MAN Sverige

Sidoskyddssystem

Sidoskyddssystemet övervakar omgivningen med 16 ultraljudssensorer och varnar för hinder.

Översikt

  • Omgivningen alltid i sikte
    16 ultraljudssensorer skannar av miljön och varnar för hinder och andra trafikanter.
  • Varning vid kollisionsfara
    En optisk och akustisk larmsignal varnar föraren för en eventuell kollision.

Inga fler onödiga kontakter

Sidoskyddssystemet övervakar omgivningen med 16 ultraljudssensorer och varnar för stolpar, väggar och andra trafikanter. En titt på skärmen möjliggör en 360-gradersvy från förarsätet och visar en möjlig kollisionsrisk i det planerade körfältet. Om något korsar vägen under parkering eller rangering varnar en ljudsignal för en möjlig kollision.

Omgivningen alltid i sikte

1

Sidoväggsassistenten övervakar fordonets sidor och varnar både visuellt och med en ljudsignal om hinder och personer närmar sig på ett kritiskt sätt.

2

I låga hastigheter övervakas omgivningen runt fordonet utifrån hur kraftigt ratten vrids, och systemet varnar för hotande kollisioner.

Mer information? Den här vägen!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: