MAN Slovensko

MAN servisné zmluvy

Stiahnuť brožúru

Prehľad

 • Istota plánovania a kalkulácie
  Pevné intervaly údržby sa starajú o lepšie zaistenie pred neočakávanými opravami.
 • Riešenia na mieru
  MAN má na každú požiadavku vhodnú servisnú zmluvu. Rozsah služieb sa postará o požadovanú ochranu a dá sa kedykoľvek individuálne prispôsobiť.
 • Maximálna hospodárnosť
  Plánovateľné servisné a kontrolné práce znižujú riziká neočakávaných nákladov na opravu a výpadkov vozidiel.

Menej rizika, väčšia bezpečnosť

Nezáleží na tom, pre akú servisnú zmluvu MAN sa nakoniec rozhodnete – spoločnosť MAN má pre každú vašu požiadavku v programe vhodné riešenie.

Bezpečnosť znamená minimalizáciu rizika

Neočakávané náklady na opravu alebo výpadky vozidla patria k rizikám v oblasti úžitkových vozidiel. Servisné zmluvy MAN vám pomôžu pri kalkulácii výdavkov pre váš podnik: s ponukou služieb, ktorá zahŕňa všetky servisné práce a ktorej rozsah sa dá individuálne rozšíriť.

Zjednodušenie vašej administratívy

Vďaka servisným zmluvám MAN získajú vaše vozidlá profesionálny servis až v 1 300 európskych servisných miestach MAN. Základom všetkých servisných zmlúv je MAN ServiceCare S, náš proaktívny manažment údržby. Pritom servisné miesto MAN koordinuje a spája plánovanie termínov údržby a opráv. To odľahčuje vašu administratívu, aby ste sa mohli lepšie sústrediť na svoj hlavný biznis. Okrem toho sa servisné zmluvy MAN postarajú o to, že náklady na údržbu a servis už nebudú variabilné položky – to vám sľubujeme.

Naše zmluvné modely – zaručujú to správne

MAN ServiceContracts majú za cieľ znižovať náklady a zvyšovať dostupnosť vozidiel. Rôznymi vzájomne kombinovateľnými modulmi možno MAN ServiceContracts optimálne prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníkov. MAN ServiceContracts možno zvoliť v rozsahu dodávky, čím zaručujú maximálnu ochranu pri minimálnej námahe. Všetky servisné zmluvy MAN zahŕňajú MAN ServiceCare S, náš proaktívny manažment údržby.

ComfortOil

 • MAN ServiceCare S*
 • Výmena oleja

Všetky podrobnosti o zmluve

Comfort

 • MAN ServiceCare S*
 • Údržba a servis

Všetky podrobnosti o zmluve

ComfortPlus

 • MAN ServiceCare S*
 • Údržba a servis
 • Predĺženie garancie

Všetky podrobnosti o zmluve

ComfortSuper

 • MAN ServiceCare S*
 • Údržba a servis
 • Oprava celého vozidla
 • Opravy opotrebenia

Všetky podrobnosti o zmluve

* Proaktívny manažment údržby (podľa dostupnosti). MAN ServiceCare M je k tomu možné priobjednať za poplatok.

Rozmanitosť môže byť prehľadná.

Prehľad služieb servisných produktov MAN vám jednoducho a rýchlo ukáže, ktoré moduly sú k dispozícii. Tak urobíte zo štandardnej servisnej zmluvy celkom jednoducho presne svoju individuálnu servisnú zmluvu

  MAN ServiceCare S/M Výmena oleja Údržba a servis Oprava pri opotrebovaní Oprava
Hnacie ústrojenstvo
Oprava
Hnacie ústrojenstvo
Rozšírenie
Oprava
Celé vozidlo
Záruka mobility
Nové vozidlá 2)
Záruka mobility
TopUsed
Všeobecné
Možnosti
Nadstavba a karoséria
Možnosti
MAN servisné zmluvy
ComfortOil /O O O O O
Comfort O O O O
ComfortPlus O O O O O O
ComfortSuper O O O O
MAN predĺženia záruky
Záruka na hnacie ústrojenstvo
Rozširujúci balík
Záruka na hnacie ústrojenstvo 1)
Záruka na celé vozidlo
Individuálne
predĺženia záruky podľa zákazníka
Individuálny rozsah služieb podľa zákazníka
 1. Len v spojení so zárukou na hnacie ústrojenstvo.
 2. Každý MAN TGE disponuje sériovo 2-ročnou zárukou mobility. Táto sa predlžuje pri každej riadnej kontrole v servisnej sieti MAN o ďalší rok alebo 50 000 km.

✓ = zahŕňa
– = nezahŕňa
O = voliteľne

Nie je dostupné v rovnakej miere vo všetkých krajinách.

TopUsed

Pretože sme si úplne istí. Ponuky MAN TopUsed sú naše ojazdené úžitkové vozidlá, ktoré sa od nových odlišujú iba v jednom: Sú jazdené. Technicky sú však tieto vozidlá kompletne preskúšané a po všetkých stránkach v bezchybnom stave.

Špecifické servisné zmluvy a predĺženia záruky si možno zakúpiť aj pre ojazdené vozidlá MAN TopUsed, pričom platia bez obmedzení, napr. záruka na pohonné ústrojenstvo s dobou platnosti do 24 mesiacov a celkový výkon až do 1 000 000 najazdených kilometrov. Mimochodom: Pri zakúpení vozidla MAN TopUsed s pečaťou kvality najvyššej kategórie je záruka na pohonné ústrojenstvo už obsiahnutá v kúpnej cene.

Prehľad vašich výhod

Najlepšia možná istota plánovania a kalkulácie servisnou zmluvou a pevnými intervalmi údržby, takže lepšie zabezpečenie nepredvídateľných opráv – aj s vyšším vekom vozidla.

Vysoká bezpečnosť a dobrá cena pri opätovnom predaji vďaka najlepšiemu možnému stavu vozidla udržiavanému prostredníctvom odborných údržbových a opravárenských prác.

Úspora nákladov a neustále nasadenie zaistené preventívnymi opravami pri štandardných návštevách servisu.

Riziko výpadku a spotreba paliva sa znižujú vďaka optimálne nastavenej technike vozidla vyškoleným personálom servisu MAN.

Ponúkame všetko z jednej ruky, čo šetrí čas a odľahčuje správu.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Poradenstvo? Najlepšie osobne: