MAN Slovensko

MAN prevádzkové prostriedky

Rozličné prevádzkové hmoty MAN vo fľašiach a sudoch.

V skratke

 • Optimálna ochrana
  Účinné zabránenie koróziám, ako aj usadeninám v chladiacom okruhu a chráni pred opotrebovaním.
 • Osvedčené v praxi
  Preukázateľná ochrana pre motory, prevodovky, hnacie nápravy a rozdeľovacie prevodovky na mnohé roky a tisíce kilometrov.
 • Predĺženie životnosti
  Prevádzkové prostriedky MAN podporujú dlhú životnosť motora, prevodovky a náprav a chladiaceho systému.

Originálny olej MAN: Menej trenia, väčšia efektivita

Rozhodujúcim faktorom v záležitostiach motorizácie a techniky je optimálne zladenie všetkých komponentov. Originálne diely MAN tento predpoklad spĺňajú. S originálnym olejom MAN je balík kvality MAN kompletný: Preukázateľne chráni motory, prevodovky, hnacie nápravy a rozdeľovacie prevodovky pred opotrebovaním, ako aj pred ukladaním sedimentov na dieloch a prispieva k dlhšej životnosti, ako aj zníženiu prevádzkových nákladov.

„Funguje hladko“ – to nestačí

Zložitá technika moderných pohonov vyžaduje špeciálne oleje, ktoré spĺňajú technické a chemické požiadavky vozidiel MAN. Technika vozidla a olej musia perfektne spolupracovať – samostatne za externých podmienok a v nepretržitej prevádzke. Originálne oleje MAN optimálne chránia vozidlá MAN pred opotrebovaním a tým umožňujú dlhšie servisné intervaly. Súčasne prispievajú k zvýšeniu životnosti motorov, prevodoviek a náprav a znižujú celkové prevádzkové náklady. Originálna kvalita oleja MAN môže takisto viesť k zníženiu spotreby paliva a zníženiu emisií CO2.

Vykonali sme praktický test

Po mnohých rokoch a miliónoch kilometrov. Pre motor, prevodovku, poháňané nápravy a rozdeľovaciu prevodovku sme pri teste použili najrôznejšie druhy olejov. Pre vozidlá MAN boli schválené len oleje, ktoré preukázali svoju optimálnu vhodnosť.

Originálny olej MAN

Varianty originálneho oleja MAN

Ikona motor

Originálny motorový olej MAN

Na moderné motory sa kladú najvyššie požiadavky v súvislosti s ich výkonom a efektivitou. Ide tu o vysoko sofistikovaný mazací okruh. Olej musí v rámci procesu perfektne a spoľahlivo podporovať každý komponent motora aj za extrémnych podmienok, ako aj zaistiť nízke emisie v súvislosti s ochranou životného prostredia. Naše vysoko kvalitné motorové oleje zaručene spĺňajú technické a chemické požiadavky motorov MAN.

Prečo používať originálny motorový olej MAN?

 • Servisné intervaly do 50 000 km
 • Servisné intervaly filtrov pevných častíc pre naftové motory do 850 000 km
 • Vysoká efektivita a výkon pri nízkej spotrebe oleja
 • Predchádzanie tvorbe olejového kalu prostredníctvom čistiaceho efektu
 • Môže mať pozitívny vplyv na úsporu paliva a zníženie emisií CO2
 • Podporuje zníženie celkových prevádzkových nákladov
 • Dostupný aj v praktickom 5-litrovom kanistri

Brožúra – olej dodávkové vozidlo

Ikona motor

Originálny motorový olej MAN

 • Servisné intervaly do 140 000 km
 • Servisné intervaly filtrov pevných častíc pre naftové motory do 850 000 km
 • Vysoká efektivita a výkon pri nízkej spotrebe oleja
 • Predchádzanie tvorbe olejového kalu prostredníctvom čistiaceho efektu
 • Môže mať pozitívny vplyv na úsporu paliva a zníženie emisií CO2
 • Podporuje zníženie celkových prevádzkových nákladov
 • Dostupný aj v praktickom 5-litrovom kanistri

Ikona ozubené koleso

Originálny prevodový olej MAN

 • Vysoká oxidačná a tepelná stabilita aj pri dlhých intervaloch výmeny oleja
 • Optimálna viskozita pre bezproblémový studený štart a bezchybné radenie pri nízkych teplotách
 • Dlhá životnosť prevodovky aj pri extrémnych prevádzkových podmienkach a vonkajších teplotách
 • Vysoká efektivita a výkon
 • Predchádzanie tvorbe olejového kalu prostredníctvom čistiaceho efektu
 • Môže mať pozitívny vplyv na úsporu paliva a zníženie emisií CO2
 • Podporuje zníženie celkových prevádzkových nákladov

Ikona náprava

Originálny nápravový olej MAN

 • Dlhá životnosť poháňaných náprav a rozdeľovacích prevodoviek aj pri extrémnych prevádzkových podmienkach a vonkajších teplotách
 • Vysoká efektivita a výkon
 • Predchádzanie tvorbe olejového kalu prostredníctvom čistiaceho efektu
 • Vysoká oxidačná a tepelná stabilita aj pri dlhých intervaloch výmeny oleja
 • Môže mať pozitívny vplyv na úsporu paliva a zníženie emisií CO2
 • Podporuje zníženie celkových prevádzkových nákladov

Brožúra – olej nákladný automobil

Ikona motor

Originálny motorový olej MAN

 • Servisné intervaly do 140 000 km
 • Servisné intervaly filtrov pevných častíc pre naftové motory do 850 000 km
 • Vysoká efektivita a výkon pri nízkej spotrebe oleja
 • Predchádzanie tvorbe olejového kalu prostredníctvom čistiaceho efektu
 • Môže mať pozitívny vplyv na úsporu paliva a zníženie emisií CO2
 • Podporuje zníženie celkových prevádzkových nákladov
 • Dostupný aj v praktickom 5-litrovom kanistri

Ikona ozubené koleso

Originálny prevodový olej MAN

 • Vysoká oxidačná a tepelná stabilita aj pri dlhých intervaloch výmeny oleja
 • Optimálna viskozita pre bezproblémový studený štart a bezchybné radenie pri nízkych teplotách
 • Dlhá životnosť prevodovky aj pri extrémnych prevádzkových podmienkach a vonkajších teplotách
 • Vysoká efektivita a výkon
 • Predchádzanie tvorbe olejového kalu prostredníctvom čistiaceho efektu
 • Môže mať pozitívny vplyv na úsporu paliva a zníženie emisií CO2
 • Podporuje zníženie celkových prevádzkových nákladov

Ikona náprava

Originálny nápravový olej MAN

 • Dlhá životnosť poháňaných náprav a rozdeľovacích prevodoviek aj pri extrémnych prevádzkových podmienkach a vonkajších teplotách
 • Vysoká efektivita a výkon
 • Predchádzanie tvorbe olejového kalu prostredníctvom čistiaceho efektu
 • Vysoká oxidačná a tepelná stabilita aj pri dlhých intervaloch výmeny oleja
 • Môže mať pozitívny vplyv na úsporu paliva a zníženie emisií CO2
 • Podporuje zníženie celkových prevádzkových nákladov

Brožúra – olej autobus

Upozornenie: Originálne oleje MAN pre motory, prevodovky a nápravy sú v súčasnosti dostupné v Belgicku, Nemecku, Dánsku, Francúzsku, Taliansku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rusku, Švédsku, Švajčiarsku, na Slovensku, v Slovinsku, Španielsku, Južnej Afrike, Južnej Kórei (nie pre transportéry), Turecku, Čechách, Maďarsku a Veľkej Británii a v nasledujúcich mesiacoch budú uvedené aj v ďalších krajinách.


Originálny antikorózny a nemrznúci prostriedok MAN

Excelentná ochrana pre motory MAN pred mrazom do -37 °C, hrdzou a prehriatím: Originálny antikorózny a nemrznúci prostriedok MAN pre všetky motory nákladných automobilov, transportérov, ako aj autobusov účinne bráni koróziám a usadeninám v chladiacom okruhu motora.

Originálny antikorózny a nemrznúci prostriedok MAN pred vozovým parkom z modelov MAN.

Naplniť a naštartovať

Antikorózny a nemrznúci prostriedok pripravený na použitie je už predmiešaný s vodou. Tak je možné predchádzať chybným použitiam, ktoré môžu v najhoršom prípade viesť k výpadkom motora. Voda použitá na zriedenie netvorí vápenaté usadeniny v chladiacom okruhu, je bez dusitanov, amínov a fosfátov (bez NAP) a tým je ekologická.

Prečo používať originálny antikorózny a nemrznúci prostriedok MAN?

 • Chráni kovy a zliatiny v chladiacich okruhoch: hliník, liatinu, oceľ a mosadz.
 • Vysoká tepelná kapacita zaručuje optimálne chladenie a zabraňuje prehriatiu.
 • Kompatibilný s tesniacimi materiálmi a ochrannými vrstvami.
 • Použiteľný pre všetky motory všetkých emisných stupňov.

Stiahnuť brožúru

Upozornenie: Originálne antikorózne a nemrznúce prostriedky MAN sú k dispozícii v nasledujúcich krajinách:

Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Nórsko, Rakúsko, Poľsko, Švajčiarsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Veľká Británia.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Poradenstvo? Najlepšie osobne: