MAN България

Към серийната система за асистенция при аварийно спиране (EBA)

Система за асистенция при аварийно спиране предупреждава водача за предстоящи сблъсъци и задейства аварийно спиране в случай на опасност.

Накратко

  • Избягване на катастрофи
    Опасността се разпознава своевременно и водачът се предупреждава визуално и акустично за предстоящ сблъсък.
  • Бърза реакция
    При аварийни ситуации се активира незабавното спиране.

Сигурна система

Серийната система за асистенция при аварийно спиране (EBA) осигурява още по-голяма безопасност на транспортерите MAN и значително намалява опасността от пътнотранспортни произшествия. Тя следи движението напред и предупреждава визуално и акустично при недостатъчно разстояние и при необходимост от задействане на автоматично аварийно спиране. При автоматична скоростна кутия е възможно и пълно спиране . По този начин могат да бъдат избегнати произшествия, а последиците от тях могат значително да се намалят.

Високо ниво на безопасност чрез постоянен контрол

1

Системата за асистенция при аварийно спиране (EBA) комбинира информацията от радарен сензор в предната част на превозното средство и камера в предното стъкло и така наблюдава трафика пред превозното средство: Записват се разстояния, позиции и скорости на превозните средства, движещи се отпред. При опасност от предстоящ сблъсък водачът първоначално бива предупреден с оптичен и акустичен сигнал.

2

Ако водачът не реагира на предупреждението, той се информира за предстоящ опасност от сблъсък с еднократно кратко спиране. Ако след това водачът натисне спирачката, пълната спирачна мощност е достъпна незабавно. Ако спирането не е достатъчно силно, система за асистенция при аварийно спиране увеличава спирачното налягане, за да може превозното средство да спре преди препятствието.

3

В ситуации, при които сблъсъкът е неизбежен, водачът се подпомага допълнително с автоматично аварийно окончателно спиране - във връзка с автоматична скоростна кутия дори до спиране . По този начин система за асистенция при аварийно спиране намалява скоростта на удара и може да намали последиците от сблъсък.

Искате повече информация? Оттук, моля!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: