MAN Sverige

Parkeringsassistent

Parkeringsassistenten manövrerar in MAN TGE även i de allra minsta parkeringsplatsluckorna.

Översikt

  • Aktiv pakeringshjälp
    Föraren stöttas vid parkering och fickparkering
  • Minskar risk för skador på fordonet
    Kan minska skador orsakade av felparkering.

Våga ta luckan!

Inget mer stressig jakt efter parkeringsplats. Parkeringsassistenten tar över den besvärliga vridningen av ratten och fickparkerar din MAN TGE även i de minsta luckorna. Föraren behöver bara accelerera och bromsa, assistenten tar hand om allt annat – detta förenklar parkeringsprocessen och minskar också skador orsakade av felaktig parkering.

Aktiv hjälp med parkering

1

Parkeringsassistenten skannar vid förbikörningen både höger och vänster sida av vägen för att söka efter lediga parkeringsplatser. Genom att aktivera blinkersen bestämmer föraren på vilken sida av vägen han eller hon vill parkera. Om assistenten detekterar en passande parkeringsplats dirigerar den föraren till passande ursprungsposition och uppmanar denne att lägga i backen.

2

När backen läggs i aktiveras den automatiska styrningen: Systemet övertar styrningen och styr in fordonet i parkeringsfickan. Föraren behöver bara försiktigt gasa och bromsa.

3

Föraren kan när som helst ta kontrollen över systemet igen.

Mer information? Den här vägen!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: