MAN Sverige

Släpvagnsassistent

Släpvagnsassistenten underlättar manövrering, parkering och backning med släp.

Översikt

  • Hjälp med backning
    Systemet gör det lättare att backa med släpvagn.
  • Aktiv servostyrning
    Fordonet tar över de givna styrkommandona.
  • Noggrann manövrering
    Exakt återställning underlättas för föraren.

MAN gör dig till en rangermästare

Slappna av: Släpvagnsassistenten underlättar backning med släpvagn. MAN TGE följer automatiskt en knäckvinkel som tidigare ställts in av föraren. Föraren behöver bara accelerera och bromsa, och fordonet tar över styrningen. Dessutom gör systemet det lättare att återställa exakt rakt fram.

Rangering med släp blir en barnlek

1

För att rangera ett släp bakåt sätter föraren i backväxel. Systemet aktiveras genom att trycka på en knapp. Med hjälp av omkopplaren för justering av spegeln, som fungerar som en joystick, kan föraren ställa in önskad körriktning för sitt släp.

2

Fordonet tar över de givna styrkommandona - föraren behöver bara köra gaspedalen och bromsa.

Mer information? Den här vägen!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: