MAN Danmark

Eftermontering af AttentionGuard

Eftermontering af AttentionGua

Med MAN AttentionGuard får trafiksikkerheden endnu et nøk opad. MAN AttentionGuard er en opmærksomhedsvogter, der arbejder efter Lane Guard System-princippet. Systemet registrerer tidlige tegn på svigtende opmærksomhed hos chaufføren og advarer med både displayvisninger og advarselslyde, så chaufføren igen retter sin fulde opmærksomhed mod kørslen.

Fra og med en hastighed på 60 km/t evaluerer systemet løbende forskellige kørselsparametre (vognbaneoverskridelser, styreadfærd) og vurderer på baggrund af en analysealgoritme, hvor opmærksom chaufføren er. Advarslen udsendes 10 sekunder efter den sidste af i alt fem registrerede vognbaneoverskridelser med maks. 3 minutters afstand

Visuelt: Der vises en displaymeddelelse i 8 sekunder

Akustisk: Advarselslyd via højttalerne ved førerarbejdspladsen

Hvis der går mere end 3 minutter mellem to vognbaneoverskridelser samt efter en advarsel, bliver tælleren nulstillet til 0

Bemærk

Køretøjet skal være udstyret med Lane Guard System (LGS). Systemet fungerer ikke ved manglende/ikke genkendte vognbanemarkeringer

Dine fordele

  1. Højere trafiksikkerhed
  2. Øget opmærksomhed under kørslen
  3. Forebygger ulykker med advarsler ved svigtende opmærksomhed

Varenumre

Varenummer Betegnelse Passer til
81.25890-7985 MAN Genuine Software® TGS og TGX:
  • Euro 6 fra og med modelår februar 2017 til og med modelår 2019
  • Med LGS4 [FUP (functional parameter): 81.25890-3853 konfiguration baneskiftassistent LCA via PTM (Power Train Manager) og MFC (Multi functional camera)
  • PTM Step 6 eller senere monteret

Noget for dig?

Så tag fat i medarbejderne på dit nærmeste MAN servicestøttepunkt, og lad dem rådgive dig.

Til MAN støttepunktssøgning

Udskriv side