MAN Suomi

Kamera ­ perustainen nopeus ­ varoitin: MANin liikenne ­ merkkien ­ tunnistus

MANin liikennemerkkien tunnistus

Yhdellä silmäyksellä

  • Nopeusrajoitusrikkomusten varhaisvaroitin
    Tunnistaa nopeusrajoitusten ylitykset ja varoittaa kuljettajaa.
  • Lisää turvallisuutta
    Auttaa välttämään onnettomuuksia ja voi auttaa välttämään turhia kustannuksia.

Muistuttaa hyvissä ajoin turvallisuudesta

Jotta kuljettaja säilyttää yleiskuvan liikennemerkkiviidakossa: Liikennemerkkien tunnistus seuraa linja-auton edessä olevan tieosuuden kyltitystä tuulilasiin asennetulla kameralla ja esittää luotettavasti digitaalisessa 12 tuuman kuljettajan näytössä kulloinkin ajankohtaiset tiedot. Jos esimerkiksi suurin sallittu nopeus ylitetään, järjestelmä muistuttaa kuljettajaa voimassa olevista säännöistä sekä näkyvällä että kuuluvalla varoituksella. Varoitusmerkin toleranssi on yksilölllisesti asetettavissa ajoneuvon valikossa - ylityksen ollessa välillä 0:sta 3 km/h:iin.

Navigointilaitteella varustetuissa turistilinja-autoissa järjestelmä voi näyttää määräyksiä, kuten tontilleajokieltoja, korkeus- ja painorajoituksia tai nimenomaisia vaaroja esim. ruuhkissa. Näin ollen se ei ainoastaan helpota kuljettajan työtaakkaa, vaan voi myös auttaa estämään onnettomuuksia.

1
Varoitus näytöllä

Suurin sallittu nopeus, ohituskiellot ja muut rajoitukset näytetään kuljettajalle mittariston näytössä. Kun nopeusrajoitukset ylittyvät, ohituskieltoja tai muta määräyksiä rikotaan , niitä vastaavat näytöt vilkkuvat.

2
Akustinen signaali

Kun nopeusrajoitukset ylittyvät ja ohituskieltoja tai muita rajoituksia rikotaan, tähän liittyy akustinen signaali, joka kuuluu kerran kuljettajan työpisteen kaiuttimista.