MAN Nederland

MAN Lane Change Support

MAN Lane Change Support

Veilig arriveren boven alles

Afslaan, inhalen of een obstakel omzeilen: dat is een uitdaging voor vrachtwagenchauffeurs als er veel verkeer is. Dankzij de MAN Lane Change Support kunnen deze manoeuvres veiliger worden uitgevoerd. De bestuurder wordt namelijk tijdig gewaarschuwd als een weggebruiker zich in een van de zones naast het voertuig bevindt die door de radarsensoren worden bewaakt. Als ondanks de waarschuwing een aanrijding met andere weggebruikers dreigt, biedt een stuurcorrectie ondersteuning en wordt de bestuurder geholpen ernstige ongevallen te voorkomen.

Goed om te weten: De grootte van het waarschuwingsgebied varieert van 0 m tot 8 m voor en tot 80 m achter het voertuig (vanaf de voorkant van het voertuig). Bovendien is het waarschuwingsgebied afhankelijk van de lengte van het voertuig en de relatieve snelheid tussen uw eigen voertuig en het voertuig in kwestie op de naastgelegen rijstrook.

In één oogopslag

  • Bewaking van de gebieden aan de zijkant
    Radarsensoren bewaken de gebieden rechts en links naast de rijstrook van het voertuig.
  • Driestapswaarschuwingssysteem
    Het hulpsysteem waarschuwt de bestuurder in drie stappen visueel en akoestisch voor mogelijk gevaarlijke situaties.
  • Actieve vermijding van botsingen
    Het hulpsysteem voert een stuurcorrectie uit bij een dreigende botsing en helpt zware ongevallen te voorkomen.

3 STAPPEN VOOR DE VEILIGHEID

1
Stap 1 – Object in het waarschuwingsgebied aan de passagierskant

Als er zich een bewegend object in het waarschuwingsgebied aan de passagierskant bevindt, worden waarschuwingssymbolen (bij MAN OptiView ) of een enkel ledwaarschuwingslampje in de A-stijl geactiveerd.

2
Stap 2 – Dreigende botsing

Als er ondanks een dreigende botsing aan de bestuurders- of passagierskant een rijstrookwissel wordt gestart door het activeren van de richtingaanwijzer of een stuurbeweging, gaat een waarschuwingskader doorlopend branden (bij MAN OptiView ) of lichten drie ledwaarschuwingslampjes op in de A-stijl.

3
Stap 3 – Actief terugsturen naar de rijstrook

Als de stuurbeweging om de rijstrook te verlaten ondanks de waarschuwingen voor een dreigende botsing wordt voortgezet, stuurt de assistent het voertuig terug naar de eigen rijstrook. Tegelijkertijd gaan de waarschuwingskaders (bij MAN OptiView ) of de drie ledwaarschuwingslampjes in de A-stijl branden, bijgestaan door een geluidssignaal.

Meer informatie? Deze kant op!

Heeft u vragen?

Advies? Bij voorkeur persoonlijk: