MAN Sverige

Digital underhålls- och reparationshantering för din vagnpark: MAN ServiceCare

Digital underhållshantering för din vagnpark

Dina fordon är redo att användas. Vi tar hand om det.

Med vår förutseende, digitala underhålls- och reparationshantering har du alltid koll på din vagnparks underhållsstatus. För att minska verkstadsbesöken och stilleståndstiderna, överförs underhålls- och fordonsdata från ditt fordon till MAN ServiceCare*. Beroende på dina individuella krav kan du välja mellan olika servicepaket:

 • Med den kostnadsfria tjänsten MAN ServiceCare S samordnar ditt föredragna MAN-servicecenter proaktivt dina underhållstider och paketerar underhållskrav åt dig. I händelse av ett haveri kan närmaste MAN-servicepunkt se relevant fordonsinformation och ge dig ännu mer riktad support.
 • Utöver tjänsterna från MAN ServiceCare M erbjuder MAN ServiceCare S dig ytterligare funktioner för ännu mer anpassad underhålls- och reparationshantering för hela din vagnpark.
 • Vi utvecklar ständigt MAN ServiceCare: med förebyggande funktioner som ännu enklare och mer övergripande stödjer era fordons driftberedskap.

MAN ServiceCare S
MAN ServiceCare S

 • Gratis service
 • Insyn i underhållsstatusen för din MAN- vagnpark
 • Visning av överförda skaderapporter från MAN Driver App
 • Intelligent sammanslagning av kommande underhållstillfällen av din MAN serviceverkstad
 • Optimerad support, även vid haverier, tack vare platsoberoende fordonsfjärrdiagnostik
 • Vidareutveckling av tjänsten till att innefatta förebyggande funktioner för att minska oplanerade stillestånd

Direkt till bokningen i Marketplace
MAN ServiceCare M
MAN ServiceCare M

Alla fördelar med MAN ServiceCare S, plus:

 • Individuell underhålls- och reparationshantering för hela din vagnpark
 • Detaljerad underhållsinformation om enskilda komponenter, nivåer, bromsbelägg och mer
 • Hantering av egna komponenter och fordon från andra tillverkare
 • Flexibilitet, eftersom du bestämmer vilket underhålls- och reparationsarbete du kan utföra själv och vilket MAN kan stötta dig med
Direkt till bokningen i Marketplace

*Tillgängligheten och omfattningen av MAN ServiceCare beror på fordonsmodellen.
MAN ServiceCare M kan även användas för att hantera fordon från andra tillverkare. Endast valda funktioner (FMS-data) är tillgängliga.

"För tre, gratis" – 3 månader gratis

Testa MAN DigitalServices: nu 3 månader gratis för hela din vagnpark!**

Testa våra digitala tjänster gratis i tre månader - för varje fordon i din vagnpark *. Den kostnadsfria testperioden är tillgänglig för alla MAN-kunder som ännu inte har bokat någon av våra betaltjänster. Det slutar automatiskt.
* så långt tjänsterna är tekniskt tillgängliga beroende på fordonstyp
** Provkampanj gäller alla nya och befintliga kunder hos MAN DigitalServices som inte tidigare / för närvarande bokat någon av de avgiftsbelagda tjänster som MAN erbjuder via RIO-plattformen.
Här kan du aktivera din testperiod – enkelt, snabbt och kostnadsfritt