MAN në Shqipëri

INFORMACION MBI MBROJTJEN E TË DHËNAVE

Mbrojtja e të drejtave tuaja të privatësisë në përpunimin e të dhënave personale është një shqetësim i rëndësishëm për MAN Truck & Bus SE. Është e rëndësishme për ne që të dini kur mbledhim të dhëna dhe si i përdorim ato.

Ju lutemi tregoni më poshtë nëse marrëdhënia juaj e biznesit me MAN Truck & Bus SE është si klient apo partner tjetër: