MAN Slovensko
Späť na prehľad

MAN Liga pokračuje

01.12.2023 Nákladný automobil

Onedlho sa rozbehne nový ročník podujatia MAN Liga – súťaže o najefektívnejšieho vodiča na ťahači MAN novej generácie. Prinášame aktuálne informácie, ponúkame detailný pohľad na hodnotenie výsledkov aj postrehy z minulého kola očami inštruktorov MAN ProfiDrive.

  • Pozitívna spätná väzba z minulých ročníkom
  • Organizátori otvárajú registráciu firiem do MAN Ligy 2024
  • Objektíve hodnotenie prostredníctvom platformy RIO
  • Podpora súťažiacich vodičov cez službu MAN ConnectedCoDriver

Súťaž MAN Liga ročník 2024 paralelne pobeží opäť v Českej republike a na Slovensku. Keď sme prvýkrát vyhlásili súťaž o najefektívnejšieho vodiča nákladného vozidla značky MAN, cieľom bolo ukázať v praxi, že naše vozidlá novej generácie sú absolútna špička z hľadiska hospodárnosti prevádzky. Ale chceli sme to spraviť tak, aby sa výkony vodičov hodnotili sofistikovanejšie než iba porovnávaním dosiahnutej spotreby paliva. Preto je MAN Liga zacielená na komplexne hospodárny spôsob jazdy a intenzívne využívanie najmodernejších technológií, ktorými disponujú trucky MAN.

Objektívny rozhodca – digitálna platforma RIO

Ako vyplýva z názvu, podujatie je určené pre vodičov truckov značky MAN. A pokiaľ ide o typ vozidla, sú to výlučne ťahače s návesom. Aby sa nenarušil chod zúčastnených firiem, súťažiaci vodiči jazdia v bežnom prevádzkovom režime a na štandardných trasách.

Vodičov „známkujeme“ prostredníctvom digitálnej platformy RIO, ktorá v reálnom čase sleduje a vyhodnocuje výkony (v percentách). Výsledky spracúvajú školitelia MAN ProfiDrive.

Najčastejšie skloňovaným slovným spojením v ďalšom texte zrejme bude „efektívny štýl jazdy“... Ale konkrétne čo sa vyhodnocuje? Telematika monitoruje dojazdy zotrvačnosťou a efektívne používanie pedála akcelerácie, no rovnako i využívanie motorovej brzdy a retardéra, aby sa čo najmenej opotrebúvali prevádzkové brzdy. Ďalším sledovaným parametrom je používanie tempomatu. Využívaním potenciálu tempomatu na 100 % totiž vodič dosiahne ešte vyššiu efektívnosť prevádzky vozidla. Pre objektívnosť hodnotenia sa prihliada tiež na celkovú hmotnosť súpravy a typ trasy, ale i na hustotu premávky. RIO zaznamenáva už aj počasie, takže pri analyzovaní výkonov sa berú na zreteľ aktuálne zhoršené podmienky na ceste.

Aj počas budúceho ročníka MAN Ligy budú mať súťažiaci k dispozícii bezplatnú podporu služby ConnectedCoDriver. To znamená, že vodiči svoje priebežné výsledky telefonicky konzultujú so školiteľmi ProfiDrive a dostávajú rady či odporúčania, ako si zlepšiť celkové hodnotenie. Priestor na to je – veď súťaž potrvá zhruba dva mesiace.

Pre dopravné spoločnosti sa účasťou v súťaži otvára možnosť zdarma vyskúšať výhody digitálnych služieb MAN. Vrátane individuálneho poradenstva od školiteľa MAN ProfiDrive o tom, ako zvýšiť efektivitu jazdy, znížiť náklady i predĺžiť životnosť najviac namáhaných komponentov vozidla.

Koučovanie cez mobil

Niektorí účastníci MAN Ligy zo začiatku dosahovali nízke skóre. Ale ak akceptovali rady školiteľov, postupne začali jazdiť čoraz efektívnejšie. „Najväčšie rezervy mali súťažiaci v používaní tempomatu a tiež v decelerácii, čiže v dojazdoch bez nohy na plyne iba s využití kinetickej energie vozidla. Okrem toho zo zlozvykov sa často vyskytovalo šliapanie na plynový pedál pri zapnutom tempomate. Typický príklad: Keď v stúpaní systémy efektívne využívajú vozidlo a uberajú výkon tak, aby hospodárne dosiahlo horizont, tak vtedy do toho netrpezlivý vodič šliapne na plynový pedál, aby zrýchlil. Lenže takto nielen zvyšuje spotrebu paliva, ale preruší aj činnosť GPS tempomatu EfficientCruise,“ vysvetľuje Martin Kovařík, školiteľ MAN ProfiDrive. „

Učebnicový príklad, ako môže vodičom pomôcť služba ConnectedCoDriver, nám povedal Andrej Rakyta, ďalší zo školiteľov MAN ProfiDrive: „Jednotlivé výkony vyhodnocujem vždy po týždni. Pochopiteľne, so šoférmi pravidelne komunikujem a radím im, na čom by mohli ešte popracovať, aby si zlepšili hodnotenie. Pri rozhovoroch so súťažiacimi som rýchlo zistil, kto je tvárny a má chuť sa zdokonaľovať a kto nie je ochotný vyjsť zo zabehaným koľají, pretože takto jazdí tridsať rokov... O to viac ma teší, že väčšina vodičov prejavila záujem zlepšiť si štýl jazdy, hoci tiež neboli žiadni nováčikovia. Napríklad jeden zo súťažiacich po prvom týždni MAN Ligy dosiahol celkové hodnotenie 50 %. Čiže veľmi slabo využíval potenciál vozidla pre hospodárnu jazdu. Na viaceré veci som ho upozornil, on moje rady akceptoval a do konca súťaže sa vo všetkých sledovaných parametroch výrazne zlepšil.“ Dodajme, že reč je o Michalovi Harendarčíkovi, ktorý v priebehu MAN Ligy 2023 dosiahol najrazantnejší vzostup: Zlepšil si priebežné hodnotenie z 50 % na 91 % a vďaka tomu vyskočil z priemeru na bronzový stupienok víťazov! Získal aj nové ocenenie Skokan – pre vodiča, ktorý si počas súťaže najvýraznejšie zdokonalil efektívny štýl jazdy.

„Najprv som veľmi nevedel, ako na to. Po troch týždňoch som začal komunikovať so školiteľom, ktorý mi dal veľa dobrých rád. Tak som ich svedomito dodržiaval a hodnotenia sa zlepšovali. A spotreba na tej istej trase klesla o zhruba dva a pol litra. Aj predtým som bol zvyknutý jazdiť ekonomicky, lenže teraz som začal dávať väčší pozor na maličkosti. Hlavne treba maximálne využívať adaptívny tempomat, ktorý je naozaj na vysokej úrovni, čo najviac brzdiť retardérom a jazdiť predvídavo.“

Takto účinne môže fungovať koučovanie vodiča cez MAN Connective CoDriver. Túto službu ponúkame našim zákazníkom, keď chcú zvýšiť efektívnosť prevádzky vozidiel. Samozrejme, šoféri musia byť ochotní spolupracovať s inštruktorom. V tomto kontexte je pre zúčastnené firmy najväčším prínosom, že ak si vodič osvojí hospodárny štýl jazdy, tak šetriť pohonný reťazec a palivo bude aj po súťaži. A v tom je pointa MAN Ligy.

Aj spotreba klesne – až o 3 litre

Samozrejme, že dôsledne efektívny spôsob jazdy sa zákonite prejaví na nižšej spotrebe paliva. Bez ohľadu na to, aký je výkon motora, aká je hmotnosť nákladu na návese, resp. v akej topografii kamión jazdí. V nejednom prípade práve vďaka hospodárnemu štýlu na tej istej trase motor spálil na 100 kilometroch až o 3 litre nafty menej. Stačí si zobrať kalkulačku a vypočítať, koľko ušetrených peňazí to je za týždeň, za mesiac, za rok... A ešte jeden významný aspekt: Zredukovaná spotreba paliva znamená adekvátne menšiu záťaž na životné prostredie vplyvom priameho a skutočného zníženia emisií CO2. Okrem toho efektívne jazdiaci vodič usporí firme nielen naftu, ale menej opotrebúva brzdy i celý pohonný reťazec.

Digitálne služby MAN

Výsledky najlepších vodičov v súťaži MAN Liga sú nielen inšpirujúce, ale mohli by byť impulzom, aby ste aj vo vašej firme začali využívať MAN DigitalServices – digitálne spravovanie vozidlového parku. Pomocou digitálnych služieb MAN môže každý dopravca optimalizovať činnosť vodičov a efektívnosť prevádzky – je jedno, či vlastníte jedno vozidlo alebo veľkú flotilu. MAN PERFORM (hospodárne jazdenie): Táto služba ponúka podrobný prehľad o jednotlivých prevádzkových parametroch vozidla, takže umožňuje porovnať jazdný štýl konkrétnych vodičov a vyhodnotiť hospodárnosť každej prepravy. Používa dôkladné analýzy na vyhodnotenie a identifikáciu návykov, ktoré používajú vodiči. Vytvára potenciál pre prípadné zlepšovanie techniky jazdy z hľadiska hospodárnosti alebo i prípadné odmeňovanie. MAN NOW (aktualizácie prenášané vzduchom): Rýchla doba si vyžaduje online riešenia: Vďaka MAN NOW prídu funkcie za vami – bez ohľadu na to, kde sa vozidlo nachádza – a netreba sa zastaviť v servise MAN. Aktualizujte si softvér a nové funkcie vozidla pre lepšiu efektívnosť aj úspory. Všetko ľahko a jednoducho pomocou technológie Over-the-Air a mobilného internetu. Vybrať si môžete na RIO Marketplace z množstva dostupných balíčkov. MAN GEO (lokalizácia vozidla): Sledovanie polohy všetkých vozidiel nie je problém. Rovnako ako história jazdy, ktorá ukladá údaje o trase na platformu RIO po dobu až 25 mesiacov. Hlavnou prednosťou je integrované plánovanie trasy s výpočtom mýta a so zohľadnením obmedzení pri preprave. Samozrejmosťou je možnosť zdieľať polohu vozidla tretej strane a tiež fakt, že mapa sa dá počas plánovania trasy rozšíriť o individuálne body záujmu (POI) alebo zóny s upozornením, tzv. Geofences. Aplikácia MAN Driver: V tejto aplikácii nájdete informácie o vozidle, digitálnu príručku a návod k vozidlu. K dispozícii je digitálny asistent kontroly vozidla pred odchodom, ľahko vyhľadáte parkovisko, zobrazíte si časy riadenia vozidla a odpočinku, analýzu štýlu jazdy a mnoho ďalších informácií. Z aplikácie môžete jedným kliknutím zavolať asistenčnú službu MAN Mobile24, ktorá uvidí polohu vozidla a v prípade nehody či poruchy bude u vás pomoc ešte rýchlejšie.

Súťažiť má zmysel

Tak ako, chlapi, idete do toho? Povieme vám minimálne tri dôvody, prečo sa zapojiť do súťaže. Získate certifikát o účasti v súťaži MAN Liga a školení MAN ProfiDrive. Vďaka konzultáciám so školiteľom MAN ProfiDrive si osvojíte ďalšie poznatky, aby vaše každodenné jazdy boli ešte bezpečnejšie a hospodárnejšie. Ak vyhráte MAN Ligu, budete sa môcť hrdiť trofejou pre najlepšieho vodiča značky MAN. A ešte aj zviditeľníte vašu spoločnosť v médiách a na sociálnych sieťach.

Bolo by skvelé, keby sa víťazi z minulých ročníkov stali vzorom a inšpirovali ostatných kolegov za volantom k zdokonaľovaniu šoférskych zručností. Ale treba spomenúť aj inú formu spätnej väzby: Vďaka súťaži sa importérovi podarilo posilniť vzťah so zákazníkmi a ich vodičmi. Jedným z cieľov projektu je totiž vytvoriť jedinečné puto medzi značkou MAN, dopravcami a vodičmi – prejavením rešpektu a ocenením ich práce.

Prihlasovanie záujemcov o účasť v ďalšom kole MAN Ligy je otvorená do 10.3.2024 na webových stránkach www.manliga.cz a www.manliga.sk. Samotná súťaž potrvá cca 8 týždňov (v apríli a máji), potom príde na rad vyhodnotenie výkonov vodičov a hĺbková analýza výsledkov – individuálne pre každú zúčastnenú firmy. Slávnostné vyhlásenie víťazov je naplánované na jún 2024.

Nech sa nám MAN Liga 2024 vydarí!

P.S. V novembri tohto roku súťaž MAN Liga získala celosvetové podnikové ocenenie Golden Lion Award (Zlatý lev), ktoré spoločnosť MAN Truck & Bus udeľuje každý rok najlepším projektom. Tešíme sa, náš projekt prevezme v roku 2024 Maďarsko i Slovinsko, a očakávame záujem aj ďalších krajín.

Kontakt

Kontakt

Dipl.Ing. Michal  Jedlička
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

Marketing & Communications


+421 911 450 390
Michal.Jedlicka@man.eu

09.04.2024 | Služby,  Nákladný automobil
Koncom marca prebehlo v mníchovskom vývojovom centre MAN testovanie megawattového nabíjacieho systému. Bol to signál pre štart základného komponentu transformácie smerom k úspešnej elektrifikácii ťažkých nákladných vozidiel i autokarov.
Viac
27.03.2024 | Nákladný automobil,  Služby
Štvrtý ročník súťaže o najefektívnejšieho vodiča nákladného vozidla značky MAN sa rozbehne už o niekoľko dní: MAN Liga 2024 sa začína 1. apríla, potrvá do konca mája a počet prihlásených vodičov je v porovnaní s minulým rokom dvojnásobný.
Viac
26.03.2024 | Služby,  Nákladný automobil
Cieľom nového partnerstva so spoločnosťou Plus je reálne využitie autonómnych nákladných vozidiel v doprave medzi logistickými centrami.
Viac