MAN Sverige

Automatiserad körning: Morgondagens transportlösningar

Lastbilsplatooning

I en blick

 • Upp till 10 procent bränslebesparing
  Sammankopplade lastbilskonvojer sörjer för ökad effektivitet: Luftströmkörningen möjliggör en avsevärd reducerad bränsleförbrukning.
 • Ökad säkerhet i trafiken
  Tack vare den snabba och tillförlitliga reaktionen på styrsystemet ökar trafiksäkerheten avsevärt med autonoma skyddsfordon.
 • Mervärde genom automatisering
  Processautomatisering är en framgångsbooster: Mer tid, färre fel, ökad tillfredsställelse tack vare helautomatiserade arbetsmoment inom transportbranschen.

Lastbilsplatooning: Säker och bränslebesparande i framtiden

Vid lastbilsplatooning kör två eller flera fordon elektroniskt kopplade bakom varandra med korta avstånd. Luftströmkörningen ökar trafiksäkerheten, möjliggör bränslebesparing och minskar CO2-utsläppen.

Minskar risker och är ekonomisk förbrukning

Lastbilsplatooning under realdriften- -digitalt testfält motorväg

Konvojtestkörning vid projektpartnerskap med DB Schenker och Hochschule Fresenius

MAN startade tillsammans med logistikföretaget DB Schenker och Hochschule Fresenius ett utvecklingspartnerskap med målet att testa kolonnkörning i realtid inom transportlogistiken. Vid testkörningarna på A9 mellan München och Nürnberg stod förändringarna och fördelarna för föraren i vardagen i förgrunden.

Säkerhet på byggplatser genom autonoma skyddsfordon

Färre olyckor genom automatiserade processer med självkörande, sammankopplade lastbilar vid vägarbeten på motorvägarna.

Automatiserade skyddsfordon

På rörliga vägarbeten på motorvägarna förekommer det ödesdigra påkörningar bakifrån trots varningsanordningar. Inom ramen för forskningsprojektet "aFAS" utvecklade MAN tillsammans med sju partners ett innovativt skyddsfordon som kan utföra sina uppgifter.

 • Risken för medarbetare i byggplatsteamet minskas avsevärt
 • Pålitlig och säker tack vare omfattande sensorer och styrprogramvara
 • Ständig kontakt med arbetsfordonet via en trådlös dataanslutning
 • I realtid informerat om alla accelerations- och bromsförlopp samt varje styrrörelse på ledarfordonet

Vidareutveckling av automatiseringstekniken inom transportlogistik

I samband med ett partnerskap mellan MAN och Hamburger Hafen & Logistik AG genereras viktiga resultat för vidareutvecklingen av automatiseringsprocesserna mot kundfärdiga system.

Praktisk test ”Hamburg TruckPilot”

Realistisk analys och validering av exakta krav på kundspecifik användning och integrering av autonomt körande lastbilar i den helautomatiska behållarhanteringsprocessen – det är målet för partnerskapet mellan MAN och Hamburger Hafen & Logistik AG inom ramen för det praktiska testet "Hamburg TruckPilot". HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) och en cirka 70 kilometer lång teststräcka på motorväg A7 används som testmiljö för det praktiska testet.

Två prototyplastbilar, utrustade med elektroniska automatiseringssystem, kör helautomatiskt till containerterminalen. Lastning och avlastning kan då också hanteras autonomt. En utbildad säkerhetsförare är alltid i fordonet under testkörningen och övervakar automatiseringssystemet.

Precis som vid andra projekt prioriterades systemens integration under konkreta arbetsprocesser hos en framtida användare. All kunskap som kan erhållas från praxistestet är viktiga för vidareutvecklingen av tekniken för automatiserad körning.

Tillgängliga redan i dag: Assistanssystem för högre säkerhet inom transportbranschen

Våra innovativa assistanssystem stöder dig tillförlitligt under körningen: De hjälper dig att bättre behärska trafiksituationer och undvika olycksrisker.

MAN-nödbromsassistanssystem (EBA)
MAN-nödbromsassistanssystem (EBA)
 • Varnar föraren i nödbromssituationer
 • Stoppar självständigt fordonet i risksituationer
 • Varnar bakomvarande trafik med hjälp av nödblinkers (ESS)
Till MAN-nödbromsassistanssystem
Adaptive Cruise Control MAN ACC med Stop & Go-funktion
Adaptive Cruise Control: MAN ACC Stop & Go
 • Reglerar lastbilens hastighet
 • Håller avståndet till framförvarande trafik
 • Avlastar genom automatisk nedbromsning och igångkörning i tät trafik
Till MAN ACC Stop & Go
Köassistans för självständig körning vid långsamtgående trafik
MAN-köassistans
 • Styr självständigt driv, broms och styrning
 • Håller avståndet till framförvarande fordon vid långsamtgående trafik och håller sig i körfältet
 • Bromsar vid behov till stillastående och startar själv vid korta stopp
Till MAN-köassistans
MAN varnare för körfältsbyte (LDW) & MAN-körfältåtergångsassistans (LRA)
MAN varnare för körfälts­byte (LDW) & MAN-körfältåtergångs­assistans (LRA)
 • Förarstöd för säker filhållning
 • Varnare för körfältsbyte (LDW): Varnar vid oavsiktlig lämning av körfältet
 • Körfältåtergångsassistans (LRA): Styr aktiv tillbaka fordonet till körfältet
Till LDW och LRA