MAN Czech Republic
MAN Truck Champions 2023

MAN Truck Champion Europe 2023

PŘÍLEŽITOST UKÁZAT VŠEM SVŮJ NÁKLADNÍ VŮZ!

Dva kroky k titulu mistra Evropy: 18 zemí hledá svůj nejkrásnější nákladní automobil MAN!
Všechny vítězné tahače se pak automaticky zúčastní evropského hlasování a mají šanci získat titul nejkrásnějšího evropského tahače MAN, mistra Evropy tahačů MAN 2023!
Řídíte nebo vlastníte kompletně upravený vůz MAN nad 18 tun? Pak se přihlaste do soutěže zde do 28. května 2023. Účast v soutěži je neuvěřitelně jednoduchá. Vyplňte formulář v části “Přihlaste se nyní” a uveďte své údaje a fotografie. Těšíme se na vás a váš speciální vůz.

Přihlaste se nyní

Vyplatí se tam být!

Pokud si váš vůz povede v hlasování dobře, můžete vyhrát vícekrát. Vše začíná skvělými cenami pro nejlepší v národní soutěži o “MAN Truck Champion Czech Republic 2023”.

 

Vítězové obdrží následující ceny: Hlavní výhrou je 2denní zájezd v září do Mnichova na Oktoberfest a návštěvu závodu MAN včetně dopravy a ubytování pro 1 osobu. Druhou cenou je poukaz na zájezd v hodnotě 12 000 Kč. Třetí cenou je poukaz na zájezd v hodnotě 7000 Kč.

 

Pět nejlepších v evropské soutěži “MAN Truck Champions 2023” navíc získá poukázky MAN na vlastní osobní tuning nákladních vozidel v hodnotě až 2 500 eur, školení MAN ProfiDrive® a velký balíček zajímavých cen podle toho, kde se umístí.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VAŠI ÚČAST

Společnost MAN Truck & Bus SE pořádá bezplatnou soutěž s názvem „MAN Truck Champions 2023“.

Soutěž je navržena a řízena výhradně společností MAN Truck & Bus SE a jejími vlastněnými národními prodejními centry (jak je uvedeno v článku 3 těchto podmínek), bez jakéhokoli zapojení nebo zásahu ze strany sociálních sítí Facebook® nebo Instagram, kteří garantují pouze komunikaci konkurenci na jejích platformách.

Soutěž bude zahájena 11. května 2023 a ukončena 8. července 2023 a je rozdělena do tří samostatných fází, jak je vysvětleno níže.

Soutěž bude zahájena 11. května 2023 na sociální síti Facebook a Instagram a také na kanálech a webových stránkách Trucker´s World by MAN a bude ukončena během MAN Trucknology Festival 2023 ve finále, kde bude na oficiálním ceremoniálu oceněno 5 evropských finalistů.

 

Soutěž bude probíhat ve třech fázích:

A – Přihlášky: Kandidáti se přihlásí na příslušné místní vstupní stránce, na kterou odkazují všechny místní kanály MAN na Facebooku a Instagramu mezi 11. květnem a 28. květnem 2023 (půlnoc).

 

B – Výběr / fáze hlasování 1: Nejlepší kandidáti za zemi („místní soutěž“) budou vybráni veřejným hlasováním na příslušné místní vstupní stránce, na kterou odkazují všechny místní kanály MAN na Facebooku a Instagramu. Tato fáze výběru nejlepších kandidátů pro jednotlivé země bude probíhat od 31. května do 11. června 2023 (půlnoc). Vítězové v jednotlivých zemích budou oceněni odpovídajícími cenami, které určí dceřiné společnosti MAN a budou uvedeny na každé místní vstupní stránce.

 

C – Výběr / fáze hlasování 2: 5 nejlepších evropských kandidátů včetně vítěze („Evropská soutěž“) bude vybráno veřejným hlasováním na příslušné místní vstupní stránce, na kterou odkazují všechny kanály MAN Facebook a Instagram. Tato fáze výběru nejlepších z 5 evropských kandidátů bude probíhat od 15. do 25. června 2023 (půlnoc).

 

Každý finalista, pokud se dostane mezi 5 nejlepších, bude po druhé fázi hlasování přímo kontaktován, aby byl informován o své účasti ve finále, aby s ním byly projednány další kroky a aby byla potvrzena jeho účast na slavnostním předávání cen v Mnichově.

Pokud do dvou dnů neobdržíme žádnou odpověď od jednoho nebo více z 5 finalistů, bude dotyčný finalista považován za vyřazeného z evropské soutěže a bude nahrazen účastníkem, který se umístil na dalším místě.

 

Fyzická účast na festivalu MAN Trucknology 2023 v Mnichově (6. – 8. července 2023) je pro 5 nejlepších evropských soutěžících žádoucí, ale není povinná.

 

D – Finále / Slavnostní předání cen: Během víkendu MAN Trucknology Festival 2023 od 6. do 8. července 2023 proběhne oficiální ceremoniál a ceny (uvedené níže) budou předány 5 finalistům, kteří jsou požádáni o účast. ceremoniál naplánován na 8. července 2023 na MAN Trucknology Festival v Mnichově (MAN Truck Forum, Dachauer Str. 570, 80995 Mnichov). Slavnostní předání cen se bude konat v poledne 8. července 2023.

Společnost MAN Truck & Bus SE si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky za účelem prodloužení, zkrácení, úpravy nebo zrušení soutěže v případě zásahu vyšší moci nebo v případě, že v každé zemi bude méně než 5 soutěžících, nebo pokud to okolnosti mimo kontrolu společnosti způsobí. nezbytné a nenese v tomto ohledu odpovědnost.

 

MAN Truck & Bus SE si vyhrazuje právo snížit minimální počet účastníků v každé zemi na méně účastníků. Je také možné, aby několik zemí spojilo své síly, aby se mohly zúčastnit soutěže o nejkrásnější kamion v Evropě.

Soutěže se mohou zúčastnit plnoleté fyzické osoby, které vlastní nebo provozují nákladní automobil MAN, který je registrován v jedné ze zemí, kde MAN Truck & Bus SE provozuje vlastní evropskou pobočku:

Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království.

 

Žadatel musí vlastnit nebo řídit těžký nákladní vůz MAN o čisté hmotnosti alespoň 18 tun, který je zdobený nebo personalizovaný (tj. airbrush) a/nebo přizpůsobený (tj. má další vnější nebo vnitřní prvky). V soutěži lze zohlednit interiér i exteriér kamionu.

V případě, že žadatel není vlastníkem kamionu, musí získat souhlas majitele kamionu, aby se mohl přihlásit do soutěže.

 

Do soutěže se nesmí přihlásit:

Zaměstnanci společnosti MAN Truck & Bus SE a dceřiných společností, všech ostatních poboček skupiny MAN Truck & Bus SE Group a její distribuční sítě a služeb v Evropě a jednotlivci, kteří se přímo nebo nepřímo podíleli na návrhu, implementaci nebo řízení soutěže a členové jejich rodiny (bydlí pod jednou střechou).

Informace sdělené účastníky jsou předány pořadatelské společnosti prostřednictvím vstupní stránky MAN Truck & Bus SE pro tuto soutěž.

Všichni uchazeči svou účastí potvrzují, že si přečetli, porozuměli a bez výhrad souhlasí se všemi podmínkami soutěže, včetně informací týkajících se osobních údajů, a to od okamžiku registrace, a tedy účasti v soutěži. Nedodržení těchto podmínek bude mít za následek ukončení účasti a zřeknutí se práva na udělené ceny.

Tyto podmínky lze kdykoli v průběhu soutěže konzultovat na vstupní stránce soutěže MAN Truck & Bus SE; uchazeči si mohou v případě potřeby uložit nebo vytisknout kopii celého dokumentu.

 

Nákladní vozy přihlášené do soutěže musí vyhovovat všem aktuálně platným právním předpisům: obrázky a dekorativní prvky, které jsou rasistické povahy, hanobící ostatní, politické nebo odporující veřejnému pořádku a běžné slušnosti, nebudou akceptovány.

Obrázky, které jsou pornografické nebo zavádějící pro široké publikum, nebudou v této soutěži přijaty.

Při navrhování vizuálů na dekorativních prvcích nákladního vozidla je třeba respektovat autorská práva a práva duševního a/nebo průmyslového vlastnictví (oprávnění držitele práv, ať už jde o instituci, společnost nebo autora, jde-li o prvek podléhající právům duševního a/nebo průmyslového vlastnictví je reprodukován).

Všichni účastníci musí zajistit, aby fotografie předložené k umístění online a pro účely účasti v soutěži byly novými a originálními příspěvky. To vylučuje jakoukoli distribuci, kompilaci, reprodukci, reprezentaci nebo plagiátorství již existujících prvků, které jsou majetkem třetích stran.

 

Textové a fotografické publikace projdou procesem moderování, aby bylo zajištěno, že splňují:

 • jakákoli práva duševního a/nebo průmyslového vlastnictví, která mohou být držena třetími stranami, a zejména práva k ochranným známkám a vzorům;
 • individuální práva a právo na image a soukromí;
 • veřejný pořádek a obyčejná slušnost (například ospravedlňování zločinů proti lidskosti, podněcování k rasové nenávisti, pornografie, dětské pornografie, zobrazování drog nebo nelegálních látek atd.)
 • image značky a/nebo pořádající společnosti.

 

Fotografie, které nesplňují tato kritéria, nebudou zahrnuty do slosování o ceny a účastníci diskvalifikovaní na tomto základě nebudou mít nárok na žádnou cenu.

Pokud budou i přes tento proces moderování fotografie umístěny online bez souhlasu třetích osob a následně dojde k porušení jejich obrazových práv, bude účast v soutěži rovněž ukončena v souladu s článkem 8 těchto podmínek.

Aby se mohl každý kandidát zúčastnit soutěže, musí se během období uvedeného v článku 2 zaregistrovat prostřednictvím přihlášek dostupných na vstupní stránce (stránkách) MAN Truck & Bus SE:

 

 1. Zadat následující informace:
  Osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo (mobil)
 • e-mailovou adresu
 • poštovní adresa
 • Velikost šatů pro výhry
  Údaje o nákladním vozidle:

 • MAN na modelu a motoru (vozidlo s minimální čistou hmotností 18 tun)
 • podvozek č. /evidenční číslo
 • vlastník vjíždějícího vozidla MAN nebo některý z jejich zaměstnanců se svolením vlastníka
 • název společnosti
 • aplikace / průmysl
 • popis projektu personalizace a seznam provedených úprav

Vezměte prosím na vědomí, že pouze majitel vozidla nebo jeden z jeho zaměstnanců může s jeho svolením přihlásit vozidlo k účasti v soutěži.

 

 1. Odešlete následující 4 fotografie v HD
 • 1 fotografie interiéru vozidla
 • 2 fotografie exteriéru vozidla (1 čelní pohled – 1 ¾ čelní pohled)
 • 1 fotografie od vás a vašeho kamionu
 • Další informace: Fotografie by neměly být rozmazané. Vozidlo musí být viditelné celé a s pokud možno neutrálním pozadím. Možné formáty souborů: jpeg, jpg, png, gif / Maximální celková velikost souboru: 12 MB

Výběr vítěze pro každou zemi

Vítězové za jednotlivé země budou vybráni prostřednictvím veřejného hlasování na příslušné místní vstupní stránce, na kterou odkazují kanály MAN Facebook a Instagram. Výsledkem hlasování bude 5 nejlepších z každé země vč. 1 určený vítěz.

Vítězové (5 nejlepších soutěžících) budou kontaktováni příslušnou pobočkou MAN Truck & Bus (NSC) e-mailem nebo telefonicky, vyhlášení vítězů proběhne ve všech online kanálech MAN a prostřednictvím kanálů a tištěných médií Trucker’s World by MAN, stejně jako další publikace MAN (např. tištěná média).

 

Výběr 5 evropských finalistů

Všichni vítězové (1. místo) za zemi budou kontaktováni a musí znovu potvrdit svou účast na závěrečném hlasování o celkového evropského vítěze, a to do 5 dnů od své nominace. Pokud kandidát svou účast nepotvrdí do 5 dnů, bude se mít za to, že se vzdal svého místa evropského finalisty a místo toho bude přiděleno dalšímu kandidátovi s nejlepším umístěním v každé zemi.

Pro účast ve finálovém kole soutěže na evropské úrovni je vyžadována fyzická účast na MAN Trucknology Festival 2023 v Mnichově (6. – 8. července 2023, slavnostní předání cen 8. července 2023 v poledne).

 

Fotografie 5 vyzdobených a/nebo přizpůsobených finalistů nákladních vozů MAN budou zveřejněny na všech online a offline kanálech MAN Truck & Bus SE a také na všech kanálech/publikaci Trucker’s World by MAN plus online a offline kanálech všech MAN Truck & Autobusové pobočky pro různé příležitosti. Kromě toho může každá dceřiná společnost MAN a MAN Truck & Bus SE povolit místnímu a mezinárodnímu tisku používat obrázky pro odpovídající zpravodajství.

Kandidáti, kteří neposkytli všechny požadované prvky (výše uvedený seznam) pro účast v soutěži, nebudou způsobilí.

Všichni místní vítězové obdrží ceny definované příslušnou pobočkou MAN. Vítězové obdrží následující ceny:

Hlavní výhrou je 2denní zájezd v září do Mnichova na Oktoberfest a návštěvu závodu MAN včetně dopravy a ubytování pro 1 osobu. Druhou cenou je poukaz na zájezd v hodnotě 12 000 Kč. Třetí cenou je poukaz na zájezd v hodnotě 7000 Kč.

 

Kromě toho nejlepší evropští soutěžící (top 5) obdrží další ceny podle jejich konečného umístění v evropské soutěži:

 • Poukaz na originální příslušenství MAN (vítěz: 2 500 € / 2. místo: 1 500 € / 3. místo: 750 € / 4. místo: 500 € / 5. místo: 250 €)*

  ** Poznámka: Následující platí pro vozidla schválená pro provoz na pozemních komunikacích: Pokud je na zúčastněném vozidle instalováno příslušenství, musí instalace a používání odpovídat předpisům příslušné země použití a příslušné bezpečnosti silničního provozu.

 • Poukaz pro MAN jednotlivce (vítěz: 2 500,- € / 2.: 2 000,- € / 3.: 1 500,- € / 4.: 1 000,- € / 5.: 500,- €)**

  **Upozornění: Poukaz MAN Individual lze uplatnit při nákupu nového nákladního vozidla. Modernizaci stávajícího nákladního vozidla nelze tímto poukazem uhradit.

 • Jednodenní offroadový trénink s certifikátem, který poskytuje MAN ProfiDrive® v Německu, vč. cestování a ubytování, maximálně 2 noci (data jsou koordinována mezi výherci a MAN ProfiDrive® přímo, rezervaci cesty a ubytování musí provést podpora MAN Truck & Bus SE, ekonomická / 2. třída letadlem / vlakem)
 • Bunda pro vítěze a individuální airbrush košile
 • Merchandisingový balíček od Trucker´s World od MAN
 • Cestování a ubytování na finále MAN Truck Champions na MAN Trucknology Festival v Mnichově, maximálně 2 noci (rezervace cesty a ubytování musí být provedena pomocí podpory MAN Truck & Bus SE, Economy / 2. třída letadlem / vlakem)

Během účasti na MAN Trucknology Festival 2023 v Mnichově a slavnostním předávání cen 8. července 2023 (v poledne) bude 5 finalistům poskytnuto ubytování na maximálně dvě noci ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní v hotelu Leonardo Royal (všechny ostatní poplatky musí být hradí finalisté, v ceně je pouze ubytování a snídaně).

 

Pokud si evropský finalista přiveze svůj kamion s sebou do Mnichova, platí následující předpisy: V tomto případě se namísto cestovních výdajů poskytuje finanční kompenzace ve výši 1 500 EUR za den přerušení provozu po dobu maximálně 3 dnů.

 

Kromě toho společnost MAN nepřebírá žádné další náklady, jako jsou náklady na restaurace, plyn, poplatky za ulice nebo mýtné, náklady na dopravu atd.

Vítězové za jednotlivé země a 5 evropských finalistů budou kontaktováni a informováni o jejich výhře společností MAN Truck & Bus SE e-mailem nebo telefonicky podle harmonogramu uvedeného v článku 2.

 

V případě, že údaje poskytnuté kandidátem jsou nesprávné nebo převzaté od jiné osoby, tento výherce se trvale vzdává práva na účast v soutěži a v důsledku toho i práva na obdržení své ceny. V takovém případě bude upuštěná výhra přerozdělena účastníkovi, jehož příspěvek bude plně v souladu s těmito podmínkami.

Uchazeči obecně souhlasí s tím, že mohou být předmětem interní a externí komunikace související se soutěží (rozhovory, fotografie, videa a podobně) a distribuované společností MAN Truck & Bus SE a jejími dceřinými společnostmi uvedenými v článku 3. Kromě toho každá dceřiná společnost MAN a MAN Truck & Bus SE může umožnit místnímu a mezinárodnímu tisku použít obrázky pro odpovídající zpravodajství.

 

Za předpokladu, že nebude ohrožena jejich image, pověst a/nebo soukromí, udělují uchazeči toto oprávnění svobodně, bez jakéhokoli omezení počtu reprodukcí a/nebo distribuce jejich vyobrazení, po celou dobu trvání soutěže a po dobu 10 let od jejího uzavření. událost, aniž by je to opravňovalo k platbám, právům nebo výhodám jakéhokoli druhu kromě přidělení jejich ceny.

Kromě toho, jako kandidát zaregistrovaný do soutěže z vlastní vůle, souhlasíte s tím, že fotografie vašeho nákladního vozidla budou zaslány společnosti MAN Truck & Bus prostřednictvím vstupní stránky MAN Truck & Bus SE.

 

V průběhu soutěže se tak uchazeč může objevit na obrazových a zvukových záznamech, které budou samostatně použity v tisku, na sociálních sítích a/nebo v interní a externí komunikaci společnosti MAN Truck & Bus SE a jejích dceřiných společností.

Uchazeč také potvrzuje, že nepodléhá žádné smlouvě s třetí stranou týkající se použití jeho image a kamionu MAN, kterého se přihlásil do soutěže, která by mohla bránit šíření komunikace související s jeho image a image. Do soutěže se přihlásil nákladní automobil MAN.

 

Rozumí se, že pořádající společnost a její beneficienti si vyhrazují právo fotografii buď použít, nebo nepoužít.

 

Kromě toho je po skončení hlasování naplánováno fotografování všech vítězů profesionálním fotografem. MAN Truck & Bus SE také použije tyto obrázky ve všech prostředcích offline a online komunikace, ve všech kanálech a publikacích MAN a také umožní místnímu a mezinárodnímu tisku použít tyto obrázky.

 

Při účasti musí být potvrzen následující souhlas: oficiální formulář MAN

 

Svým potvrzením ve vstupním formuláři tímto souhlasím s použitím mých děl chráněných autorským právem a zveřejněním mých fotografií, jak je popsáno výše.

Všichni účastníci jsou informováni, že shromážděná data (fotografie a informace, také o uchazečích) uchovává MAN Truck & Bus SE a jsou nezbytná pro realizaci různých fází soutěže.

 

Pod následujícím odkazem vás informujeme o osobních údajích, které shromažďujeme a jak je používáme. V účastnickém formuláři musíte potvrdit, že jste vzali tyto informace na vědomí.

 

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ODPOVĚDNOST

Společnost MAN Truck & Bus SE nenese odpovědnost v případě vyšší moci nebo jakékoli jiné události spojené s povětrnostními podmínkami nebo zdravotními podmínkami, které částečně nebo úplně zabrání vybraným kandidátům zúčastnit se slavnostního předávání cen na Trucknology Festival v Mnichově od 6. července – 8, 2023.

 

ZÁRUKY A ÚPRAVY

V případě zásahu vyšší moci, jak je uvedeno výše, si MAN Truck & Bus SE vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez odpovědnosti a kandidát tyto případné změny přijímá od okamžiku své registrace a během své účasti v soutěži.

MAN Truck & Bus SE si také vyhrazuje právo zrušit, ukončit nebo upravit soutěž v případě, že neprobíhá podle plánu: porušení, neoprávněné zásahy, podvody, technické problémy nebo jakákoli jiná příčina mimo kontrolu MAN Truck & Bus SE, který mění a ovlivňuje správu, bezpečnost, poctivost, integritu nebo průběh soutěže. Jakákoli neúplná nebo nepřesná položka bude zamítnuta, aniž by MAN Truck & Bus SE nesl odpovědnost. Jakékoli nepravdivé prohlášení účastníka bude mít za následek jeho vyloučení ze soutěže, aniž by MAN Truck & Bus SE nesl odpovědnost. MAN Truck & Bus SE si vyhrazuje právo moderovat a posteriori a neschválit, nebo dokonce vyloučit jakéhokoli účastníka, který nedodržuje kteroukoli část těchto podmínek.

 

Tato soutěž a tyto podmínky podléhají německému právu.

Jakýkoli spor může být vyřešen pomocí konvenčního mediačního procesu nebo jiných alternativních způsobů řešení sporů.

V případě přetrvávajících sporů týkajících se výkladu a aplikace těchto obchodních podmínek a v případě, že se nepodaří dosáhnout smírné dohody, bude spor předložen příslušným soudům.

Nemůžete najít odpověď, kterou hledáte?

Napište nám svůj dotaz a my se vám co nejdříve ozveme.

Odeslání e-mailu