MAN Sverige

Parkeringsassistent

Parkeringsassistenten manövrerar in MAN TGE även i de allra minsta parkeringsfickorna.

Översikt

  • Aktiv pakeringshjälp
    Föraren stöttas vid parkering och fickparkering
  • Minskar risk för skador på fordonet
    Kan minska skador orsakade av felparkering.

Våga dig på parkeringsfickan!

Ingen mer stressig jakt på parkeringsplats. Parkeringsassistenten tar över, vrider på ratten åt dig, och fickparkerar din MAN TGE även i de minsta, passande parkeringsfickorna. Föraren behöver bara gasa och bromsa, assistenten tar hand om allt annat – detta förenklar parkeringsprocessen och minskar också skador orsakade av felaktig parkering.

Aktiv hjälp med parkering

1

Parkeringsassistenten skannar i förbifarten av både höger och vänster sida av vägen för att söka efter lediga parkeringsplatser. Genom att aktivera blinkersen bestämmer föraren på vilken sida av vägen han eller hon vill parkera. Om assistenten detekterar en passande parkeringsplats dirigerar den föraren till passande utgångsposition och uppmanar föraren att lägga i backen.

2

När backen läggs i aktiveras den automatiska styrningen: Systemet övertar styrningen och styr in fordonet i parkeringsfickan. Föraren behöver bara gasa och bromsa försiktigt.

3

Föraren kan när som helst ta kontrollen över systemet igen.

Mer information? Den här vägen!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: