MAN Sverige

Nödbromsassistanssystem (EBA) som standard

Nödbromsassistanssystemet varnar föraren för hotande kollisioner och initierar nödbromsning i händelse av fara.

Översikt

  • Undvikande av kollisioner bakifrån
    Faran känns igen i god tid och föraren varnas optiskt och akustiskt mot en förestående kollision.
  • Snabb reaktion
    I en nödsituation startas nödbromsning omedelbart.

Ett otroligt säkert system

Nödbromsassistanssystemet är standard och gör MAN:s skåpbilar ännu säkrare och minskar avsevärt risken för olyckor på vägen. Det övervakar den framförvarande trafiken och varnar optiskt och akustiskt om avståndet är för kort, och initierar vid behov automatisk nödbromsning. I kombination med en automatväxellåda kan fordonet till och med bromsas in helt till stillestånd . Kollisioner vid utfart kan således undvikas och konsekvenserna av olyckor kan minskas avsevärt.

Hög säkerhet genom permanent övervakning

1

Nödbromsassistanssystemet (EBA) kombinerar information från en radarsensor framtill i fordonet och en kamera i vindrutan, och övervakar på så sätt löpande trafiken i fordonets omgivning: Avstånd, positioner och hastigheter för framförvarande fordon registreras. I händelse av potentiell kollision varnas föraren genom en optisk och akustisk signal.

2

Om föraren inte reagerar på varningen meddelas han eller hon genom en kort inbromsning på att en olycka är nära förestående. När föraren då trycker på bromsen är hela bromseffekten direkt tillgänglig. Om inbromsningen inte är kraftig nog ökar nödbromsassistanssystemet bromstrycket så att fordonet hinner stanna innan hindret.

3

I situationer där en kollision inte kan undvikas stöttas föraren ytterligare genom en automatisk full inbromsning – i kombination med en automatväxellåda till och med till fullt stillestånd. På så sätt minskar nödbromsassistanssystemet krockhastigheten och kan mildra följderna av en krock.

Mer information? Den här vägen!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: