rozsahu, je elektromobilita správna voľba. Pre spoľahlivé výroky o možnosti nasadenia však musíte zohľadniť ešte ďalšie faktory.

MAN Transport Solution servis a údržba

Nástup do elektromobility je pre váš podnik viac ako len výmena jedného alebo viacerých vozidiel. Je to nástup do mobility budúcnosti – so všetkými s tým spojenými výhodami. Ale „elektrické vozidlá“ prinášajú do vášho podniku aj rad zmien: Od plánovania trasy cez každodenné nabíjanie až po spôsob jazdy a vybavenie dielne. Preto je dôležité, aby na to boli vaši zamestnanci a vaša servisná dielňa dobre pripravení/á.

V spolupráci s MAN Academy vyškolíme vašich zamestnancov, aby vedeli optimálne používať vaše elektrické vozidlá. Informujeme o možných ohrozeniach a správnej manipulácii s elektrickými vozidlami v prípade nehody alebo poruchy. A stojíme aj po boku vašej servisnej dielni ako kompetentný partner vo všetkých otázkach týkajúcich sa práce s elektrickými vozidlami.

MAN Transport Solutions zásobovanie energiou

Či môžete s prechodom na elektromobilitu dosiahnuť úspory oproti svojmu konvenčne poháňanému vozidlu, závisí hlavne od formy zásobovania energiou. Odskúšame za vás všetky možné prostriedky na optimalizáciu nákladov. Napríklad ako cielene využívať časy výhodného odberu prúdu a ako sa vďaka stupňovitému nabíjaniu vyhnúť špičkovým zaťaženiam. Alebo ako môžete optimalizovať náklady za odber prúdu používaním a ukladaním vlastnej vyprodukovanej energie, napr. na nabíjanie batérií vozidiel.

Ďalší kľúčový komponent elektromobility je batéria vozidla. Jej stav a výkonnosť sú rozhodujúce pre cenovo efektívnu prevádzku elektrifikovaných vozových parkov.

Nedá sa zabrániť tomu, že každá batéria so zvyšujúcim sa vekom stráca kapacitu a výkon. Faktory, ako spôsob používania, údržba a frekvencia nabíjania však majú výrazný vplyv na to, ako rýchlo a v akom rozsahu sa znižuje výkon batérie. Optimalizovaný manažment batérie je preto pevne integrovanou súčasťou našich koncepcií pre váš nástup do elektromobility.

Die richtige Ladetechnik für Ihre MAN Elektrofahrzeuge

Vybavený správnou technikou nabíjania sa váš vozový park stane optimálnou základňou pre vaše elektrické vozidlá: Nabíjanie batérií po skončení zmeny vám zaistí ďalší deň jazdný dosah až 200 km (podľa NEDC). Dodatočné trasy v ten istý deň zvládne váš MAN eTGM napríklad, keď ho počas obedňajšej prestávky dobijete na rýchlonabíjacej stanici. Kombo zásuvka CCS s nabíjacím prúdom až 150 kW umožní kompletné nabitie batérie maximálne do dvoch hodín.

Centrálne vplyvové faktory

Nadstavby, ako napr. navíjacia vyklápačka, chladiaci box alebo lis na odpad, zásobuje MAN eTGM elektrickou energiou priamo z batérií vozidla. Prevádzka vedľajších spotrebičov tak vedie nevyhnutne k zníženiu dojazdu vášho elektrického vozidla. Aký silný je tento efekt, závisí tak od druhu nadstavby, ako aj od intenzity jej používania. Preto detailne zanalyzujeme spotrebu prúdu vedľajších spotrebičov pre nasadenie vozidla vo vašom podniku. Takto získané poznatky idú priamo do kalkulácie dojazdu a optimalizácie trasy.

Elektrické nákladné automobily môžu plne rozvinúť svoju silu predovšetkým v mestskom prostredí: Reálne priemerné rýchlosti v typickej mestskej premávke sú 16 – 20 km/h. A rýchlostné hranice na väčšine trás 50 – 60 km/h. Elektrické koncepty pohonov pracujú v týchto rýchlostných rozsahoch zvlášť energeticky úsporne. Okrem toho už nepredstavuje doprava stop & go záťaž pre vašu energetickú bilanciu v protiklade s jazdou so spaľovacím motorom. Naopak: Vďaka rekuperácii dodáva MAN eTGM pri každom brzdení elektrickú energiu späť do batérie.

Predvídavá jazda šetrí energiu. To platí pre každé vozidlo. Pri elektrickom pohone však môže vyškolený vodič prejsť výrazne väčší jazdný dosah. Jemné zrýchľovanie a cielené používanie rekuperácia výrazne znižujú spotrebu energie.

Hmotnosť nákladu a profil terénu jazdnej trasy relatívne málo ovplyvňujú jazdný dosah vášho elektrického nákladného automobilu. Výrazne väčší vplyv majú vykurovanie a vysoké rýchlosti. Predsa je však dôležitá analýza vašej siete trás a vašej potreby nabíjania. Pretože poskytne dôležité informácie na optimalizáciu jazdných trás a obehu vozidiel.

Elektrický pohon vyrába výrazne menej odpadového tepla ako spaľovací motor. MAN eTGM preto používa čisto elektrický systém kúrenia a klimatizácie. Pracuje tak efektívne, že jeho spotreba prúdu vôbec neovplyvňuje dojazd vášho elektrického vozidla.

Mobilita v mestskej premávke zajtrajška

MAN eTGM

 • Plne elektrický s dojazdom až 190 kilometrov
 • Vynikajúca efektivita energie a nákladov
 • Vysoká flexibilita nasadenia a komplexný balík MAN eMobility
Prejsť na MAN eTGM

Viac informácií? Tadiaľto!

Poradenstvo? Najlepšie osobne: