MAN Suomi

MAN-kaistalla ­ pito ­ avus ­ tin LRA

MAN-kaistallapitoavustin LRA

Yhdellä silmäyksellä

  • Varma kaistalla pysyminen
    Varoittaa akustisesti, tuntohavaintoon perustuen ja optisesti, jos kaistalta poistutaan tahattomasti.
  • Aktiivinen puuttuminen
    Ohjaa linja-auton aktiivisesti takaisin kaistalle ja auttaa kuljettajaa rentoutumaan.
  • Aktiivisen turvallisuuden paraneminen
    Erityisesti yksitoikkoisilla matkaosuuksilla.

Varovasti takaisin oikealle kaistalle

Auttaa kuljettajaa aktiivisesti pysymään kaistalla: Lisävarusteena saatava MAN-kaistallapitoavustin (LRA) ei valvo pelkästään ajoratamerkintöjen avulla kaistalla pysymistä, vaan ohjaa turistilinja-auton tarvittaessa aktiivisesti ja varovasti takaisin oikealla kaistalle ennen kuin vaaratilannetta ehtii syntyä. Tällä tavalla alykäs järjestelmä vähentää kuljettajan työtaakkaa ja voi auttaa pienentämään merkittävästi tahattoman tieltä suistumisen aiheuttamia onnettomuusriskejä.

1
Kolmen järjestelmän yhdistelmä

Kaistallapitoavustin LRA auttaa kuljettajaa oikealla kaistalla pysymisessä ohjaamalla ajoneuvon aktiivisesti takaisin kaistalle. Järjestelmä yhdistää kaistavahdin LDW ja elektronisesti ohjatun ohjausjärjestelmän MAN Comfort Steering toiminnan.

Nopeudesta 60 km/h alkaen se valvoo tuulilasin takana olevan kameran avulla jatkuvasti vasenta ja oikeaa ajoratamerkintää – ja vahtii siten kaistalla pysymistä. Näin kaistallapitoavustin LRA lisää aktiivista turvallisuutta yksitoikkoisilla moottoritiepätkillä ja auttaa ehkäisemään onnettomuuksia.

2
Aktiivinen takaisinohjaus

Jos ajoneuvo uhkaa poistua kaistalta vilkkua käyttämättä, järjestelmä varoittaa kuljettajaa akustisesti tai tuntohavaintoon perustuen. Lisäksi kuljettaja saa syttyvien merkintöjen avulla visuaalisia ohjeita digitaalisesta 12 tuuman näytöstä. Jos kuljettaja ei reagoi vastaavasti, MAN Comfort Steering -ohjausjärjestelmä puuttuu varovasti tilanteeseen ja ohjaa turistilinja-auton itsenäisesti taas takaisin kaistalle.

Tällön järjestelmä ottaa luotettavasti huomioon mahdolliset esteet käsittelemällä uudelleen tutkapohjaisia tietoja. Kuljettaja voi koska tahansa ohjata korjaavasta ohjausmomentista huolimatta.