MAN Sverige

Ett helhetsgrepp på laddningsinfrastrukturen – energi för din vagnpark

Laddningsinfrastruktur för din e-vagnparken

Översikt

 • Laddningslösningar för ditt elfordon
  Ellastbil, elbuss eller elskåpbil: Vi erbjuder dig ett optimalt och effektivt laddningskoncept baserat på användningsanalys av dina fordon.
 • Skräddarsydda lösningar för laddningsinfrastruktur
  Tillsammans med MAN Premium-laddningsinfrastrukturpartners ABB, Heliox och SBRS erbjuder vi en laddningsinfrastruktur som är perfekt anpassad för dig och dina krav.
 • Installation och underhåll från ett och samma ställe
  Förutom en laddningslösning som passar dig får du även installation och underhåll av den.

En lämplig laddningslösning för varje insats

Laddningsinfrastruktur grafiskt visad

Full effekt för dina elektriska nyttofordon från MAN: Med din egen laddningsinfrastruktur kan du säkerställa att din elektriska vagnpark snabbt och bekvämt kan försörjas med energi. Därför erbjuder vi dig i nära samarbete med våra premium-partners ABB, Heliox och SBRS i hela Europa enhetliga laddlösningar för en lyckad omställning till e-mobilitet.

Det finns ingen generell lösning: antalet fordon, byggnadsförhållandena på plats eller den tillgängliga nätanslutningen avgör hur ett optimalt laddningskoncept ser ut.

Oavsett om du väljer maximal flexibilitet med en mobil laddningslösning, hela laddparker för laddning över natten av större vagnparker eller snabb megawattladdning: Våra kraftfulla laddningslösningar är optimalt anpassade till alla dina elektriska modeller och gör din hemmadepå till en perfekt bas för dina elfordon. Batterierna laddas efter passet är över för kvällen och ger full räckvidd morgonen därpå. Och med hjälp av snabbladdningsenheter via Megawatt Charging System (MCS) klarar du alla långdistansresor under dagen i stort sett utan komplikationer.

Översikt över laddningsalternativ

  Elektrisk lastbil (laddning över natten) Elektrisk lastbil (snabbladdning) Elbuss Elektrisk transportbil
Laddningsalternativ DC-laddningsstation DC-laddningsstation DC-laddningsstation AC-Wallbox

DC-laddningsstation
Laddprestanda 40–375 kW (CCS) 750 kW–3,75 MV (MCS) 40–150 kW (CCS) 7,2 kW

40 kW (CCS)
Max. laddningstid 4 timmar med 150 kW

1,5 timme med 375 kW
45 minuter med 750 kW

10 minuter med 3,75 MV
4 timmar med 150 kW 5 timmar och 20 min med 7,2 kW

45 minuter till 80 % med 40 kW

Din väg till en optimal laddningslösning från MAN

1
Behovsanalys via MAN 360° eMobility-rådgivning

När du köper ett elektriskt nyttofordon beräknar vi elbehovet och ger en första indikation på antalet laddningsaggregat som krävs. Din kontaktperson på MAN kommer att tillsammans med dig bestämma rätt tidpunkt för att få ett erbjudande och föreslå en lämplig MAN Premium Partner. Samtidigt undersöker vi om det finns subventioner.

2
Inhämta lämpliga erbjudanden

I nära samarbete med våra certifierade MAN Premium-partners utvecklar vi rätt laddningsinfrastrukturlösning för dig och din eldrivna vagnpark. Detta kan även innefatta jämförelseerbjudanden som ger dig maximal valfrihet.

3
Beställ önskad laddningslösning

Våra MAN Premium-laddningsinfrastrukturpartners kommer att presentera en lösning för dig och gå igenom detaljerna. Du fattar beslutet vilken lösning du vill att vår partner ska implementera.

4
Installation och underhåll genom MAN Premium-laddningsinfrastrukturpartnern

Efter lyckat överlämnande kommer laddningsinfrastrukturen att installeras och driftsättas av vår partner på plats. Detta är det enkla och bekväma sättet att komma igång med e-mobilitet.

Megawatt Charging System

Kunskapsbroschyren från MAN

Omfattande översikt över frågor kring laddningsinfrastruktur: Upptäck olika laddningslösningar, ta reda på vad som gör en heltäckande lösning – och förstå termer som Megawatt Charging och Combined Charging System. Du kan också utforska exempel på lösningar som uppfyller dina behov. MAN-broschyren erbjuder allt detta och hjälper dig att fördjupa dina kunskaper inom detta område.
Ladda ner broschyrer

Frågor och svar: Vanliga frågor om din egen laddningsinfrastruktur med MAN

Den viktigaste informationen på temat laddningsinfrastruktur: Från kostnader och finansieringmöjligheter av laddningslösningarna till deras montering och vidare till laddningen av elfordonen – här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Med laddningsinfrastruktur menar man möjligheten att använda sina egna laddningsstationer – till exempel på företagets premisser – för att snabbt, bekvämt, flexibelt och kostnadseffektivt ladda sina elfordon. Dessutom erbjuder den offentliga laddningsinfrastrukturen laddstationer i olika utföranden och prestandaklasser. Det finns olika laddningsmöjligheter för fjärr- och distributionstrafik, t.ex. på parkeringsplatser, i köpcentrum eller på bensinstationer längs motorvägarna i form av laddparker.

Kostnaderna för en laddningsinfrastruktur utgörs av laddtekniken, anläggningsarbetet och eventuella kostnader för nya anslutningar från nätoperatören. Storleken på utgifterna beror på dina krav och sträcker sig från några tusen euro för en mobil lösning, till rena hårdvarukostnader för en laddstation med en laddkapacitet på 150 kW, vilket i dagsläget kostar cirka 30 000 till 40 000 euro, ända till större summor för hela laddparker. Viktig: En exakt planering av en optimal laddningsstrategi från 360° eMobility-rådgivningen minskar dina investeringskostnader.

För att sätta upp din egen laddningsinfrastruktur behöver du lämpliga, tillgängliga och rätt installerade laddstationer som är tillräckligt försörjda med hållbart producerad el – exempelvis via en solcellsanläggning på taket till en av dina byggnader. PÅ så sätt driver du inte bara din elpark på ett klimatvänligt och kostnadseffektivt sätt, utan du avlastar också det allmänna elnätet. En krafttransformator för spänningen till den nivå som krävs för att ladda din elektriska vagnpark. Ett tillförlitligt digitalt nätverk gör det möjligt att övervaka och kontrollera laddningsprocesserna. Ett intelligent laddningshanteringssystem fördelar laddningseffekten effektivt och kan hjälpa till att minska kostnaderna för el och utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen.

Ja! För detta planeras nya stödprogram för företag. Genom olika finansieringsprogram från EU, staten eller på lokal nivå stöds företag med ekonomiska incitament att sätta upp laddningsinfrastruktur. Om du vill upprätta eller utöka laddningsinfrastruktur kan du få upp till 80 procent av de berättigade kostnaderna som bidrag. Stödnivåerna varierar kraftigt beroende på de aktuella befintliga programmen. Din MAN-kontaktperson och MAN Premium-laddningsinfrastrukturpartner känner till aktuella åtgärder och ger dig gärna råd.

Ellastbilarnas strömförbrukning beror på många olika faktorer, såsom hastighet, typ av väg, nyttolast, utetemperatur, topografi eller extraförbrukare. Det är därför inte möjligt att lämna generell information. Som en tumregel kan man anta att energiförbrukningen för ett stort antal tillämpningar kommer att ligga från 0,8 kWh/km (vanlig buss i distributionstrafik) till 1,2 kWh/km (dragkombination vid fjärrtrafik).

Laddningstiden för en elektrisk lastbil beror på flera faktorer, såsom batterikapacitet, laddningseffekt och teknik. Som en tumregel gäller följande: Ju högre laddningseffekt, desto snabbare går laddningsprocessen. Grovt förenklat kan laddningstiden beräknas genom att dela energiinnehållet i batteriet med laddningskapaciteten.

Exempel på laddningstider

 • Dc-snabbladdningsstation med 150 kW laddningseffekt (200 A): Laddningstiden från 10 % till 100 % tar beroende på batterikapacitet mellan 2 timmar (240 kWh) och 4 timmar (480 kWh).
 • DC-snabbladdningsstation 375 kW laddningseffekt (500 A): Laddningstiden från 10 % till 80 % tar beroende på batterikapacitet cirka 30 minuter (240 kWh) till 60 minuter (480 kWh).
 • Megawatt Charging System (MCS) med upp till 750 kW (1000 A): Laddningstiden från 10 % till 80 % tar under 45 minuter med maximal batterikapacitet (480 kWh), vilket håller den inom lagstadgade rasttider.

Erbjuds över hela Europa
En kund bokar tid för rådgivning

Ert individuella 360°-mobilitetskoncept

Över 250 kunder över hela Europa litar redan på vår eMobility-rådgivning – powered by MAN Transport Solutions. Är du på väg att ta steget mot e-mobilitet? Vår individuella rådgivning beräknar det exakta energibehovet för din vagnpark och skapar sedan skräddarsydda koncept för laddningsinfrastrukturen, för din framgångsrika övergång till klimatmedveten e-mobilitet.
Boka rådgivningssamtal