MAN Slovensko

Bočný kamerový systém (SCS) – ako riešenie dovybavenia

Vypnite mŕtvy uhol. Denne sa to znovu opakuje: Chodci a cyklisti sa neúmyselne vydávajú do nebezpečenstva, pretože sa na križovatkách zdržiavajú v mŕtvom uhle odbočujúceho nákladného vozidla. Stále znovu tu dochádza k nehodám, ktorým sa dá zabrániť. Maximálne najzmysluplnejšia investícia: bočný kamerový systém. Vďaka tomuto bočnému kamerovému systému môže vodič rozpoznať, keď sa v mŕtvom uhle zdržiavajú osoby.

Vlastnosti

Kamera umiestnená na nákladnom vozidle na strane spolujazdca sa pomocou 150° širokouhlej šošovke stará o optimálny výhľad do tej oblasti dozadu, ktorá bola predtým mŕtvym uhlom. Zapnutie sa uskutočňuje automaticky pri blikaní alebo manuálne spínačom. Na výber sú dva varianty:

  • Bočný kamerový systém s osobitným monitorom
  • Zobrazenie obrazu na osobitnom 7“ monitore vo výške a stĺpika (strana spolujazdca). Vodič má rampové zrkadlo, širokouhlé zrkadlo a monitor kamery v rovnakom zornom poli

Na to potrebná existujúca výbava:

  • Radio MAN Media Truck Advanced 12 v s 7“ displejom
  • MAN Kamera View – príprava pre kameru na monitorovanie zadného priestoru a kamera 2

Vaše výhody

  1. Predchádzanie nehodám vďaka náhľadu do mŕtveho uhla
  2. Všeobecne väčšia bezpečnosť

Ďalšie informácie

Originálny bočný kamerový systém MAN nie je vhodný ako asistent odbočovania (podľa smerníc BMVI). Ako „kamerový monitorovací systém“ však môže byť vyžiadaná podpora de minimis v bode 1.3 ako nad povinné bezpečnostné zariadenie. Podrobný súpis dielov potrebných na

montáž získate vo svojom servisnom mieste MAN.

Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.27604-6003 Súprava na dovybavenie s externým monitorom Pre všetky TGL, TGM, TGS a TGX do MR 2019
81.27604-6004 Súprava na dovybavenie so zobrazením na MMT2
U1.28210-6035 Súprava na dovybavenie so zobrazením na MMT3 Pre všetky TGL, TGM, TGS a TGX od MJ 2020
81.27604-6007 Súprava na dovybavenie s externým monitorom
U1.28210-xxxx Dištančný adaptér kamery pre úzke
kabíny vodiča TGL/TGM/TGS
Pre všetky TGL/TGM/TGS s úzkou kabínou vodiča

Máte záujem?

Kontaktujte najbližší servis MAN a nechajte si poradiť.

Prejsť na vyhľadávanie kontaktov MAN

Tlačiť stránku