MAN Suomi

MAN-kaistan ­ vaihtovahti LCS

Animaatio MAN-kaistanvaihtovahdista LCS

Yhdellä silmäyksellä

  • Sivuilla olevien alueiden valvonta
    Tutka-anturit valvovat linja-autosi vasemmalla ja oikealla puolella olevia kaistoja.
  • Turvallisuus kaistan vaihdon yhteydessä
    Järjestelmä varoittaa kuljettajaa optisesti ja akustisesti kaistan vaihtoon liittyvistä vaaratilanteista.

Kauaskatseinen valvonta

MAN-kaistanvaihtovahti LCS antaa turvaa ja helpottaa ohjaamista ajokaistalta toiselle – myös vilkkaassa liikenteessä. Järjestelmä valvoo tutka-antureiden avulla 50 km/h ajonopeudesta alkaen ajoneuvon vasemmalla ja oikealla puolella olevia alueita – ja avustaa siten turvallisessa kaistan vaihdossa. Toimintasäde on n. 8 metriä eteenpäin, n. 80 metriä taaksepäin sekä n. 4,5 metriä sivuille, ja se muodostaa n. 180°:n säteen. Jos anturit havaitsevat vaarallisen tilanteen kuljettajan aloittaessa kaistanvaihdon, häntä varoitetaan kolmiportaisesti, mikä auttaa pienentämään huomattavasti törmäysriskiä muiden tienkäyttäjien kanssa.

1
Taso 1

Jos MAN-kaistanvaihtovahti LCS havaitsee liikkuvan kohteen oikealla varoitusalueella, A-pylväässä palava LED-valo ilmoittaa kuljettajalle tilanteesta. Kuljettaja voi tällöin arvioida, milloin hän voi turvallisesti käyttää vilkkua kaistan vaihtoon.

2
Taso 2

Jos arvioidut liikkeet viittaavat siihen, että seurauksena voi olla törmäys, järjestelmä laukaisee kiireellisyydestä riippuen muita varoituksia A-pilarissa. Taso 2: Kyseisen puolen kaikki kolme LED-valoa osoittavat vaaraa.

3
Taso 3

Jos kuljettajan täytyy hetkellisesti reagoida ohjaukseen törmäyksen estämiseksi, taso 3 aktivoituu: Kaikki kolme kyseistä LED-valoa vilkkuvat ja akustinen signaali kuuluu.