MAN në Shqipëri

Strategjia e Klimës MAN 2020

Me TGE-në tonë të re, ne duam të japim një kontribut të rëndësishëm në mbrojtjen e klimës. Si klienti ynë, ju mund të na ndihmoni të arrijmë këtë qëllim duke e kthyer TGE-në tuaj ""të vjetër"" në pikat e autorizuara të grumbullimit. Bëhuni lidhja përfundimtare në zinxhir dhe sigurohuni që lëndët e para të vlefshme të mos humbasin.

Strategjia jonë për Klimën

Në Strategjinë tonë për Klimën 2020, ne kemi përcaktuar objektivat kryesore për reduktimin e emetimeve të CO2. Një pjesë themelore e këtyre objektivave kyç ka të bëjë me ruajtjen e burimeve.

Zhvillimi i produktit tonë për TGE është i integruar në një sistem të menaxhimit mjedisor të zhvillimit teknik të çertifikuar sipas ISO 14001. Pjesët e TGE janë etiketuar gjithashtu sipas materialeve të tyre dhe kontrollohen për aftësinë e tyre për t'u ricikluar dhe ripërdorur sipas ISO 22628:2002.

Riciklimi i automjeteve skrap për furgonin MAN

Si klient i MAN, ju mund të jepni një kontribut të rëndësishëm për mbrojtjen e mjedisit dhe të siguroheni që të mos humbasin asnjë lëndë të parë të vlefshme.

Së bashku me kompanitë partnere, ne kemi zhvilluar një rrjet gjithëpërfshirës të pikave të autorizuara të grumbullimit të automjeteve të skrapit dhe objekteve të çmontimit të certifikuara në Evropë. Ju mund ta ktheni TGE-në tuaj të ""vjetër"" në këto pika pa pagesë për sa kohë që plotëson rregulloret ligjore kombëtare.

Pikat e pranimit

Mësoni rreth pikave tona të autorizuara të pranimit dhe grumbullimit për riciklim miqësor me mjedisin në përputhje me rregulloret.

Një përmbledhje e pikave të grumbullimit mund të gjendet këtu: Pikat e pranimit

Punonjësit tanë në qendrat mbështetëse të Shërbimit MAN do të jenë të lumtur të diskutojnë me ju rreth riciklimit të automjeteve të mbeturinave.

Ose na kontaktoni drejtpërdrejt – do të ishim të lumtur të ndihmonim për çdo gjë që lidhet me furgonin MAN TGE.

Ferdinand Basha

+355 67 206 1040

ferdinand.basha@man.al