MAN Sverige

Elektrifiera din vagnpark med 360° eMobility-rådgivningen från MAN Transport Solutions

Transport Solutions

Översikt

 • Stöd vid introduktion till e-mobiliteten
  Med omfattande 360° eMobility-rådgivning kontrollerar vi om dina rutter kan täckas av elfordon och om de kan köras ekonomiskt. På så sätt hjälper vi dig att implementera CO 2-minskningsmålen.
 • Råd till mer än 250 kunder från ett europeiskt nätverk av experter på e-mobilitet
  Våra kunder över hela Europa litar på expertisen från cirka 100 eMobility-experter. Vi hjälper dem med exempelvis säsongsanpassade energikoncept, 3-skiftslogistikkoncept och omfattande koncept för elektrifieringen av deras vagnpark.
 • Laddningsinfrastruktur och energiförsörjning
  Vi planerar tillsammans med dig uppbyggnaden av laddningsinfrastrukturen och utvecklar en optimal strategi för strömförsörjningen för din verksamhet.

Vårt stöd i er omställning

Elektriska nyttofordon från MAN

Omställningen till e-mobilitet för med sig vissa utmaningar. Så för att kunna planera effektivt och framtidssäkrat måste man nämligen ta hänsyn till nya faktorer – allt från hur topografin, det lokala klimatet och extraförbrukarna påverkar räckvidden, ända till möjliga laddningstider och behovet av laddningsinfrastruktur. Vi på MAN Transport Solutions känner till dessa faktorer och har specialiserat oss på att tillsammans med er ta fram en lösning som passar. Ta hjälp av oss för att göra din introduktion till e-mobiliteten så enkel, förutsägbar och framgångsrik som möjligt.

Ladda ner startpaketbroschyren för e-mobilitet

Frågor kring omställningen? Hitta svar i vår FAQ

Din elektriska vagnpark: Kom igång i 4 steg

En lyckad övergång till e-mobilitet kräver omsorgsfull planering och ett noggrant genomförande. Våra cirka 100 experter från MAN Transport Solutions kommer att följa dig på vägen mot en hållbar elvagnpark – från den första konsultationen till den fullständiga omställningen av vagnparken. Kärnan är MAN 360° eMobility-rådgivningen. Den är perfekt koordinerad med andra välkända MAN-tjänster, såsom rådgivningen om finansieringslösningar. I de följande 4 stegen gör vi dig redo att komma igång med e-mobilitet.

1
Behovsanalys genom 360° eMobility-rådgivning

Första skräddarsydda analysen för elektrifieringen av din vagnpark baserat på exempel på rutter och gränsvillkor.

2
Fullständig utvärdering av din vagnpark

Detaljerad analys av hela ditt nätverk och utveckling av en bedömningsstrategi för e-mobilitet.

3
Planering av laddningsinfrastrukturen

Utveckling av en laddlösning för din elektriska vagnpark i nära samarbete med våra partners.

4
Databaserad optimering

Kostnadsoptimering genom löpande anpassning, med hänsyn till alla relevanta förändringar i ditt transportnätverk.

360° e Mobility-rådgivning: omfattande expertis, intelligenta lösningar

Från analys av räckvidden över till koncept för din laddningsinfrastruktur vidare till expertutbildning: Tillsammans kommer vi att navigera din vagnpark till e-mobilitet.

/
Räckviddsbestämning och förbrukning

Räckviddsbestämning och förbrukning

 • Analys av de rutter som körs för närvarande
 • Genomgång av de viktigaste faktorerna som påverkar räckvidden (t.ex. nyttolast, topografi, extraförbrukare, väderförhållanden)
 • Simulering av möjliga räckvidder vid olika scenarier

/
Nätverksanalys och ruttplanering

Nätverksanalys/ruttplanering

 • Simulering av din ruttplanering med elfordon och vid behov anpassning av fordonscykler
 • Sammansättning av den optimala vagnparken för ditt företag med en blandning av konventionella och elektrifierade fordon
 • Analys av möjlig CO 2-besparing genom en omställning
 • Ekonomiska analyser

/
Laddningsinfrastrukturkoncept

Laddningsinfrastrukturkoncept

 • Simulering av olika laddningstidsplaner för din vagnpark:
  - fastställande av elbehov av laddningsinfrastruktur
  - utvecklande av en anpassad laddningsstrategi.
 • Koncept för att upprätta laddningsinfrastrukturen i depån
 • Påbyggnadsscenarier för offentlig laddning

/
Laddnings- och energikoncept

Laddnings- och energikoncept

 • Fastställande av förväntad energiförbrukning utifrån ruttplaneringen
 • Skapa och testa koncept för säker energiförsörjning, t.ex. att undvika belastningstoppar
 • Utveckling av ett energikoncept under beaktande av optimeringspotential vid elinköp och operativa krav som mall för din elleverantör

/
Omställning av fordonsvagnparken

Omställning av fordonsvagnparken

 • Utveckling av en långsiktig plan för helomställning av fordonsvagnparken till elfordon
 • Fastställande av elbehov och utvecklingsbehov för laddningsinfrastruktur för att tidigt kunna planera inför större byggnationer samt ansöka om utökade elanslutningar från nätoperatören
 • Uppställning av ekonomiska effektivitetskalkyler och investeringsplanering för samordning med långsiktiga finansieringsprogram

/
Tjänster och utbildning

Tjänster och utbildning

 • Rådgivning om anpassningar av fabriksutrustningen och fabriksprocesser
 • Koncept för säkerhetsträning och utbildning för en säker hantering av högspänningssystem
 • Stöd vid definiering av teknik- och körutbildning för din personal

/
Räckviddsbestämning och förbrukning

Räckviddsbestämning och förbrukning

 • Analys av de rutter som körs för närvarande
 • Genomgång av de viktigaste faktorerna som påverkar räckvidden (t.ex. nyttolast, topografi, extraförbrukare, väderförhållanden)
 • Simulering av möjliga räckvidder vid olika scenarier

/
Nätverksanalys och ruttplanering

Nätverksanalys/ruttplanering

 • Simulering av din ruttplanering med elfordon och vid behov anpassning av fordonscykler
 • Sammansättning av den optimala vagnparken för ditt företag med en blandning av konventionella och elektrifierade fordon
 • Analys av möjlig CO 2-besparing genom en omställning
 • Ekonomiska analyser

/
Laddningsinfrastrukturkoncept

Laddningsinfrastrukturkoncept

 • Simulering av olika laddningstidsplaner för din vagnpark:
  - fastställande av elbehov av laddningsinfrastruktur
  - utvecklande av en anpassad laddningsstrategi.
 • Koncept för att upprätta laddningsinfrastrukturen i depån
 • Påbyggnadsscenarier för offentlig laddning

/
Laddnings- och energikoncept

Laddnings- och energikoncept

 • Fastställande av förväntad energiförbrukning utifrån ruttplaneringen
 • Skapa och testa koncept för säker energiförsörjning, t.ex. att undvika belastningstoppar
 • Utveckling av ett energikoncept under beaktande av optimeringspotential vid elinköp och operativa krav som mall för din elleverantör

/
Omställning av fordonsvagnparken

Omställning av fordonsvagnparken

 • Utveckling av en långsiktig plan för helomställning av fordonsvagnparken till elfordon
 • Fastställande av elbehov och utvecklingsbehov för laddningsinfrastruktur för att tidigt kunna planera inför större byggnationer samt ansöka om utökade elanslutningar från nätoperatören
 • Uppställning av ekonomiska effektivitetskalkyler och investeringsplanering för samordning med långsiktiga finansieringsprogram

/
Tjänster och utbildning

Tjänster och utbildning

 • Rådgivning om anpassningar av fabriksutrustningen och fabriksprocesser
 • Koncept för säkerhetsträning och utbildning för en säker hantering av högspänningssystem
 • Stöd vid definiering av teknik- och körutbildning för din personal

Din framgångsrika omställning till alternativa drivsystem

Frågor och svar: Vanliga frågor om vagnparkselektrifiering

Från kostnader och finansieringsmöjligheter till laddningsinfrastruktur och energikoncept – här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

MAN erbjuder dig ett brett utbud av elfordon, såsom elektriska lastbilar, elbussar och elektriska transportbilar, som har utvecklats speciellt för olika behov – vare sig det är för bekväm transport av människor eller för effektiv transport av gods.

De högre anskaffningskostnaderna för en elektrisk lastbil kompenseras av billigare energipriser jämfört med diesel. Även besparingar på vägtullar, CO 2-beskattning, servicekostnader och eventuella återbetalningar genom nya energiavgifter, såsom växthusgasreduceringskvoten (THG-kvoten) måste beaktas. Beroende på omständigheterna kan TCO-paritet uppnås efter cirka 4 år. Vi beräknar gärna dina livscykelkostnader (TCO-kalkylator) åt dig och även den planerade frakttariffen med en MAN eTruck.

Ja, för när man köper en elektrisk lastbil är det nödvändigt att planera användningen av fordonet och lämplig laddningsinfrastruktur 1-2 år i förväg, för att säkerställa effektiv användbarhet och lägsta möjliga investeringskostnader. Om dina krav är mer komplexa, kompletterar 360°-konsultkonceptet från MAN Transport Solutions den inledande rådgivningen.

Det beror på dina behov. Med din egen laddningsinfrastruktur har du möjlighet att anpassa laddtider och kapaciteter efter din vagnparks behov och är oberoende av offentliga laddstationer. På lång sikt kan du sänka kostnaderna eftersom laddning vid din egen laddstation – även i kombination med solceller – ofta är billigare än vid offentliga laddstationer på grund av lägre energipriser.

Erbjuds över hela Europa
En kund bokar tid för rådgivning

Ert individuella 360°-mobilitetskoncept

Vi har redan lyckats övertyga långt fler än 250 kunder runt om i Europa om våra MAN Transport Solutions! Utnyttja möjligheten till individuell rådgivning inför din lyckad omställning till klimatmedveten e-mobilitet.
Boka rådgivningssamtal