MAN Slovensko

MAN servisné zmluvy

Prehľad

  • Istota plánovania a kalkulácie
    Pevné intervaly údržby sa starajú o lepšie zaistenie pred neočakávanými opravami.
  • Riešenia na mieru
    MAN má na každú požiadavku vhodnú servisnú zmluvu. Rozsah služieb sa postará o požadovanú ochranu a dá sa kedykoľvek individuálne prispôsobiť.
  • Maximálna hospodárnosť
    Plánovateľné servisné a kontrolné práce znižujú riziká neočakávaných nákladov na opravu a výpadkov vozidiel.

Menej rizika, väčšia bezpečnosť

Nezáleží na tom, pre akú servisnú zmluvu MAN sa nakoniec rozhodnete – spoločnosť MAN má pre každú vašu požiadavku v programe vhodné riešenie.

Bezpečnosť znamená minimalizáciu rizika

Neočakávané náklady na opravu alebo výpadky vozidla patria k rizikám v oblasti úžitkových vozidiel. Servisné zmluvy MAN vám pomôžu pri kalkulácii výdavkov pre váš podnik: s ponukou služieb, ktorá zahŕňa všetky servisné práce a ktorej rozsah sa dá individuálne rozšíriť.

Zjednodušenie vašej administratívy

Vďaka servisným zmluvám MAN získajú vaše vozidlá profesionálny servis až v 1 300 európskych servisných miestach MAN. Základom všetkých servisných zmlúv je MAN ServiceCare S, náš proaktívny manažment údržby. Pritom servisné miesto MAN koordinuje a spája plánovanie termínov údržby a opráv. To odľahčuje vašu administratívu, aby ste sa mohli lepšie sústrediť na svoj hlavný biznis. Okrem toho sa servisné zmluvy MAN postarajú o to, že náklady na údržbu a servis už nebudú variabilné položky – to vám sľubujeme.

Naše zmluvné modely – zaručujú to správne

MAN ServiceContracts majú za cieľ znižovať náklady a zvyšovať dostupnosť vozidiel. Rôznymi vzájomne kombinovateľnými modulmi možno MAN ServiceContracts optimálne prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníkov. MAN ServiceContracts možno zvoliť v rozsahu dodávky, čím zaručujú maximálnu ochranu pri minimálnej námahe. Všetky servisné zmluvy MAN zahŕňajú MAN ServiceCare S, náš proaktívny manažment údržby.

 

ComfortSuper

  ComfortPlus  

     Comfort     

  ComfortOil  

MAN ServiceCare

Výmena oleja

Servis a prehliadky podľa plánu údržby

 
Opravy na hnacom ústrojenstve

   
Opravy na zvyšnom vozidle

voliteľne
   
Opravy opotrebovaných dielov

     
Všeobecné služby 1)
voliteľne
voliteľne
voliteľne
 
Záruka mobility
voliteľne
voliteľne
voliteľne
 
  Všetky podrobnosti o zmluve Všetky podrobnosti o zmluve Všetky podrobnosti o zmluve Všetky podrobnosti o zmluve
  1. napr. zákonné kontroly, servis pneumatík atď.

TopUsed

Pretože sme si úplne istí. Ponuky MAN TopUsed sú naše ojazdené úžitkové vozidlá, ktoré sa od nových odlišujú iba v jednom: Sú jazdené. Technicky sú však tieto vozidlá kompletne preskúšané a po všetkých stránkach v bezchybnom stave.

Špecifické servisné zmluvy a predĺženia záruky si možno zakúpiť aj pre ojazdené vozidlá MAN TopUsed, pričom platia bez obmedzení, napr. záruka na pohonné ústrojenstvo s dobou platnosti do 24 mesiacov a celkový výkon až do 1 000 000 najazdených kilometrov. Mimochodom: Pri zakúpení vozidla MAN TopUsed s pečaťou kvality najvyššej kategórie je záruka na pohonné ústrojenstvo už obsiahnutá v kúpnej cene.

Prehľad vašich výhod

Najlepšia možná istota plánovania a kalkulácie servisnou zmluvou a pevnými intervalmi údržby, takže lepšie zabezpečenie nepredvídateľných opráv – aj s vyšším vekom vozidla.

Vysoká bezpečnosť a dobrá cena pri opätovnom predaji vďaka najlepšiemu možnému stavu vozidla udržiavanému prostredníctvom odborných údržbových a opravárenských prác.

Úspora nákladov a neustále nasadenie zaistené preventívnymi opravami pri štandardných návštevách servisu.

Riziko výpadku a spotreba paliva sa znižujú vďaka optimálne nastavenej technike vozidla vyškoleným personálom servisu MAN.

Ponúkame všetko z jednej ruky, čo šetrí čas a odľahčuje správu.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Poradenstvo? Najlepšie osobne: