MAN Sverige

Utmärkt servicekvalitet för maximal mobilitet: MAN busstjänster

MAN busstjänster

Översikt

 • Effektiva persontransporter
  Med våra tjänster och digitala tjänster för MAN-bussar säkerställer ni att verksamheten fungerar friktionsfritt och ökar på så företagets effektivitet.
 • Hög fordonstillgänglighet
  En effektiv underhållshantering och busspecifika mobilitets- och servicelösningar sörjer för korta stilleståndstider och bidrar till att öka fordonens tillgänglighet.
 • Individuellt kombinerbara servicelösningar
  MAN:s omfattande serviceutbud är perfekt anpassat till just era speciella behov och krav.

Service och digitala tjänster för er bussflotta

MAN är en pålitlig partner för flexibla servicelösningar för bussar – stadsbussar, turistbussar eller elbussar.

Service och digitala tjänster för er bussflotta

Precis som våra bussar är även våra tjänster utformade för att er verksamhet varje dag ska fungera problemfritt. Våra tjänster fokuserar på er lönsamhet. Med vårt tjänsteutbud kan kostnaderna för underhåll och reparation samt förbrukning och slitage på bussarna minskas, och vagnparkens effektivitet höjas.

För detta sörjer busspecifika mobilitets- och servicetjänster, reparations- och underhållstjänster inklusive MAN original reservdelsförsörjning, garantiutökningar som erbjuder finansiell säkerhet och kostnadstransparens, samt finansierings- och hyreserbjudanden så att er verksamhet ska fortsätta vara i rörelse.

Digitala vagnparkstjänster och effektiv förarutbildning som ökar komforten för era passagerare och förare avrundar vårt erbjudande.

Med oss sparar du pengar, tid – och nerver. Alltefter ditt behov tar MAN hand om hela hanteringen –från reparation via fakturakontroll till lösning av garanti- och goodwillfrågor.

Till MAN serviceavtal

Garanterar längre körning med MAN: Vår utökade garanti på drivenheten eller hela fordonet sörjer för högre säkerhet vid oförutsedda reparationskostnader.

Mer om MAN garantiförlängning

Med MAN mobilitetsgaranti förblir du mobil. Vid ett haveri är vi snabbt hos dig och sörjer för att du snabbt kommer vidare under stillestånd och reparation.

Mer om MAN mobilitetsgaranti

Fordonsteknik och drivmedel måste passa ihop perfekt även under extrema villkor. MAN drivmedel skyddar motorn, växellådan och axlarna från slitage och sänker därmed den totala driftskostnaden.

Till MAN drivmedel

Via onlinebeställningsservicen på MAN After Sales Portal kan verkstadsinnehavare beställa önskade MAN originalreservdelar direkt hos valfri distributör – enkelt, smidigt och prisvärt.

Till MAN Parts Base

MAN originaldelar är perfekt anpassade till ditt fordon samtidigt som de uppfyller stränga kvalitetsstandarder. Endast då kan dina fordon från MAN köras säkert, effektivt och med minsta möjliga slitage.

Till MAN originalreservdelar

Ett högkvalitativt tillbehör, med vilket ni enkelt kan anpassa er MAN till era behov. I efterhand och enkelt. Med produkter som passar just till er MAN modell. Och till er.

Läs mer
 • Kostnadsfritt baspaket med de viktigaste basfunktionerna för vagnparkadministrationen
 • Tillförlitlig körhistorik och fordonsrelaterad användningsanalys
Om bokning
 • Laddningshantering med fjärrstyrning för din MAN Lion’s City E
 • Timerladdning och klimatisk förkonditionering av fordonen
 • Batteriövervakning med detaljerade analysdata om laddnings- och avledningsströmmar, extraförbrukare och luftkonditionering
Mer om laddnings- och batterihantering
 • Alltid koll på vagnparkens underhållsstatus
 • Detaljerad översikt över enskilda fordonskomponenter
 • Koordinera verkstads- och underhållstider
Mer om underhållshantering
 • Körhistorik under de senaste 25 månaderna för att identifiera potential för optimering av körprestandan
 • Tillförlitlig och effektiv ruttplanering med omfattande kartmaterial
Om bokning
 • Förkortad GPS-spårningsintervall för exakta lokaliseringsförfrågningar om dina fordon
 • Möjliggör tidsenligt ingripande i ruttplaneringen
Om bokning
 • Läs av och spara färdskrivar- och förarkortsdata automatiskt
 • Arkivera enkelt kör- och användningsdatan
Om bokning
 • Överskådlig skildring av kör­ och vilotider
 • Individuell och effektiv användnings- och ruttplanering tack vare exakt överföring av köraktiviteter
Om bokning

Med MAN Rental:s flexibla uthyrnings- och servicetjänster är du alltid på den säkra sidan även om orderingången förändras. Vi erbjuder hyresfordon med senaste MAN tekniken och individuell löptid samt optimal administration av vagnparken.

Till MAN Rental

Ett haveri kommer aldrig lägligt. Men om något ändå skulle hända finns vi där för dig - 24 timmar i dygnet, 365 dagar om året: Tel 00800 66 24 53 24 (00800 Mobile24)*

* Kostnadsfritt i det fasta nätet. Mobilkostnaden kan variera beroende på leverantör.

Läs mer om Mobile24

Här hittar du information och erbjudanden som rör reparation, underhåll, service och utbildning. Det är gratis att registrera sig på MAN After Sales Portal och du binder dig inte till något.

Till verkstadsportalen

Mer information? Den här vägen!

Kontakta oss

Rådgivning? Helst personligen: