MAN Slovensko

MAN ProfiDrive

Brožúra

Prehľad

  • 40-ročná skúsenosť v 67 krajinách
    Kvalifikované ďalšie vzdelávanie vodičov, podnikateľov a vedúcich vozových parkov.
  • Tréningy špecifické podľa zákazníka
    Tréningy k najrozličnejším tématickým oblastiam a vozidlám, ako aj tréningy špecifické pre dané použitie z oblasti „Training-on-the-job“.
  • Ďalšie vzdelávanie vodičov z povolania podľa zákona o základnej kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní vodičov
    MAN ProfiDrive vám ponúka možnosť absolvovať zákonom vyžadované opatrenia ďalšieho vzdelávania vodičov z povolania.

MAN ProfiDrive – školíme budúcnosť

V dennom pracovnom prostredí je čoraz viac stredobodom pozornosti konkurencieschopnosť, hospodárnosť a bezpečnosť. Podnikatelia sa už nespoliehajú len na technické novinky týkajúce sa vozidiel.

Náklady pri zakúpení nového vozidla sa dajú značne znížiť prostredníctvom štátnych podporných programov. MAN ProfiDrive vás podporí pri vypracovaní pre vás optimálneho balíka a poskytne informácie k žiadosti.

Okrem toho je v stredobode znižovania nákladov ale aj kvalifikované ďalšie vzdelávanie vodičov. Pracovníci, ktorí perfektne ovládajú vozidlo, sú intenzívne zaškoľovaní do technických noviniek a vedia ich optimálne využiť, taktiež prispievajú k pozitívnemu výsledku ako pracovníci, ktorí pre svoj opatrný a bezpečný spôsob jazdy dokážu predchádzať rizikám v cestnej premávke, a tak zvyšovať bezpečnosť, znižovať spotrebné hodnoty a náklady na spotrebu a opotrebovanie. Navyše je možné minimalizovať výpadky vodičov z dôvodu choroby pomocou vhodných školiacich opatrení.

MAN ProfiDrive v každom ohľade prispieva 40-ročnou skúsenosťou k podpore podnikateľov, vedúcich vozových parkov a vodičov vo viac ako 67 krajinách na celom svete. MAN ProfiDrive sa nepretržite zlepšuje v dennom kontakte so zákazníkmi a rozširuje portfólio ponúkaných tréningov. Dnes patria tréningy špecifické pre zákazníka na špecializovaných trhoch rovnako k ponuke tréningov MAN ProfiDrive, ako ďalšie vzdelávanie vodičov z povolania podľa zákona o základnej kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní vodičov.


Ak potrebujete podrobnejšie informácie o tréningoch alebo tréningových údajoch MAN ProfiDrive, skontaktujte s MAN ProfiDrive.

Kontaktujte nás

Naše MAN tréningy pre vás

Spoločnosť MAN vám ponúka tréningy k štyrom rôznym tematickým okruhom:Základy, hospodárnosť, bezpečnosť a odvetvie/oblasť použitia. Okrem toho máte k dispozícii ďalšie tréningy špecifické pre dané použitie z oblasti „tréning na pracovisku“.

Keď chcete nájsť relevantné pre vás, použite filter podľa typu vozidla a tematickej oblasti.

Nahraj

Máte záujem? Kontaktujte nás.

Andrej Rakyta
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
+421 910 979 767
andrej.rakyta@man.eu

Kontaktný formulár