MAN Norge

En helhetlig tilnærming til ladeinfrastruktur – energi til din flåte

Ladeinfrastruktur for e-flåten

Med ett blikk

 • Ladeløsninger for ditt elektro-kjøretøy
  Elektrisk lastebil, elektrisk buss eller elektrisk varebil: Vi tilbyr deg et optimalisert og effektivt ladekonsept basert på bruksanalyse av dine kjøretøy.
 • Tilpassede ladeinfrastrukturløsninger
  Sammen med MAN sine førsteklasses ladeinfrastrukturpartnere ABB, Heliox og SBRS finner vi en ladeinfrastruktur som er perfekt tilpasset deg og dine behov.
 • Installasjon og vedlikehold fra en enkelt kilde
  I tillegg til den riktige ladeløsningen får du også installasjon og vedlikehold.

En passende ladeløsning for alle bruksområder

Grafisk fremstilling av ladeinfrastruktur

Full ytelse for dine MAN elektro-nyttekjøretøyer: Med en egen ladeinfrastruktur kan du sørge for at din elektriske flåte raskt og enkelt kan forsynes med energi. Derfor tilbyr vi deg omfattende ladeløsninger i hele Europa i nært samarbeid med våre MAN premium-partnere ABB, Heliox og SBRS, for en vellykket inngang til elektromobilitet.

Det er ingen generell løsning: antall kjøretøy, bygningsforhold på stedet eller tilgjengelig strømtilkobling bestemmer et optimalt ladekonsept.

Enten maksimal fleksibilitet med en mobil ladeløsning, hele ladeparker for nattlading av større flåter eller hurtig megawatt-lading: Våre kraftige ladeløsninger er optimalisert for alle dine elektriske modeller og gjør ditt hjemmedepot til den perfekte basen for dine elektro-kjøretøy. Ladet opp etter arbeidstid gir de full rekkevidde igjen neste morgen. Og ved hjelp av hurtigladeenheter via Megawatt Charging System (MCS) kan du dekke alle lange kjøreturer i løpet av dagen nesten uten problemer.

Oversikt over lademuligheter

  Elektro-lastebil (Nattlading) Elektro-lastebil (Hurtiglading) Elektro-buss Elektro-varebil
Lademuligheter DC-ladestasjon DC-ladestasjon DC-ladestasjon AC-Wallbox

DC-ladestasjon
Ladeeffekt 40-375 kW (CCS) 750 kW-3,75 MV (MCS) 40-150 kW (CCS) 7,2 kW

40 kW (CCS)
Maks. ladetid 4 timer med 150 kW

1,5 timer med 375 kW
45 minutter med 750 kW

10 minutter med 3,75 MV
4 timer med 150 kW 5:20 timer med 7,2 kW

45 minutter til 80 % med 40 kW

Din vei til en optimalisert ladeløsning fra MAN

1
Behovsanalyse ved hjelp av MAN 360° eMobility-rådgivning

Ved kjøp av et elektrisk nyttekjøretøy, beregner vi nødvendig elektrisitet og gir en første indikasjon på antall ladestasjoner som kreves. Din MAN kontaktpersonen vil sammen med deg finne det riktige tidspunktet for å be om et tilbud og foreslå en passende MAN Premium Partner. Samtidig undersøker vi om det finnes tilskudd.

2
Innhente riktig tilbud

I tett samarbeid med våre sertifiserte MAN premium partnere finner frem til den riktige ladeinfrastrukturløsningen for deg og din elektriske flåte. Dette kan også inkludere sammenlignbare tilbud som gir deg maksimal valgfrihet.

3
Bestille din ønskede ladeløsning

Våre MAN premium ladeinfrastruktur-partnere vil presentere løsningen for deg og diskutere detaljene med deg. Du tar avgjørelsen om hvilken løsning du ønsker implementert.

4
Installasjon og vedlikehold via MAN premium ladeinfrastruktur-partner

Når kontrakten er tildelt, installerer og idriftsetter vår partner ladeinfrastrukturen på stedet. Dette er den enkleste og mest praktiske måten å komme i gang med elektromobilitet.

Megawatt Charging System

MAN kunnskapsbrosjyre

Omfattende oversikt over temaer knyttet til ladeinfrastruktur: Oppdag forskjellige ladeløsninger, finn ut hva som kjennetegner en helhetlig løsning – og forstå begreper som Megawatt Charging og Combined Charging System. Du kan også utforske eksempler på løsninger som dekker dine behov. MAN brosjyren tilbyr alt dette og hjelper deg med å utdype din kunnskap på dette området.
Last ned brosjyre

Vanlige spørsmål: Ofte stilte spørsmål om egen ladeinfrastruktur med MAN

Den viktigste informasjonen om temaet ladeinfrastruktur: Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om alt fra kostnader og finansieringsmuligheter for ladeløsninger til installasjon og lading av elektro-kjøretøy.

Ladeinfrastruktur betyr muligheten til å forsyne dine elektro-kjøretøy med strøm raskt, enkelt, fleksibelt og kostnadseffektivt ved hjelp av egne ladestasjoner – for eksempel på bedriftens område. I tillegg tilbyr den offentlige ladeinfrastrukturen ladestasjoner i forskjellige utførelser og ytelsesklasser. Det finnes forskjellige lademuligheter for langdistanse- og distribusjonstransport, f.eks. tilgjengelig på parkeringsplasser, ved kjøpesentre eller på bensinstasjoner langs motorveiene i form av ladeparker.

Kostnadene for en ladeinfrastruktur består av ladeteknologi, bygge- og installasjonskostnader samt eventuelt kostnader for nye tilkoblinger hos nettselskapet. Mengden økonomiske utgifter avhenger av dine behov og varierer fra noen få tusen euro for en mobil løsning, til rene maskinvarekostnader for en ladestasjon med en ladekapasitet på 150 kW, for tiden rundt 30.000 til 40.000 euro, til større summer for komplette ladeparker. Viktig: En nøyaktig planlegging for den optimale ladestrategien fra 360° eMobility-rådgivning reduserer dine investeringskostnader.

For oppbygging av din egen ladeinfrastruktur trenger du egnede, tilgjengelige og riktig installerte ladestasjoner som er tilstrekkelig forsynt med bærekraftig generert strøm – f.eks. via et solcelleanlegg på taket av en av dine bygninger. Ikke bare kan du drive din elektro-kjøretøyflåte din på en klimavennlig og kostnadseffektiv måte, du kan også redusere belastningen på det offentlige strømnettet. En strømtransformator bringer spenningen opp til det nivået som er nødvendig for å lade din elektriske flåte. Et pålitelig digitalt nettverk gjør det mulig å overvåke og kontrollere ladeprosessene. Et intelligent ladestyringssystem fordeler ladestrømmen effektivt og kan bidra til å redusere kostnadene for strøm og utbygging av ladeinfrastrukturen.

Ja! Det planlegges nye finansieringsprogrammer for bedrifter til dette formålet. Forskjellige støttetiltak fra EU, staten eller kommunene gir selskapene økonomiske insentiver til å etablere ladeinfrastruktur. Hvis du ønsker å bygge eller utvide ladeinfrastruktur, kan du motta inntil 80 prosent av berettigede utgifter som tilskudd. Finansieringsbeløpene avhenger i stor grad av hvilke programmer som er tilgjengelige for øyeblikket. Din MAN kontaktperson og MAN Premium ladeinfrastruktur-partner er kjent med de aktuelle tiltakene og gir deg gjerne råd.

Strømforbruket til elektro-lastebiler avhenger av mange ulike faktorer som hastighet, veitype, nyttelast, utetemperatur, topografi og sekundærforbrukere. Det er derfor ikke mulig å gi generell informasjon. Som en tommelfingerregel kan man anta at energiforbruket for et stort antall bruksområder vil ligge i området 0,8 kWh/km (distribusjonstransport med solokjøretøy) til 1,2 kWh/km (vogntogkombinasjon i langdistansetransport).

Ladetiden til en elektro-lastebil avhenger av flere faktorer som batterikapasitet, ladekraft og -teknologi. En enkel grunnregel sier: Jo høyere ladeeffekt, desto raskere blir ladeprosessen. Grovt forenklet kan ladetiden beregnes ved å dele energiinnholdet i batteriet på ladeeffekten.

Eksempel-ladetider

 • DC-hurtigladestasjon med 150 kW ladeeffekt (200 A): Ladetid fra 10 % til 100 % avhengig av batterikapasitet, mellom 2 timer (240 kWh) og 4 timer (480 kWh).
 • DC-hurtigladestasjon 375 kW ladeeffekt (500 A): Ladetid fra 10 % til 80 % avhengig av batterikapasitet, mellom 30 minutter (240 kWh) og 60 minutter (480 kWh).
 • Megawatt Charging System (MCS) med bopp til 750 kW (1000 A): Ladetid fra 10 % til 80 % under 45 minutter med maksimal batterikapasitet (480 kWh) og derfor innenfor de lovpålagte pausetidene.

Tilgjengelig over hele Europa
En kunde avtaler tidspunkt for rådgivning

Ditt individuelle 360° mobilitetskonsept

Over 250 kunder over hele Europa stoler allerede på vår eMobility rådgivning – powered by MAN Transport Solutions. Er du i ferd med å ta steget mot elektromobilitet? Vår individuelle rådgivning beregner det nøyaktige energibehovet for din flåte og lager deretter skreddersydde ladeinfrastrukturkonsepter for vellykket overgang til klimabevisst elektromobilitet.
Avtal en konsultasjon