MAN Sverige

Aktiv filhållningsassistent

MAN filhållningsassistent styr aktivt och håller fordonet i körfältet.

Översikt

  • Säker filhållning
    Varnar optiskt och akustiskt om föraren av misstag lämnar filen.
  • Aktiv motstyrning
    Filhållningsassistenten leder vid behov tillbaka transportbilen till rätt fil igen.

MAN håller dig på rätt spår

Många olika anledningar kan leda till olyckor: Mikrosömn, ouppmärksamhet, trötthet. Om dina tankar fortfarande dröjer kvar vid jobbet eller redan är därhemma ökar risken för att du oavsiktligt lämnar körbanan. Den aktiva filhållningsassistenten hjälper till att hålla fordonet på rätt körfält. Genom att övervaka situationen och aktivt gripa in i styrningsprocessen. Detta innebär att systemet kan öka den aktiva säkerheten på monotona motorvägar och motorvägsavsnitt samt vid nattkörning och förhindra olyckor.

Säker filhållning

1
Varnar föraren

En multifunktionskamera bakom vindrutan registrerar kontinuerligt vänster och höger filmarkering. Om fordonet vidrör körmarkeringarna i en hastighet av 65 km/h eller mer eller lämnar körlinjen utan att en blinkers är aktiverad ljuder en optisk och akustisk signal.

2
Korrigerande styrning

Om fordonet är på väg att lämna det angivna körfältet utan att blinkers aktiverats korrigerar systemet det och styr automatiskt fordonet tillbaka till körlinjen.

Mer information? Den här vägen!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: