MAN në Shqipëri

Cookie information

1. Çfarë janë cookies?

Një cookie është një grup i vogël të dhënash që ruhet në pajisjen tuaj dhe përmban të dhëna të tilla si cilësimet e faqes tuaj personale, një ID ose informacione të hyrjes. Ky grup të dhënash gjenerohet nga serveri i uebit që keni përdorur për të krijuar një lidhje nëpërmjet shfletuesit tuaj të internetit dhe ju dërgohet. Në përgjithësi, ne përdorim cookie për të analizuar interesin në faqet tona të internetit dhe për t'i bërë ato më miqësore për përdoruesit. Në parim, ju mund të hyni në faqet tona të internetit pa cookie. Megjithatë, nëse doni t'i përdorni faqet tona plotësisht dhe pa probleme, duhet të pranoni skedarët e skedarëve që mundësojnë përdorimin e funksioneve të caktuara ose ta bëjnë përdorimin e faqes sonë të internetit më miqësore për përdoruesit. MAN përdor cookie për t'i bërë ofertat e tij më miqësore, më efektive dhe më të sigurta.

Nëpërmjet flamurit të cookie-ve që shfaqet herën e parë që vizitoni faqen tonë të internetit, ju do të jeni në gjendje të zgjidhni nëse jeni dakord me përdorimin e skedarëve të vetëm teknikisht të nevojshëm ose nëse jeni gjithashtu dakord me përdorimin e skedarëve opsionalë.

Përveç kësaj, ju do të jeni në gjendje të rregulloni cilësimet e shfletuesit tuaj në lidhje me përdorimin e cookies. Shumica e shfletuesve janë vendosur që të pranojnë të gjitha cookie-t si parazgjedhje. Megjithatë, ju keni mundësinë të vendosni shfletuesin tuaj të tillë që cookie-t të shfaqen përpara se të ruhen, vetëm disa cookie të pranohen ose refuzohen, ose kukit refuzohen në përgjithësi.

Ju lutemi vini re se ndryshimet në cilësimet ndikojnë vetëm në atë shfletues të veçantë. Nëse përdorni shfletues të ndryshëm ose ndryshoni pajisjen, do t'ju duhet të rregulloni përsëri cilësimet. Përveç kësaj, ju mund të fshini skedarët e skedarëve nga mediumi juaj i ruajtjes në çdo kohë. Ju lutemi referojuni seksionit të Ndihmës së shfletuesit tuaj të internetit për informacion shtesë në lidhje me cilësimet e kukive, ndryshimin e cilësimeve dhe fshirjen e kukive.

2. Çfarë lloje të cookies ekzistojnë?

a. Cookie të palës së parë

Këto vendosen nga vetë faqja e internetit (i njëjti domen si në shiritin e adresave të shfletuesit) dhe mund të lexohen vetëm nga ai uebsajt i veçantë. Këto cookie zakonisht përdoren për të ruajtur informacionin (për shembull, cilësimet tuaja) që do të përdoren në vizitën tuaj të ardhshme në faqen e internetit.

b. Cookie të palëve të treta

Cookie-t e palëve të treta vijnë nga palë të ndryshme nga operatori i faqes së internetit. Ato mund të përdoren për të mbledhur informacione për reklama, përmbajtje të përcaktuar nga përdoruesi dhe statistika në ueb, për shembull.

c. Cookies teknikisht të nevojshme

Cookiet teknikisht të nevojshëm shpesh kërkohen, ose të paktën të dobishëm, për funksionet bazë të faqes së internetit, të tilla si zgjedhja e gjuhës së preferuar, rregullimi i cilësimeve të faqes ose ruajtja e përmbajtjes së karrocës suaj të blerjeve.

d. Cookie opsionale (cookie teknikisht jo të nevojshme)

Cookies opsionale shkojnë përtej fushëveprimit funksional të skedarëve teknikisht të nevojshëm dhe përdoren për mbledhjen e informacionit për qëllime reklamimi, përmbajtje të përcaktuar nga përdoruesi dhe statistika në internet.

3. Cookies të përdorura

Cookiet e mëposhtëm përdoren në këtë faqe interneti:


As of: April 2023. V7.