MAN Sverige

MAN serviceavtal

Ladda ner broschyr

Översikt

 • Planerings- och beräkningssäkerhet
  Fasta underhållsintervaller sörjer för en bättre framförhållning för reparationer.
 • Passande lösningar
  MAN serviceavtal, passande lösning för alla krav. Tillämpningsområdet sörjer för önskat skydd och kan alltid anpassas individuellt.
 • Maximal energieffektivitet
  Förutsägbara service- och inspektionsarbeten minskar riskerna för oväntade reparationskostnader och fordonsstopp.

Mindre risk, mer säkerhet

Oavsett vilket MAN serviceavtal du slutligen bestämmer dig för har MAN rätt lösning för alla dina krav.

Säkerhet är riskminimering

Oväntade reparationskostnader eller fordonshaverier hör till riskerna inom nyttofordonsområdet. MAN serviceavtal hjälper ditt företag att beräkna kostnader: med ett tjänsteerbjudande som integrerar alla servicearbeten och vars tjänsteomfattning kan utvidgas individuellt.

Avlastning av din administration

Med MAN serviceavtal tas dina fordon om hand på ett professionellt sätt hos 1 300 MAN servicepartner över hela Europa. MAN ServiceCare S, vår proaktiva underhållshantering, är basen för alla MAN serviceavtal. Då koordinerar och buntar MAN servicepartnern ihop planeringen av underhålls- och reparationstider. Det avlastar din administration så att du kan fokusera ännu mer på din kärnverksamhet. Dessutom ser MAN serviceavtal till att kostnader för underhåll och service inte längre är några variabler – det är vårt löfte.

Våra avtalsmodeller – det rätta finns garanterat med

MAN serviceavtal används för målet att sänka kostnaderna och öka fordonets tillgänglighet. Genom olika moduler som kan kombineras med varandra kan MAN serviceavtal optimalt anpassas till individuella kundkrav. MAN serviceavtalens tjänsteomfattning kan väljas och garanterar på detta sätt maximalt skydd med minimal kostnad. MAN ServiceCare S, vår proaktiva underhållshantering, ingår i alla MAN serviceavtal.

ComfortOil

 • MAN ServiceCare S*
 • Oljebyte

Alla detaljer om avtalet

Comfort

 • MAN ServiceCare S*
 • Underhåll och service

Alla detaljer om avtalet

ComfortPlus

 • MAN ServiceCare S*
 • Underhåll och service
 • Garantiförlängning

Alla detaljer om avtalet

ComfortSuper

 • MAN ServiceCare S*
 • Underhåll och service
 • Reparation av hela fordonet
 • Förslitningsreparationer

Alla detaljer om avtalet

* Proaktiv underhållshantering (beroende på tillgänglighet). MAN ServiceCare M kan beställas till mot en avgift.

Mångfald kan vara så överskådlig.

MAN serviceprodukternas tjänsteöversikt visar snabbt och enkelt vilka byggstenar som finns tillgängliga. På så sätt får du enkelt fram just ditt individuella serviceavtal utifrån ett standardiserat serviceavtal

  MAN ServiceCare S/M Oljebyte Underhåll och service Förslitningsreparation Reparation
Drivlina
Reparation
Drivlina
Utvidgning
Reparation
Hela fordonet
Mobilitetsgaranti
Nya fordon 2)
Mobilitetsgaranti
TopUsed
Allmänna
alternativ
Påbyggnads-
alternativ
MAN serviceavtal
ComfortOil /O O O O O
Comfort O O O O
ComfortPlus O O O O O O
ComfortSuper O O O O
MAN garantiförlängningar
Drivlinegaranti
Utvidgningspaket
Drivlinegaranti 1)
Garanti på hela fordonet
Kundindividuella
garantiförlängningar
Kundspecifik tjänsteomfattning
 1. Endast i kombination med drivlinegarantin.
 2. Alla MAN TGE har som standard en 2-årig MAN mobilitetsgaranti. Denna förlängs varje gång det är dags för inspektion i MAN servicenätverket med ett ytterligare år eller 50 000 km.

✓ = ingår
– = ingår inte
O = tillval

Inte tillgänglig i lika hög grad i alla länder.

TopUsed

Eftersom vi är helt säkra. MAN TopUsed-erbjudandet är våra begagnade nyttofordon som endast skiljer sig från nyttofordon på en punkt: De är begagnade. Tekniskt har dessa fordon genomgått rigorösa tester.

Specifika serviceavtal och garantiförlängningar är även tillgängliga för MAN TopUsed begagnade fordon och är giltiga utan begränsning, till exempel drivlinegarantin med en löptid på upp till 24 månader och en total körsträcka på upp till 1 000 000 kilometer. För övrigt: Vid köp av ett MAN TopUsed-fordon med ett certifikat i den högsta kategorin ingår drivlinegarantin redan i inköpspriset.

Fördelar i korthet

Bästa möjliga planerings- och beräkningssäkerhet med serviceavtal och fasta underhållsintervall och därmed bättre säkring av oförutsedda reparationer – även vid stigande ålder på fordonen.

Hög säkerhet och bra återförsäljningsvärde och bästa möjliga fordonsskick med fackmässigt utfört underhåll och reparationer.

Spara in kostnader och säkerställ konstant användning med förebyggande reparationer vid standardverkstadsbesök.

Sänk haveririsken och bränsleförbrukningen med optimalt inställd fordonsteknik med utbildad MAN verkstadspersonal.

Vi erbjuder allt från ett och samma ställe, vilket sparar tid och avlastar hanteringen.

Mer information? Det är så här!

Har ni några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: