MAN Poland
MAN Truck Champions 2023

MAN Truck Champion Europe 2023

ZAGŁOSUJ TERAZ NA SWOJEGO FAWORYTA!

Kto, Twoim zdaniem, zasługuje na tytuł polskiego "MAN Truck Champion 2023" i powinien wziąć udział w międzynarodowych zawodach?

Trwają poszukiwania najpiękniejszej ciężarówki w Polsce. Od teraz do 11. czerwca 2023 r. możecie głosować na swojego faworyta. Krajowy zwycięzca głosowania przejdzie następnie automatycznie do etapu międzynarodowego i będzie miał szansę zostać MAN Truck Champion 2023.
Wybierz tutaj, którą ciężarówkę MAN uważasz za „Najpiękniejszą w Polsce”. Masz jeden głos.

KANDYDACI Z POLSKI

Tga 18.430 d20
Tga 18.430 d20
Tga 18.430 d20
Tga 18.430 d20
Tga 18.430 d20

Dawid

 • Tga 18.430 d20
 • 2006
Głosuj na tę ciężarówkę
MAN TGA 18.440
MAN TGA 18.440
MAN TGA 18.440
MAN TGA 18.440

Kowol

 • MAN TGA 18.440
 • 2008
Głosuj na tę ciężarówkę
04107400750
04107400750
04107400750
04107400750

Bernard

 • 04107400750
 • 1970
Głosuj na tę ciężarówkę
MAN TGX
MAN TGX
MAN TGX
MAN TGX

Jarosław

 • MAN TGX
 • 2021
Głosuj na tę ciężarówkę
TGX 18.440
TGX 18.440
TGX 18.440
TGX 18.440

CICHY

 • TGX 18.440
 • 2011
Głosuj na tę ciężarówkę
MAN TGX 18.510
MAN TGX 18.510
MAN TGX 18.510
MAN TGX 18.510

Bartosz

 • MAN TGX 18.510
 • 2020
Głosuj na tę ciężarówkę
MAN TGX 18.440
MAN TGX 18.440
MAN TGX 18.440
MAN TGX 18.440
MAN TGX 18.440

Bastom

 • MAN TGX 18.440
 • 2015
Głosuj na tę ciężarówkę
MAN TGX 18.470
MAN TGX 18.470
MAN TGX 18.470
MAN TGX 18.470

Maciej

 • MAN TGX 18.470
 • 2021
Głosuj na tę ciężarówkę
MAN TGX
MAN TGX
MAN TGX
MAN TGX
MAN TGX

Muszkin

 • MAN TGX
 • 2014
Głosuj na tę ciężarówkę

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOJEGO UDZIAŁU

Organizatorem konkursu pod nazwą „MAN Truck Champions 2023” jest Firma MAN Truck & Bus SE z siedzibą w Monachium, Niemcy.

Należy zauważyć, że konkurs został zaprojektowany i będzie prowadzony wyłącznie przez spółkę MAN Truck & Bus SE i należące do niej spółki sprzedażowe (NSC) (wymienione w art. 3 niniejszego regulaminu) bez jakiegokolwiek udziału lub interwencji Facebooka® lub Instagrama, który gwarantuje jedynie komunikację konkursu na swoich platformach..

Konkurs rozpocznie się 11 maja 2023 r., a zakończy 8 lipca 2023 r. i będzie podzielony na trzy odrębne fazy, jak wyjaśniono poniżej.

Konkurs rozpocznie się 11 maja 2023 r. w sieci społecznościowej Facebook i Instagram, a także w kanałach i witrynach Trucker’s World by MAN, a zakończy się podczas MAN Trucknology Festival 2023 finałem, w którym 5 europejskich finalistów zostanie nagrodzonych podczas oficjalnej ceremonii.

 

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:

A – Zgłoszenia: kandydaci będą zgłaszać się na odpowiedniej lokalnej stronie docelowej (Landing Page), połączonej linkiem ze wszystkimi lokalnymi kanałami MAN na Facebooku i Instagramie między 11 maja a 28 maja 2023 r. (do północy).

 

B – Selekcja / Faza głosowania 1: Najlepsi kandydaci z danego kraju („Konkurs lokalny”) zostaną wybrani w drodze publicznego głosowania na odpowiedniej lokalnej stronie docelowej (Landing Page), do której prowadzą łącza ze wszystkich lokalnych kanałów MAN na Facebooku i Instagramie. Ta faza wyboru najlepszych kandydatów z każdego kraju potrwa od 31 maja do 11 czerwca 2023 r. (do północy). Zwycięzcy z każdego kraju otrzymają odpowiednie nagrody, które zostaną określone przez spółki zależne MAN i wymienione na każdej lokalnej stronie docelowej.

 

C – Selekcja / Faza głosowania 2: 5 najlepszych kandydatów z Europy, w tym zwycięzca („Konkurs europejski”) zostanie wybranych w drodze publicznego głosowania na odpowiedniej lokalnej stronie docelowej, do której prowadzą łącza ze wszystkich kanałów MAN na Facebooku i Instagramie. Ta faza wyboru najlepszych spośród 5 europejskich kandydatów potrwa od 15 do 25 czerwca 2023 r. (do północy).

Wymagana jest fizyczna obecność na MAN Trucknology Festival 2023 w Monachium (6-8 lipca 2023) 5 europejskich finalistów. Każdy kandydat musi aktywnie wyrazić zgodę na udział w wydarzeniu w rundzie finałowej.

Z każdym finalistą, jeśli znajdzie się on w pierwszej piątce, skontaktujemy się bezpośrednio po drugiej fazie głosowania w celu potwierdzenia ponownego udziału w rundzie finałowej w Monachium. W przypadku braku odpowiedzi od jednego lub kilku z 5 finalistów w ciągu 2 dni roboczych lub w przypadku odmowy udziału w finale, uznaje się, że dany finalista wycofał się z Konkursu Europejskiego i zostanie zastąpiony przez kolejnego najwyżej sklasyfikowanego kandydata.

 

D – Finały / ceremonia wręczenia nagród: Podczas weekendu, w dniach 6-8 lipca 2023 r. odbędzie się oficjalna ceremonia wręczenia nagród i wręczenie nagród (wymienionych poniżej) 5 finalistom, którzy zostaną zaproszeni do udziału w uroczystości zaplanowanej na 8 lipca 2023 r. podczas MAN Trucknology Festival w Monachium (MAN Truck Forum, Dachauer Str. 570, 80995 Monachium). Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w południe 8 lipca 2023 r.

 

Firma MAN Truck & Bus SE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w celu przedłużenia, skrócenia, modyfikacji lub odwołania konkursu w przypadku działania siły wyższej lub w przypadku, gdy w każdym kraju jest mniej niż 5 uczestników, lub w przypadku okoliczności zmuszających do tego a niezależnych od firmy i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 

MAN Truck & Bus SE zastrzega sobie prawo do zmniejszenia minimalnej liczby uczestników na kraj do mniejszej liczby uczestników. Ponadto możliwe jest również połączenie sił przez kilka krajów, aby mogły one wziąć udział w konkursie na najpiękniejszą ciężarówkę w Europie.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, które są właścicielami lub użytkownikami samochodu ciężarowego MAN zarejestrowanego w jednym z krajów, w których MAN Truck & Bus SE prowadzi europejską spółkę zależną:

Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania

Osoba zgłaszająca udział musi posiadać lub prowadzić ciężki samochód ciężarowy MAN o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 ton, który jest udekorowany lub spersonalizowany (tj. malowany aerografem) i/lub dostosowany (tj. ma dodatkowe akcesoria zewnętrzne lub wewnętrzne). W konkursie mogą być brane pod uwagę zarówno wnętrze, jak i wygląd zewnętrzny ciężarówki.

W przypadku, gdy zgłaszający nie jest właścicielem ciężarówki, musi uzyskać zgodę właściciela ciężarówki na zgłoszenie się do konkursu.

 

W Konkursie nie mogą brać udziału:

Pracownicy i współpracownicy MAN Truck & Bus SE i spółek zależnych, wszystkich innych oddziałów grupy MAN Truck & Bus SE oraz jej sieci dystrybucyjnej i serwisowej w Europie, a także osoby, które bezpośrednio lub pośrednio brały udział w projektowaniu, wdrażaniu lub zarządzaniu konkursem oraz członków ich rodzin (mieszkających pod jednym dachem).

Informacje przekazywane przez uczestników są przekazywane firmie organizującej konkurs za pośrednictwem strony docelowej (Landing Page) MAN Truck & Bus SE dla tego konkursu.

Biorąc udział w konkursie, wszyscy kandydaci potwierdzają, że przeczytali, zrozumieli i bez zastrzeżeń zgodzili się na wszystkie warunki konkursu, w tym informacje dotyczące danych osobowych, od momentu rejestracji, a tym samym udziału w konkursie. Nieprzestrzeganie niniejszych warunków spowoduje zakończenie uczestnictwa i zrzeczenie się prawa do przyznanych nagród.

Z niniejszymi warunkami można zapoznać się w dowolnym momencie podczas konkursu na stronie docelowej konkursu MAN Truck & Bus SE; w razie potrzeby kandydaci mogą zapisać lub wydrukować kopię pełnego dokumentu.

 

Zgłoszone do konkursu samochody ciężarowe muszą spełniać wszystkie obowiązujące przepisy: obrazy i elementy dekoracyjne o charakterze rasistowskim, zniesławiającym, politycznym lub sprzecznym z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami nie będą akceptowane.

Obrazy pornograficzne lub wprowadzające w błąd szerokie grono odbiorców nie będą akceptowane w tym konkursie.

Przy projektowaniu elementów dekoracyjnych ciężarówki należy przestrzegać praw autorskich oraz praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej (upoważnienie od posiadacza praw, niezależnie od tego, czy jest to instytucja, firma lub autor, jeżeli jest reprodukowany element podlegający prawom własności intelektualnej i/lub przemysłowej).

Wszyscy uczestnicy muszą zadbać o to, aby zdjęcia przesłane do umieszczenia w Internecie oraz na potrzeby udziału w konkursie były pracami nowymi i oryginalnymi. Wyklucza to jakąkolwiek dystrybucję, kompilację, reprodukcję, reprezentację lub plagiat wcześniej istniejących elementów, które są własnością osób trzecich.

 

Publikacje tekstowe i fotograficzne przejdą proces moderacji, aby zapewnić ich zgodność z:

 • wszelkimi prawami własności intelektualnej i/lub przemysłowej, które mogą być w posiadaniu osób trzecich, w szczególności prawami do znaków towarowych i wzorów;
 • prawami osobistymi oraz prawem do wizerunku i prywatności;
 • porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami (np. usprawiedliwianie zbrodni przeciwko ludzkości, nawoływanie do nienawiści rasowej, pornografia, pornografia dziecięca, przedstawianie narkotyków lub substancji niedozwolonych itp.)
 • wizerunkiem marki i/lub firmy organizującej.

 

Zdjęcia niespełniające tych kryteriów nie będą brane pod uwagę w losowaniu nagród, a zdyskwalifikowani na tej podstawie uczestnicy nie będą uprawnieni do żadnej nagrody.

Jeśli pomimo tego procesu moderacji zdjęcia zostaną umieszczone w Internecie bez zgody osób trzecich, a tym samym z naruszeniem ich praw do wizerunku, udział w konkursie zostanie również zakończony zgodnie z art. 8 niniejszych warunków.

Aby wziąć udział w konkursie, każdy kandydat musi w okresie określonym w art. 2 zarejestrować się za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronach docelowych MAN Truck & Bus SE:

 

 1. Podać następujące informacje
  Dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu (komórkowy)
 • adres e-mail
 • adres pocztowy
 • Rozmiar sukienki dla zysków
  Dane o ciężarówce:

 • model MAN-a i silnika (o minimalnej dopuszczalnej masie catkowitej 18 ton)
 • nr podwozia /numer rejestracyjny
 • właściciel zgłaszanego pojazdu MAN lub jeden z jego pracowników za zgodą właściciela
 • nazwa firmy
 • zastosowanie / branża
 • opis projektu personalizacji oraz zestawienie przeprowadzonych modyfikacji

Należy pamiętać, że tylko właściciel zgłoszonego pojazdu lub jeden z jego pracowników za ich zgodą może zgłosić pojazd do wpisu.

 

 1. Prześlij poniższe 4 zdjęcia w jakości HD
 • 1 zdjęcie wnętrza pojazdu
 • 2 zdjęcia z zewnątrz pojazdu (1 widok z przodu – 1 ¾ widok z przodu)
 • 1 zdjęcie Ciebie i Twojej ciężarówki
 • Dalsze informacje: Zdjęcia nie powinny być rozmyte. Pojazd musi być widoczny w całości i na jak najbardziej neutralnym tle. Możliwe formaty plików: jpeg, jpg, png, gif / Maksymalny całkowity rozmiar pliku: 12 MB

Wybór zwycięzcy z każdego kraju

Zwycięzcy z każdego kraju zostaną wybrani w drodze publicznego głosowania na odpowiedniej lokalnej stronie docelowej, do której prowadzą łącza z kanałów MAN na Facebooku i Instagramie. Głosowanie zakończy się wyborem najlepszych 5 z każdego kraju, w tym. 1 wyznaczony jako zwycięzca.

Ze zwycięzcami (5 najlepszych konkurentów) skontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przedstawiciel odpowiedniej spółki zależnej MAN Truck & Bus (NSC), a ogłoszenie zwycięzców zostanie dokonane we wszystkich kanałach internetowych MAN oraz za pośrednictwem kanałów Trucker’s World i mediów drukowanych MAN, jak również poprzez inne publikacje MAN (np. prasa).

 

Wybór 5 europejskich finalistów

Skontaktujemy się ze wszystkimi zwycięzcami (1. miejsce) z każdego kraju, którzy będą musieli ponownie potwierdzić swój udział w ostatecznym głosowaniu na europejskiego zwycięzcę, w ciągu 5 dni od nominacji. Jeśli kandydat nie potwierdzi swojego udziału w ciągu 5 dni, uznaje się, że zrzekł się on swojego miejsca jako finalista europejski i zamiast tego zostanie ono przydzielone kolejnemu najlepszemu kandydatowi z każdego kraju.

Aby wziąć udział w finałowej rundzie konkursu na poziomie europejskim, wymagana jest fizyczna obecność na MAN Trucknology Festival 2023 w Monachium 6-8 lipca 2023 r. (ceremonia wręczenia nagród 8 lipca 2023 r. w południe).

 

Zdjęcia 5 udekorowanych i/lub spersonalizowanych finalistów – ciężarówek MAN zostaną opublikowane we wszystkich kanałach online i offline MAN Truck & Bus SE, a także we wszystkich kanałach/publikacjach Trucker’s World by MAN oraz kanałach online i offline wszystkich filii MAN Truck & Bus przy różnych okazjach. Ponadto każda spółka zależna MAN i MAN Truck & Bus SE może zezwolić prasie lokalnej i międzynarodowej na wykorzystanie zdjęć do odpowiednich relacji.

Kandydaci, którzy nie dostarczyli wszystkich wymaganych elementów (lista powyżej) do udziału w Konkursie, nie zostaną zakwalifikowani.

Wszyscy lokalni zwycięzcy otrzymają nagrody określone przez odpowiednią spółkę zależną MAN. Zwycięzcy otrzymują następujące nagrody:

 

Akceptując regulamin zgadzasz się w przypadku zajęcia miejsca na podium ( miejsca 1-3) uczestniczyć wraz ze zwycięską ciężarówką w Master Truck 2023.  W trakcie Master Truck 2023 zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców krajowych za odpowiednio zajęte miejsca w głosowaniu krajowym :

 

1. Miejsce – Statuetka MAN Truck Champion 2023 Poland (imienna); naklejka MAN Truck Champion 2023 Poland; koszulka MAN Truck Champion 2023; czapeczka z daszkiem MAN Truck Champion 2023; voucher na kwotę 2000pln do wykorzystania w serwisach MAN w Polsce; pakiet gadgetów MTW

 

2. Miejsce – Statuetka MAN Truck Champion 2023 Poland (imienna); naklejka MAN Truck Champion 2023 Poland; koszulka MAN Truck Champion 2023; czapeczka z daszkiem MAN Truck Champion 2023; voucher na kwotę 1500pln do wykorzystania w serwisach MAN w Polsce; pakiet gadgetów MTW

 

3. Miejsce – Statuetka MAN Truck Champion 2023 Poland (imienna); naklejka MAN Truck Champion 2023 Poland; koszulka MAN Truck Champion 2023; czapeczka z daszkiem MAN Truck Champion 2023; voucher na kwotę 1000pln do wykorzystania w serwisach MAN w Polsce; pakiet gadgetów MTW

 

Administracja klubu MTW skontaktuje się ze zwycięzcami celem ustalenia szczegółów. MAN Truck & Bus Polska zastrzega sobie prawo do zaoferowania zwycięzcom MAN Truck Champions 2023 Poland zwrotu części poniesionych kosztów w związku z ich obecnością na Master Truck 2023.

 

Oprócz tego najlepsi europejscy zawodnicy (Top 5) otrzymają dodatkowe nagrody, zgodnie z ich końcowym rankingiem w konkursie europejskim:

 

 • Voucher na Oryginalne Akcesoria MAN (Zwycięzca: 2.500 € / 2 miejsce: 1.500 € / 3 miejsce: 750 € / 4 miejsce: 500 € / 5 miejsce: 250 €)*.

  * Uwaga: W przypadku pojazdów zarejestrowanych do ruchu drogowego obowiązują następujące zasady: Jeśli w pojeździe biorącym udział w konkursie zostaną zamontowane akcesoria, montaż i użytkowanie muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi w danym kraju użytkowania oraz z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 • Voucher na MAN Individual (zwycięzca: 2500,- € / 2. miejsce: 2000,- € / 3. miejsce: 1500,- € / 4. miejsce: 1000,- € / 5. miejsce: 500,- €)

  ** Uwaga: Bon MAN Individual można zrealizować przy zakupie nowego samochodu ciężarowego. Za doposażenie istniejącej ciężarówki nie można zapłacić za pomocą tego kuponu.

 • Jednodniowe szkolenie off-road z certyfikatem, zapewnione przez MAN ProfiDrive® w Niemczech, w tym. podróż i zakwaterowanie, maksymalnie 2 noclegi

  (daty są uzgadniane bezpośrednio między zwycięzcami a MAN ProfiDrive®, rezerwacja podróży i zakwaterowania musi odbywać się przy wsparciu MAN Truck & Bus SE, klasa ekonomiczna / 2. klasa lotnicza / kolejowa)

 • Kurtka kierowcy „Winner” i indywidualna koszulka z aplikacją wykonaną aerografem
 • Pakiet upominkowy Trucker´s World firmy MAN
 • Podróż i zakwaterowanie na finał MAN Truck Champions podczas MAN Trucknology Festival w Monachium, maksymalnie 2 noce

  (rezerwacja podróży i zakwaterowania musi być dokonana przy wsparciu MAN Truck & Bus SE, Economy / 2 klasa lotnicza / kolejowa)

W ramach udziału w MAN Trucknology Festival 2023 w Monachium i ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się 8 lipca 2023 r. (południe), 5 finalistów otrzyma w prezencie maksymalnie dwudniowy pobyt w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem w hotelu Leonardo Royal (wszystkie inne opłaty muszą ponoszą finaliści, wliczone jest tylko zakwaterowanie i śniadanie).

 

Jeśli europejski finalista przywiezie swoją ciężarówkę do Monachium, obowiązują następujące przepisy: W tym przypadku zamiast kosztów podróży zostanie przyznana rekompensata finansowa w wysokości 1500 euro za każdy dzień straty operacyjnej przez maksymalny okres 3 dni.

 

Poza tym żadne inne koszty nie zostaną przejęte przez MAN, takie jak koszty konsumpcji, paliwa, opłat parkingowych lub opłat drogowych, kosztów transportu itp.

MAN Truck & Bus SE skontaktuje się ze zwycięzcami z każdego kraju oraz z 5 europejskimi finalistami i poinformuje ich o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu zgodnie z harmonogramem określonym w artykule 2.

 

W przypadku podania przez kandydata informacji nieprawdziwych lub zaczerpniętych od innej osoby, zwycięzca ten zrzeka się na stałe prawa do udziału w konkursie, a co za tym idzie, prawa do odebrania nagrody. W takim przypadku zrzeczona nagroda zostanie przydzielona uczestnikowi, którego zgłoszenie w pełni odpowiada niniejszym warunkom.

Kandydaci generalnie zgadzają się, że mogą być przedmiotem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej związanej z konkursem (wywiady, zdjęcia, filmy itp.) i rozpowszechnianej przez MAN Truck & Bus SE i jej spółki zależne wymienione w art. Truck & Bus SE może zezwolić prasie lokalnej i międzynarodowej na wykorzystanie zdjęć do odpowiednich raportów.

 

Pod warunkiem, że ich wizerunek, reputacja i/lub prywatność nie zostaną naruszone, kandydaci dobrowolnie udzielają niniejszego zezwolenia, bez żadnych ograniczeń co do liczby reprodukcji i/lub rozpowszechniania ich wizerunku, przez cały czas trwania konkursu i przez 10 lat następujących po wydarzeniem, bez prawa do płatności, praw lub korzyści jakiegokolwiek innego rodzaju niż przyznanie nagrody.

Ponadto, jako kandydat zarejestrowany w konkursie z własnej woli, zgadzasz się na przesłanie zdjęć swojej ciężarówki do MAN Truck & Bus za pośrednictwem strony docelowej MAN Truck & Bus SE.

W związku z tym podczas konkursu kandydat może pojawić się na nagraniach wideo i dźwiękowych, które zostaną wykorzystane niezależnie w prasie, na portalach społecznościowych i/lub w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy MAN Truck & Bus SE i jej spółek zależnych.

Kandydat potwierdza również, że nie jest związany żadną umową z osobą trzecią dotyczącą wykorzystania jego wizerunku oraz wizerunku ciężarówki MAN, którą zgłosił do konkursu, która mogłaby utrudniać rozpowszechnianie komunikatów związanych z jego wizerunkiem i wizerunkiem ciężarówki MAN zgłoszonej do konkursu.

 

Rozumie się, że firma organizująca i jej beneficjenci zastrzegają sobie prawo do wykorzystania lub niewykorzystania zdjęcia.

 

Dodatkowo, po zakończeniu głosowania i po zakończeniu głosowania, przewidziana jest sesja zdjęciowa wszystkich zwycięzców przez profesjonalnego fotografa. MAN Truck & Bus SE będzie również wykorzystywać te zdjęcia we wszystkich środkach komunikacji offline i online, we wszystkich kanałach i publikacjach MAN, a także umożliwi prasie lokalnej i międzynarodowej korzystanie z tych zdjęć.

 

Podczas uczestnictwa należy potwierdzić następującą zgodę: oficjalny formularz MAN

Informujemy wszystkich uczestników, że zebrane dane (zdjęcia i informacje, również dotyczące kandydatów) są przechowywane przez MAN Truck & Bus SE i są niezbędne do realizacji poszczególnych etapów konkursu.

 

Pod poniższym linkiem informujemy o gromadzonych przez nas danych osobowych i sposobie ich wykorzystywania. Musisz potwierdzić w formularzu uczestnictwa, że zapoznałeś się z tymi informacjami.

 

Data Protection

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

MAN Truck & Bus SE nie ponosi odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej lub innego zdarzenia związanego z warunkami pogodowymi lub zdrowotnymi, które częściowo lub całkowicie uniemożliwiają wybranym kandydatom udział w ceremonii wręczenia nagród podczas T MAN Trucknology Festival w Monachium w dniach 6 lipca – 8, 2023.

 

GWARANCJE I MODYFIKACJE

W przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa powyżej, MAN Truck & Bus SE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez ponoszenia odpowiedzialności, a kandydat akceptuje te ewentualne modyfikacje od chwili rejestracji i udziału w konkursie .

Firma MAN Truck & Bus SE zastrzega sobie również prawo do anulowania, zakończenia lub zmiany konkursu w przypadku, gdy nie przebiega zgodnie z planem: naruszenia, nieautoryzowane interwencje, oszustwa, problemy techniczne lub inne przyczyny pozostające poza kontrolą firmy MAN Truck & Bus Bus SE, który zmienia i wpływa na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość lub przebieg zawodów. Wszelkie niekompletne lub niedokładne wpisy zostaną odrzucone bez ponoszenia odpowiedzialności przez firmę MAN Truck & Bus SE. Wszelkie nieprawdziwe oświadczenia uczestnika spowodują wykluczenie go z konkursu bez ponoszenia odpowiedzialności przez MAN Truck & Bus SE. MAN Truck & Bus SE zastrzega sobie prawo do moderacji a posteriori i do niezatwierdzenia, a nawet wykluczenia każdego uczestnika, który nie przestrzega jakiejkolwiek części niniejszych warunków.

 

Niniejszy konkurs i niniejsze warunki podlegają prawu niemieckiemu.

Każdy spór może zostać rozstrzygnięty w drodze konwencjonalnego procesu mediacji lub innych alternatywnych środków rozstrzygania sporów.

W przypadku utrzymujących się sporów dotyczących interpretacji i stosowania niniejszych warunków oraz w przypadku niemożności osiągnięcia polubownego porozumienia, spór zostanie skierowany do właściwych sądów.