MAN Norge

Elektrifiser flåten med 360° emobilitetsrådgivning fra MAN Transport Solutions

Transport Solutions

Med ett blikk

 • Støtte for å komme i gang med eMobilitet
  Med en omfattende 360° eMobility-rådgivning sjekker vi om rutene dine kan dekkes av elektriske kjøretøy og om de kan drives på en økonomisk måte. På denne måten hjelper vi deg med å nå målene for CO 2 -reduksjon.
 • Rådgivning til mer enn 250 kunder gjennom et europeisk nettverk av eMobility-eksperter
  Våre kunder over hele Europa stoler på ekspertisen til rundt 100 eMobility-eksperter, som vi for eksempel støtter med sesongbaserte energikonsepter, 3-lags logistikkkonsepter eller omfattende konsepter for elektrifisering av din flåte.
 • Ladeinfrastruktur og energiforsyning
  Vi planlegger utformingen av ladeinfrastrukturen sammen med deg og utvikler en optimal strategi for energiforsyning for din bedrift.

Vi støtter din overgang

Elektro-nyttekjøretøy fra MAN

Overgangen til elektromobilitet fører med seg en rekke utfordringer. For effektiv og fremtidssikker planlegging må nye faktorer tas i betraktning – fra innflytelsen fra topografien, det lokale klimaet og sekundærforbrukerne på området, til mulige ladetider og behov for ladeinfrastruktur. Hos MAN Transport Solutions er vi klar over disse faktorene og har spesialisert oss på å utvikle en løsning som passer for deg. La oss råde deg slik at din inntreden i elektromobilitet blir så enkel, forutsigbar og vellykket som mulig.

Last ned brosjyren eMobility Startpakke

Spørsmål om omstigningen? Du finnes svar i våre Spørsmål og svar

Din elektriske flåte: En vellykket start i 4 trinn

En vellykket overgang til elektromobilitet krever nøye planlegging og implementering. Våre ca. 100 eksperter fra MAN Transport Solutions følger deg på veien mot en bærekraftig elektrisk flåte – fra den første konsultasjonen til den komplette flåteomstillingen. Kjernen er MAN 360° eMobility rådgivning. Den er perfekt koordinert med andre velkjente MAN-tjenester, for eksempel rådgivning om finansieringsløsninger. I de følgende 4 trinnene gjør vi deg klar til å komme i gang med elektromobilitet.

1
Behovsanalyse gjennom 360° eMobility -Consulting

Første skreddersydde analyse for elektrifisering av din flåte basert på eksempelstrekninger og rammebetingelser.

2
Fullstendig vurdering av din flåte

Detaljert analyse av hele nettverket og utvikling av en eMobility-vurderingsstrategi.

3
Planlegging av ladeinfrastrukturen

Utvikling av en ladeløsning for din elektriske flåte i tett samarbeid med våre partnere.

4
Databasert optimalisering

Kostnadsoptimalisering gjennom kontinuerlig tilpasning med hensyn til alle relevante endringer i ditt transportnettverk.

360° e Mobility rådgivning: omfattende ekspertise, intelligente løsninger

Fra analyse av rekkevidden via konseptet med din ladeinfrastruktur til fagkyndig opplæring: Sammen navigerer vi din flåte inn i elektromobilitet.

/
Rekkeviddebestemmelse og forbruk

Rekkeviddebestemmelse og forbruk

 • Analyse av rutene som kjøres nå
 • Inkludering av de viktigste faktorene som påvirker rekkevidden (f.eks. nyttelast, topografi, sekundærforbrukere, værforhold)
 • Simulering av mulige rekkevidder for ulike scenarier

/
Nettverksanalyse og ruteplanlegging

Nettverksanalyse / ruteplanlegging

 • Simulering av ruteplanlegging med elektro-kjøretøy, om nødvendig, tilpasning av kjøretøyets sirkulasjon
 • Sette sammen den optimale flåtemiksen av klassiske og elektro-kjøretøy for din bedrift
 • Analyse av mulige CO 2 -besparelser ved en omstilling
 • Lønnsomhetsanalyser

/
Ladeinfrastrukturkonsept

Ladeinfrastrukturkonsept

 • Simulering av ulike ladetidsplaner for din flåte:
  - Beregning av behovet for ladeinfrastruktur
  - Utvikling av en skreddersydd ladestrategi
 • Konsepter for etablering av ladeinfrastrukturen i depotet
 • Oppsett av scenarier for offentlig lading

/
Lade- og energikonsept

Lade- og energikonsept

 • Beregning av forventet energiforbruk fra ruteplanleggingen
 • Utvikle og teste konsepter for sikker energiforsyning, f.eks. for å unngå lasttopper
 • Utvikling av et energikonsept som tar hensyn til optimaliseringspotensialet for innkjøp av strøm og driftskrav, som en mal for din strømleverandør

/
Flåteomstilling

Flåteomstilling

 • Utvikling av en langsiktig plan for fullstendig omlegging av flåten til elektro-kjøretøy
 • Utledning av strømbehov og utviklingsbehov for ladeinfrastruktur for tidlig planlegging av større byggetiltak og søknad om utvidede kraftforbindelser hos nettselskapet
 • Utvikling av lønnsomhetsanalyser og investeringsplanlegging for koordinering med langsiktige finansieringsprogrammer

/
Service og opplæring

Service og opplæring

 • Rådgivning om tilpasning av verkstedutstyr og -prosesser
 • Konsepter for sikkerhetstrening og opplæring for sikker håndtering av høyvoltsystemer
 • Støtte i å definere teknisk og kjøreopplæring for dine medarbeidere

/
Rekkeviddebestemmelse og forbruk

Rekkeviddebestemmelse og forbruk

 • Analyse av rutene som kjøres nå
 • Inkludering av de viktigste faktorene som påvirker rekkevidden (f.eks. nyttelast, topografi, sekundærforbrukere, værforhold)
 • Simulering av mulige rekkevidder for ulike scenarier

/
Nettverksanalyse og ruteplanlegging

Nettverksanalyse / ruteplanlegging

 • Simulering av ruteplanlegging med elektro-kjøretøy, om nødvendig, tilpasning av kjøretøyets sirkulasjon
 • Sette sammen den optimale flåtemiksen av klassiske og elektro-kjøretøy for din bedrift
 • Analyse av mulige CO 2 -besparelser ved en omstilling
 • Lønnsomhetsanalyser

/
Ladeinfrastrukturkonsept

Ladeinfrastrukturkonsept

 • Simulering av ulike ladetidsplaner for din flåte:
  - Beregning av behovet for ladeinfrastruktur
  - Utvikling av en skreddersydd ladestrategi
 • Konsepter for etablering av ladeinfrastrukturen i depotet
 • Oppsett av scenarier for offentlig lading

/
Lade- og energikonsept

Lade- og energikonsept

 • Beregning av forventet energiforbruk fra ruteplanleggingen
 • Utvikle og teste konsepter for sikker energiforsyning, f.eks. for å unngå lasttopper
 • Utvikling av et energikonsept som tar hensyn til optimaliseringspotensialet for innkjøp av strøm og driftskrav, som en mal for din strømleverandør

/
Flåteomstilling

Flåteomstilling

 • Utvikling av en langsiktig plan for fullstendig omlegging av flåten til elektro-kjøretøy
 • Utledning av strømbehov og utviklingsbehov for ladeinfrastruktur for tidlig planlegging av større byggetiltak og søknad om utvidede kraftforbindelser hos nettselskapet
 • Utvikling av lønnsomhetsanalyser og investeringsplanlegging for koordinering med langsiktige finansieringsprogrammer

/
Service og opplæring

Service og opplæring

 • Rådgivning om tilpasning av verkstedutstyr og -prosesser
 • Konsepter for sikkerhetstrening og opplæring for sikker håndtering av høyvoltsystemer
 • Støtte i å definere teknisk og kjøreopplæring for dine medarbeidere

Din vellykkede bytte til alternative drivverk
MAN eTGX kjører over en bro

MAN eReadyCheck: Rekkeviddekalkulator for optimal ruteplanlegging av din elektriske lastebil

Vurderer du å kjøpe en helelektrisk lastebil, men vil forvisse deg om at lastebilen har tilstrekkelig rekkevidde til bruksområdet? Vår MAN eReadyCheck støtter deg og viser deg, basert på valgbare parametere, hvilke MAN elektro-kjøretøy som passer akkurat til ditt bruk.
Til MAN eReadyCheck

Vanlige spørsmål: Vanlige spørsmål om flåteelektrifisering

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om alt fra kostnader og finansieringsmuligheter til ladeinfrastruktur og energikonsepter.

MAN tilbyr deg et bredt spekter av elektriske kjøretøy, som for eksempel elektriske lastebiler, elektriske busser og elektriske varebiler, som er spesielt utviklet for ulike krav – det være seg for komfortabel transport av mennesker eller for effektiv transport av varer.

De høyere anskaffelseskostnadene for en elektrisk lastebil oppveies av lavere energipriser sammenlignet med diesel. Besparelser på bompenger, CO 2 -avgifter, servicekostnader og eventuelle tilbakebetalinger gjennom nye energiavgifter som klimagassreduksjonskvoten (GHG-kvoten) må også tas i betraktning. Avhengig av omstendighetene kan TCO-paritet oppnås etter rundt 4 år. Vi beregner gjerne din TCO (TCO-kalkulator) for deg og også målfraktraten med en MAN eTruck.

Ja, for når man kjøper en elektrisk lastebil, er det nødvendig å planlegge bruken av kjøretøyet og passende ladeinfrastruktur 1-2 år i forveien for å sikre effektiv drift og lavest mulige investeringskostnader. Hvis dine krav er mer komplekse, kompletterer 360°-rådgivningskonseptet fra MAN Transport Solutions den grunnleggende rådgivningen.

Det avhenger av dine behov. Med egen ladeinfrastruktur har du mulighet til å tilpasse ladetider og -kapasiteter til behovet til din flåte, og er uavhengig av offentlige ladestasjoner. På lang sikt kan du redusere kostnadene, ettersom lading på din egen ladestasjon – også i kombinasjon med solceller – ofte er billigere enn på offentlige ladestasjoner på grunn av lavere energipriser.

Tilgjengelig over hele Europa
En kunde avtaler tidspunkt for rådgivning

Ditt individuelle 360° mobilitetskonsept

Vi har allerede overbevist mer enn 250 kunder om våre MAN Transport Solutions – over hele Europa! Dra nytte av muligheten til individuell rådgivning for din vellykkede overgang til klimavennlig elektromobilitet.
Avtal en konsultasjon