MAN Česká republika

Elektrifikujte vozový park s 360° poradenstvím v oblasti e-mobility od MAN Transport Solutions.

Transport Solutions

Přehledně

 • Podpora při vstupu do e-mobility
  V rámci komplexního 360° poradenství v oblasti e-mobility ověříme, zda lze vaše trasy pokrýt elektrickými vozidly a zda je lze ekonomicky provozovat. Tímto způsobem vám pomůžeme zajistit splnění cílů v oblasti snižování emisí CO2.
 • Poradenství pro více než 250 zákazníků v rámci celoevropské sítě odborníků na e-mobilitu
  Odborným znalostem zhruba 100 expertů na e-mobilitu důvěřují naši zákazníci v celé Evropě, které podporujeme například při tvorbě sezónních energetických koncepcí, třísměnných logistických koncepcí nebo komplexních koncepcí elektrifikace jejich vozového parku.
 • Dobíjecí infrastruktura a napájení
  Naplánujeme s vámi vybudování dobíjecí infrastruktury a vyvineme pro váš provoz optimální strategii napájení.

Naše podpora pro vaši změnu

Elektrická užitková vozidla MAN

Přechod na elektromobilitu s sebou přináší řadu výzev. Pro efektivní a nadčasové plánování je nutné zohlednit nové faktory – od vlivu topografie, místního klimatu a vedlejších spotřebičů na dojezd až po možné doby nabíjení a potřebu dobíjecí infrastruktury. My v MAN Transport Solutions známe tyto faktory a specializujeme se na to, abychom mohli spolu s vámi vyvinout vhodné řešení. Poradíme vám, jak usnadnit, naplánovat a úspěšně realizovat váš vstup do elektromobility.

Stáhněte si brožuru o startovacím balíčku eMobility

Máte dotazy k přechodu na nové systémy? Odpovědi najdete v našich často kladených dotazech

Váš elektrický vozový park: Úspěšný start ve 4 krocích

Úspěšný přechod na elektromobilitu vyžaduje pečlivé plánování a realizaci. Na cestě k udržitelnému elektrickému vozovému parku vás bude doprovázet našich zhruba 100 odborníků z MAN Transport Solutions – od úvodní konzultace až po kompletní přeměnu vozového parku. Základem je 360° poradenství MAN v oblasti e-mobility. Je dokonale koordinováno s dalšími známými službami MAN, jako je například poradenství v oblasti řešení financování. V následujících 4 krocích vás připravíme na vstup do elektromobility.

1
Analýza potřeb pomocí 360° poradenství v oblasti e-mobility

Úvodní analýza na míru pro elektrifikaci vašeho vozového parku na základě vzorových tras a mezních podmínek.

2
Kompletní vyhodnocení vašeho vozového parku

Podrobná analýza celé vaší sítě a vypracování strategie hodnocení e-mobility.

3
Plánování dobíjecí infrastruktury

Vývoj řešení dobíjení pro váš elektrický vozový park v úzké spolupráci s našimi partnery.

4
Optimalizace na základě dat

Optimalizace nákladů na základě průběžné úpravy zohledňující všechny relevantní změny ve vaší dopravní síti.

360° poradenství v oblasti e-mobility: komplexní odborné znalosti, inteligentní řešení

Od analýzy dojezdu přes návrh dobíjecí infrastruktury až po odborné školení: Společně nasměrujeme váš vozový park k elektromobilitě.

/
Určení dojezdu a spotřeby

Určení dojezdu a spotřeby

 • Analýza aktuálně ujetých tras
 • Záznam nejdůležitějších faktorů ovlivňujících dojezd (např. dodatečné zatížení, topografie, vedlejší spotřebiče, povětrnostní podmínky)
 • Simulace možných dojezdů pro různé scénáře

/
Analýza sítě a plánování tras

Analýza sítě / plánování tras

 • Simulace plánování tras s elektrickými vozidly a případná úprava střídání vozidel
 • Sestavení optimální kombinace vozového parku klasických a elektrických vozidel pro vaši společnost
 • Analýza možného snížení emisí CO2 při přechodu na nové technologie
 • Analýzy ekonomické efektivnosti

/
Koncepce dobíjecí infrastruktury

Koncepce dobíjecí infrastruktury

 • Simulace různých plánů dobíjení pro váš vozový park:
  - Odvození potřeby dobíjecí infrastruktury
  - Vypracování individuální strategie dobíjení
 • Koncepce zřízení dobíjecí infrastruktury ve vozovně
 • Vytvoření scénářů pro veřejné dobíjení

/
Koncepce dobíjení a energie

Koncepce dobíjení a energie

 • Odvození očekávané spotřeby energie z plánování tras
 • Vytvoření a ověření koncepcí pro bezpečné dodávky energie, např. zamezení špičkového zatížení
 • Vytvoření energetické koncepce zohledňující optimalizační potenciál pro odběr elektrické energie a provozní požadavky jako předlohy pro poskytovatele elektrické energie

/
Přeměna vozového parku

Přeměna vozového parku

 • Vypracování dlouhodobého plánu kompletní přeměny vozového parku na elektrická vozidla
 • Odvození požadavků na elektrickou energii a potřeb rozvoje dobíjecí infrastruktury pro včasné plánování velkých konstrukčních opatření a žádost adresovaná provozovateli sítě o rozšíření připojení k elektrické síti
 • Vypracování výpočtů ziskovosti a plánování investic pro účely koordinace s dlouhodobými programy financování

/
Služby a školení

Služby a školení

 • Poradenství ohledně úpravy vybavení a procesů servisní dílny
 • Koncepce bezpečnostních školení a školení pro bezpečnou manipulaci s vysokonapěťovými systémy
 • Podpora při definování technických a jízdních školení pro vaše zaměstnance

/
Určení dojezdu a spotřeby

Určení dojezdu a spotřeby

 • Analýza aktuálně ujetých tras
 • Záznam nejdůležitějších faktorů ovlivňujících dojezd (např. dodatečné zatížení, topografie, vedlejší spotřebiče, povětrnostní podmínky)
 • Simulace možných dojezdů pro různé scénáře

/
Analýza sítě a plánování tras

Analýza sítě / plánování tras

 • Simulace plánování tras s elektrickými vozidly a případná úprava střídání vozidel
 • Sestavení optimální kombinace vozového parku klasických a elektrických vozidel pro vaši společnost
 • Analýza možného snížení emisí CO2 při přechodu na nové technologie
 • Analýzy ekonomické efektivnosti

/
Koncepce dobíjecí infrastruktury

Koncepce dobíjecí infrastruktury

 • Simulace různých plánů dobíjení pro váš vozový park:
  - Odvození potřeby dobíjecí infrastruktury
  - Vypracování individuální strategie dobíjení
 • Koncepce zřízení dobíjecí infrastruktury ve vozovně
 • Vytvoření scénářů pro veřejné dobíjení

/
Koncepce dobíjení a energie

Koncepce dobíjení a energie

 • Odvození očekávané spotřeby energie z plánování tras
 • Vytvoření a ověření koncepcí pro bezpečné dodávky energie, např. zamezení špičkového zatížení
 • Vytvoření energetické koncepce zohledňující optimalizační potenciál pro odběr elektrické energie a provozní požadavky jako předlohy pro poskytovatele elektrické energie

/
Přeměna vozového parku

Přeměna vozového parku

 • Vypracování dlouhodobého plánu kompletní přeměny vozového parku na elektrická vozidla
 • Odvození požadavků na elektrickou energii a potřeb rozvoje dobíjecí infrastruktury pro včasné plánování velkých konstrukčních opatření a žádost adresovaná provozovateli sítě o rozšíření připojení k elektrické síti
 • Vypracování výpočtů ziskovosti a plánování investic pro účely koordinace s dlouhodobými programy financování

/
Služby a školení

Služby a školení

 • Poradenství ohledně úpravy vybavení a procesů servisní dílny
 • Koncepce bezpečnostních školení a školení pro bezpečnou manipulaci s vysokonapěťovými systémy
 • Podpora při definování technických a jízdních školení pro vaše zaměstnance

Váš úspěšný přechod na alternativní pohony

FAQ: Často kladené otázky týkající se elektrifikace vozového parku

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky – od nákladů a možností financování až po dobíjecí infrastrukturu a energetické koncepce.

MAN vám nabízí širokou škálu elektrických vozidel, například elektrické nákladní automobily, elektrické autobusy a elektrické dodávky, které byly speciálně vyvinuty pro různé požadavky – ať už pro pohodlnou přepravu osob, nebo pro efektivní přepravu zboží.

Vyšší pořizovací náklady elektrického nákladního vozidla jsou kompenzovány příznivějšími cenami energie ve srovnání s naftou. V úvahu je třeba vzít také úspory na mýtném, zdanění CO2, náklady na služby a případné vratky plynoucí z nových energetických poplatků, jako je kvóta na snížení emisí skleníkových plynů (kvóta na skleníkové plyny). V závislosti na okolnostech lze parity TCO dosáhnout přibližně po 4 letech. Rádi vám vypočítáme vaše TCO (kalkulačka TCO) a také cílovou sazbu za přepravu elektrickým nákladním automobilem MAN.

Ano, protože při nákupu elektrického nákladního vozidla je nutné plánovat nasazení vozidla a přizpůsobenou dobíjecí infrastrukturu 1–2 roky dopředu, aby byla zajištěna efektivní použitelnost a co nejnižší investiční náklady. Pokud jsou vaše požadavky složitější, doplní 360° koncepce poradenství MAN Transport Solutions základní poradenství.

To záleží na vašich potřebách. S vlastní dobíjecí infrastrukturou máte možnost přizpůsobit dobu a kapacitu dobíjení potřebám svého vozového parku a jste nezávislí na veřejných dobíjecích stanicích. Z dlouhodobého hlediska můžete snížit náklady, protože dobíjení u vlastní dobíjecí stanice – i v kombinaci s fotovoltaikou – je díky nižším cenám energie často výhodnější než u veřejných dobíjecích stanic.

K dispozici po celé Evropě
Zákazník si sjednává termín konzultace

Vaše individuální koncepce 360° mobility

O našich řešeních MAN Transport Solutions jsme přesvědčili již více než 250 zákazníků – po celé Evropě! Využijte možnost získat individuální konzultace pro váš úspěšný přechod na ekologickou elektromobilitu.
Sjednejte si konzultaci