MAN Slovensko

MAN servisné zmluvy

Stiahnuť brožúru

Prehľad

  • Istota plánovania a kalkulácie
    Pevné intervaly údržby sa starajú o lepšie zaistenie pred neočakávanými opravami.
  • Riešenia na mieru
    MAN má na každú požiadavku vhodnú servisnú zmluvu. Rozsah služieb sa postará o požadovanú ochranu a dá sa kedykoľvek individuálne prispôsobiť.
  • Maximálna hospodárnosť
    Plánovateľné servisné a kontrolné práce znižujú riziká neočakávaných nákladov na opravu a výpadkov vozidiel.

Zmluva je prísľub

Dávame vám naše slovo. A náš servis. Istota sa zíde vždy a v každom vzťahu, zvlášť pri obchodovaní. Istota minimalizuje riziko.

Minimalizácia rizík

V prepravnej oblasti spočívajú riziká napr. vo forme neočakávaných nákladov na opravy alebo výpadkov vozidiel. Pred týmito rizikami a neistotou z hľadiska výšky nákladov vás chránia MAN ServiceContracts, ktoré predstavujú ponuku služieb, ktorá integruje všetky servisné a inšpekčné práce, pričom rozsah výkonov možno individuálne rozšíriť.

Zjednodušenie vašej administratívy

Vďaka MAN ServiceContracts získajú vaše vozidlá profesionálny servis v až 1 300 európskych servisných sieťach MAN. Súčasne MAN ServiceContracts zabezpečia odľahčenie vašej administratívy, aby ste sa ešte intenzívnejšie mohli venovať kľúčovému aspektu svojho obchodovania, ako aj to, aby vaše údržbové náklady už viac neboli neznámou a neustále sa meniacou nákladovou položkou. To je podstatou nášho prísľubu.

Ponúkame vždy to správne riešenie

MAN ServiceContracts majú za cieľ znižovať náklady a zvyšovať dostupnosť vozidiel. Rôznymi vzájomne kombinovateľnými modulmi možno MAN ServiceContracts optimálne prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníkov. MAN ServiceContracts možno zvoliť v rozsahu dodávky, čím zaručujú maximálnu ochranu pri minimálnej námahe. Všetky MAN ServiceContracts zahŕňajú MAN ServiceCare, čo je náš proaktívny manažment údržby.

/
ComfortOil

ComfortOil

Touto službou ponúkame cenovo výhodný vstupný produkt na zaistenie kvality vozidla optimálnym servisom perfektne zosúladených motorových, nápravových a prevodovkových olejov (vrátane nastavenia vôle ventilov). Predĺženie záruky sa dá doplniť na hnacie ústrojenstvo alebo celé vozidlo.

/
Comfort

Comfort

Tento paušál zahŕňa všetky služby a inšpekčné práce, ktoré sú uvedené v údržbovom pláne vášho vozidla.

/
ComfortPlus

ComfortPlus

Okrem služieb servisnej zmluvy Comfort zahŕňa zmluva ComfortPlus predĺženie záruky. Základom je tu záruka na pohonné ústrojenstvo, ktorú možno rozšíriť o voliteľný rozširujúci balík alebo ju alternatívne upraviť na záruku na celé vozidlo.

/
ComfortSuper

ComfortSuper

Nad rámec služieb servisnej zmluvy Comfort pokrýva ComfortSuper aj všetky opravy opotrebenia a opravy celého vozidla. Touto zmluvou sú rozsiahlo pokryté všetky vysokonákladové komponenty vášho vozidla.

/
ComfortManaged

ComfortManaged

ComfortManaged ponúka rozsiahly a zjednodušený manažment vozidlovej flotily všetkých značiek a typov úžitkových vozidiel, a to aj v prípade prívesov a návesov, pričom obsahuje flexibilný rozsah služieb a podmienok, ktoré možno upraviť podľa požiadaviek zákazníka.

/
ComfortOil

ComfortOil

Touto službou ponúkame cenovo výhodný vstupný produkt na zaistenie kvality vozidla optimálnym servisom perfektne zosúladených motorových, nápravových a prevodovkových olejov (vrátane nastavenia vôle ventilov). Predĺženie záruky sa dá doplniť na hnacie ústrojenstvo alebo celé vozidlo.

/
Comfort

Comfort

Tento paušál zahŕňa všetky služby a inšpekčné práce, ktoré sú uvedené v údržbovom pláne vášho vozidla.

/
ComfortPlus

ComfortPlus

Okrem služieb servisnej zmluvy Comfort zahŕňa zmluva ComfortPlus predĺženie záruky. Základom je tu záruka na pohonné ústrojenstvo, ktorú možno rozšíriť o voliteľný rozširujúci balík alebo ju alternatívne upraviť na záruku na celé vozidlo.

/
ComfortSuper

ComfortSuper

Nad rámec služieb servisnej zmluvy Comfort pokrýva ComfortSuper aj všetky opravy opotrebenia a opravy celého vozidla. Touto zmluvou sú rozsiahlo pokryté všetky vysokonákladové komponenty vášho vozidla.

/
ComfortManaged

ComfortManaged

ComfortManaged ponúka rozsiahly a zjednodušený manažment vozidlovej flotily všetkých značiek a typov úžitkových vozidiel, a to aj v prípade prívesov a návesov, pričom obsahuje flexibilný rozsah služieb a podmienok, ktoré možno upraviť podľa požiadaviek zákazníka.

MAN servisné zmluvy

*Voliteľné súčasti zmluvy – MAN ServiceCare

Viac o MAN ServiceCare

TopUsed

Pretože sme si úplne istí. Ponuky MAN TopUsed sú naše ojazdené úžitkové vozidlá, ktoré sa od nových odlišujú iba v jednom: Sú jazdené. Technicky sú však tieto vozidlá kompletne preskúšané a po všetkých stránkach v bezchybnom stave.

Špecifické servisné zmluvy a predĺženia záruky si možno zakúpiť aj pre ojazdené vozidlá MAN TopUsed, pričom platia bez obmedzení, napr. záruka na pohonné ústrojenstvo s dobou platnosti do 24 mesiacov a celkový výkon až do 1 000 000 najazdených kilometrov. Mimochodom: Pri zakúpení vozidla MAN TopUsed s pečaťou kvality najvyššej kategórie je záruka na pohonné ústrojenstvo už obsiahnutá v kúpnej cene.

Prehľad vašich výhod

Istota plánovania a kalkulácie

Celkom jasne: Ochrana pred nepríjemnými finančnými prekvapeniami, pretože so MAN ServiceContracts výrazne znížite svoje riziko nákladov v dôsledku neplánovaných opráv pri narastajúcom veku vozidla. Dodatočný zisk: Optimálne prispôsobená technika vozidla tiež znamená citeľnú úsporu pohonných hmôt.

Optimálny stav vozidla

Profíci pre profíkov. Odborná údržba a opravy školeným personálom servisov MAN a výlučné používanie originálnych dielov MAN, ako aj originálnych dielov MAN ecoline, zaručuje maximálnu mieru bezpečnosti a funkčnosti vozidiel MAN.

„One-Stop-Shopping“ – všetko z jednej ruky

Krátke trasy, jeden kontaktný partner, kompletný servis, realizácia vrátane servisných prác, kontroly faktúr a vysvetlenie v prípade žiadosti o záruku alebo kulanciu. O všetko sa postaráme my, aby ste sa vy mohli sústrediť na to, čo je podstatné: svoju prácu.

Minimalizácia prestojov

Predvídavé plánovanie a preventívne opravy výrazne podporujú dosahovanie cieľa podstatne vyššej istoty používania vozidiel MAN. Z optimalizovanej dostupnosti vyplýva úspora nákladov a efektivita – vyššia miera používania, vyšší zisk.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Poradenstvo? Najlepšie osobne: