MAN Slovensko

MAN TeleMatics

MAN TeleMatics

Prehľad

  • Spoľahlivé plánovanie
    S MAN TeleMatics získate všetky relevantné informácie, aby ste mohli trasu svojich vozidiel naplánovať čo najefektívnejšie a čo najspoľahlivejšie.
  • Využívanie potenciálov úspory
    Pomôžeme vám zvýšiť efektivitu a spoľahlivosť pri vybavovaní vašich transportov a podporíme tak zníženie nákladov na palivo a správu.

Telematika vozidla prvej hodiny

S MAN TeleMatics optimalizuje svoje transportné procesy na efektivitu.

Priekopník MAN DigitalServices

Priekopník MAN DigitalServices

Ako stály zákazník poznáte naše služby MAN TeleMatics a využívate toto inteligentné riešenie ako podporu na zníženie svojich nákladov a zvýšenie efektivity vo svojom vozovom parku. Ako vedúci vozového parku riadite pomocou telematického riešenia svoj vozový park a zaisťuje tak svoju presnosť dodávok a termínov.

Aj keď sa teraz služba telematiky odlúčila od MAN DigitalServices, nič sa nemení na jej použitom riešení. Budeme vás naďalej podporovať až do skončenia zmluvy s naším priekopníkom vo veciach telematiky nákladných automobilov.

S MAN TeleMatics môžete profitovať z maximálneho vyťaženia svojho vozového parku tým, že predídete jazdám naprázdno a obchádzkam, tak môžete znížiť spotrebu paliva svojich vozidiel a maximalizovať disponibilitu vozidiel.

Váš nástup do MAN DigitalServices

Jednoducho nastúpte do digitálneho manažmentom vozového parku – s RIO Boxom, RIO Marketplace a digitálnymi službami MAN. Pri prestupe vám samozrejme radi individuálne poradíme.

MAN DigitalServices: Objavte teraz všetky služby

Aplikácia MAN TeleMatics pre váš smartfón a tablet

Aplikácia MAN TeleMatics pre váš smartfón a tablet

Majte neustále prehľad o svojom vozovom parku – nezávisle od polohy. S aplikáciou MAN TeleMatics máte možnosť vyvolať všetky relevantné údaje o svojich vozidlách aj na ceste, skontaktovať sa s vodičom a dôsledne zvyšovať hospodárnosť svojho vozového parku. Aplikácia vám ukáže presné údaje vo vozidle v reálnom čase. Týmto spôsobom môžete ľahko rozpoznať odchýlky polohy a ihneď ich upraviť.

Aplikácia MAN TeleMatics je k dispozícii v 19 jazykoch.

Predpoklady používania

  • Vozidlo s palubným modulom MAN TeleMatics
  • Aktívna zmluva o službe
  • Mobilný prístup na internet

Vaša kontaktná osoba


MAN DigitalServices informačná hotline

Pracovné dni 08:00 – 17:00 h

00800 – MDIGITAL
00800 – 634 448 25


Máte otázky?