MAN Slovenija

Dodatne funkcije za radio MMT_3 Advanced

Tudi najnovejša generacija modelov MMT od modelnega leta 2020 lahko strankam znova ponudi opcijske dodatne funkcije v skladu z njihovimi potrebami in zahtevami. Tako je, na primer, mogoče integrirati pametni telefon, kar vozniku omogoča dostop do številnih aplikacij in funkcij pametnega telefona prek MMT. Poleg tega se bo ponudba v prihodnosti postopoma širila.

Predpriprava za kamero

  • Predpriprava za priključitev ene ali dveh kamer
  • Slika s kamere je prikazana na 7-palčnem barvnem zaslonu MAN Media Truck Advanced
  • Aktiviranje kamere ali preklapljanje med kamerami poteka samodejno glede na različico, npr. s pretikanjem v vzvratno prestavo in/ali ročno neposredno na radiu
  • Več varnosti in preprečevanja poškodb pri vzvratni vožnji/manevriranju skozi prikaz okolice za vozilom. Samodejni preklop ob vključeni vzvratni prestavi zagotavlja dodatno udobje in razbremeni voznika.

Napotek

Pogoj za aktiviranje prek pina je vozilo SW-stanje 4.2. Aktiviranje kamere na MMT3 za vhod CAM1 poteka na vmesniku CVM2 B/9. Pogoj za aktiviranje s tipko je preklopni gumb za kamero. Če ga ni, je treba preklopni gumb za kamero vgraditi. Več informacij boste dobili na svoji MAN servisni oporni točki ali na platformi MAN Service Portal. Kamera/e so priključene v skladu s smernicami MANTED® (tehnični podatki in smernice za nadgradnje MAN).

Napeljava HSD

Predmetna številka Oznaka Ustrezno za
81.25449-5041 Napeljava HSD, 2 kameri v centralni električni napeljavi (2 x 1 m) Modeli TGL, TGM, TGS in TGX z MMT_3 od ML 2020
81.25449-5061 Napeljava HSD, 1 kamera v centralni električni napeljavi (1 x 1 m) Modeli TGL, TGM, TGS in TGX z MMT_3 od ML 2020

Tipka kamere

Predmetna številka Oznaka Ustrezno za
81.25449-5090 Komplet vodov za tipko kamere MMT_3 Advanced Basic od ML 2020
81.25503-6977 Gumb kamere MMT_3 Advanced Basic od ML 2020

MAN Genuine Software®

Izberite ustrezno različico:

Predmetna številka Oznaka Ustrezno za
Ena kamera:
81.25891-7348 Aktiviranje kamere prek gumba ali pina Modeli TGL, TGM, TGS in TGX z MMT_3 od ML 2020
81.25891-7349 Aktiviranje kamere prek vzvratne prestave
Dve kameri:
81.25891-7351 Aktiviranje kamere
CAM1 (aktiviranje prek gumba ali pina), CAM2 (aktiviranje prek gumba)
Modeli TGL, TGM, TGS in TGX z MMT_3 od ML 2020
81.25891-7350 Aktiviranje kamere
CAM1 (aktiviranje prek gumba ali pina), CAM2 (aktiviranje prek vzvratne prestave)

Vas zanima?

Obrnite se na najbližjo MAN servisno oporno točko in poiščite nasvet.

K iskanju podpornih točk MAN (MAN Dealership Search)

Tiskanje strani