MAN България

Активен асистент за поддържане на избраната лента

Активният асистент за поддържане на избраната лента MAN активно управлява и държи превозното средство в лентата.

Накратко

  • Сигурно запазване на лентата
    Предупреждава водача визуално и акустично, при случайно напускане на платното.
  • Активно противодействие
    Асистентът за поддържане на лентата, връща транспортера обратно в лентата, ако е необходимо.

MAN Ви държи в лентата

Много причини могат да доведат до произшествия: Заспиване за секунди, невнимание, умора. Ако си мислите все още за работа или мисловно сте у дома, съществува нарастваща опасност от неволно напускане на платното. Активният асистент за следене на пътното платно помага превозното средство да не напуска лентата. Мисли с Вас - и управлява активно. По този начин системата може да повиши активната безопасност по монотонните магистрални участъци и участъци от високоскоростни пътища, както и при шофиране през нощта и да предотврати произшествия.

Сигурно запазване на лентата

1
Предупреждение на водача

Мултифункционална камера зад предното стъкло непрекъснато записва лявата и дясната маркировка на лентата. Ако превозното средство докосне маркировката на лентата със скорост 60 km/h или повече или напусне лентата на движение, без да е включен мигач, има визуален и звуков сигнал.

2
Коригиращо управление

Ако превозното средство е на път да напусне зададената лента без да включи мигач, системата го коригира и автоматично го насочва обратно в платното на движение.

Искате повече информация? Оттук, моля!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: