MAN België

GEGEVENSBESCHERMING

1. General information

a) Inleiding

De bescherming van uw privacyrechten tijdens de verwerking van persoonsgegevens is enorm belangrijk voor MAN. De gegevens die wij op onze website verzamelen, worden verwerkt in overeenstemming met de wetten van het land waarin het bedrijf is gevestigd dat verantwoordelijk is voor gegevensverwerking.

Verder verbinden de bedrijven in de MAN-groep zich ertoe om uitgebreide en uniforme bescherming te bieden van persoonsgegevens via de implementatie van een bindend groepsbeleid. Binnen de MAN-groep garandeert dit een wereldwijd beschermingsniveau, dat vergelijkbaar is met dat in Duitsland en de Europese Unie.

Verder zijn onze medewerkers verplicht om de persoonsgegevens waarover ze beschikken, vertrouwelijk te houden en te beschermen.

b) Verwerkingsverantwoordelijke en contactpersoon

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens krachtens de privacywetgeving is het bedrijf van de MAN-groep, dat de website die u bezoekt, beheert.

Hebt u algemene vragen of vragen met betrekking tot gegevensbescherming, gelieve dan contact op te nemen met de contactpersoon vermeld onder de rubriek ‘Contact’ van de website of het formulier. U kunt ook contact opnemen met Group Data Protection, die uw aanvraag zal doorsturen naar de verantwoordelijke mensen.

2. Informatie over deze website

In dit privacybericht vindt u informatie over hoe we persoonsgegevens behandelen en welke persoonsgegevens we verzamelen, verwerken en gebruiken wanneer u deze website bezoekt.

‘Persoonsgegevens’ is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt beschouwd als identificeerbaar wanneer hij, direct of indirect, kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

Het doel van deze en andere websites is om u informatie te geven over bepaalde bedrijven van de MAN-groep.

De volgende informatie is niet van toepassing voor bedrijven die MAN niet bezit of controleert, en is niet van toepassing voor mensen die MAN niet tewerkstelt of gelast.

3. Verzamelen van algemene informatie en anonieme gebruiksgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie van algemene aard. Deze informatie is bijvoorbeeld het type webbrowser dat u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de domeinnaam van uw internetprovider, onze website die u bezoekt, alsook technische informatie over uw bezoek (https/http-methode, https/http-versie, https/http-statuscode, lengte van verzonden gegevens). Dit zijn alleen gegevens die geen conclusies over uw persoon mogelijk maken. Deze gegevens worden ook gegenereerd wanneer u andere websites op het internet bezoekt. Bijgevolg is dit geen specifieke functie van deze website.

Dergelijke informatie wordt alleen verzameld in geanonimiseerde vorm en door ons statistisch geëvalueerd. Hoe beter we uw vereisten begrijpen, hoe sneller u de gewenste informatie op onze websites terugvindt.

4. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

a) Eenvoudige navigatie op de website

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers uw IP-adres alsook de datum en het uur van uw bezoek standaard op.

b) Gebruik van webapplicaties

Wanneer u onze webapplicaties gebruikt (bv. de truckconfigurator) kan ook informatie worden opgeslagen die vereist is om deze applicatie correct te gebruiken (taal, sessie-ID, configuratorstap, geselecteerde gegevens binnen de configurator).

c) Registratie van gebruik onlineformulieren

Andere persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u ze vrijwillig aan ons verstrekt, en voor zover dit vereist is voor het respectieve doeleinde, bijvoorbeeld in het kader van registratie, inschrijving, een vragenlijst of een wedstrijd.

d) Gebruik van cookies

Een cookie is een gegevensbestandje dat wordt opgeslagen op uw apparaat. Het bevat gegevens zoals persoonlijke pagina-instellingen en inloginformatie. Deze gegevens worden aangemaakt door de webserver waarmee uw webbrowser verbinding heeft gemaakt, en vervolgens naar u verzonden. In het algemeen gebruiken we cookies om de interesse in onze websites te analyseren en om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren. U kunt onze websites in principe ook bezoeken zonder cookies. Maar indien u alle functies van onze websites volledig wilt gebruiken, moet u de cookies echter aanvaarden om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken of om de website nog gebruiksvriendelijker te maken. MAN gebruikt cookies om zijn websites gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Onze cookies bevatten geen informatie over specifieke personen.

Indien uw browserinstellingen ingesteld zijn om cookies te aanvaarden, stemt u door onze websites te bezoeken in met het gebruik van deze cookies. Bij de meeste browsers worden volgens de standaardinstellingen alle cookies geaccepteerd. U beschikt echter over de optie om uw browser zodanig in te stellen dat cookies worden weergegeven voordat ze worden bewaard zodat enkel bepaalde cookies worden geaccepteerd of geweigerd of cookies in het algemeen worden geweigerd.

We zouden erop willen wijzen dat wijzigingen aan instellingen alleen gelden voor de respectieve browser. Gebruikt u verschillende browsers of stapt u over op een ander apparaat, moet u de instellingen opnieuw configureren. U kunt de cookies ook te allen tijde van uw opslagmedium verwijderen. Raadpleeg de hulpfunctie van uw webbrowser voor informatie over cookie-instellingen en hoe u ze moet wijzigen, en ook over het wissen van cookies.

Hieronder volgt een lijst van de meest gebruikelijke types van cookies en hun doel.

Sessiecookies

Wanneer u actief bent op een website, wordt er tijdelijk een sessiecookie opgeslagen in het geheugen van uw computer. Hier wordt een sessie-ID opgeslagen zodat u bijvoorbeeld niet opnieuw moet inloggen telkens u naar een nieuwe pagina gaat. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u zich afmeldt of vervallen automatisch wanneer uw sessie verloopt.

Permanente of protocolcookies

Een permanent of protocolcookie slaat een bestand tot aan de vervaldatum op uw computer op. Met deze cookies onthouden websites uw gegevens en instellingen bij uw volgende bezoek. Hierdoor hebt u sneller en eenvoudiger toegang, omdat u bijvoorbeeld niet opnieuw de taal voor ons portaal hoeft in te stellen. Met het verstrijken van de vervaldatum wordt het cookie automatisch gewist als u de website bezoekt die het heeft aangemaakt.

Eigen cookies

Worden door de website zelf geplaatst (zelfde domein als in de adresbalk van de browser) en kunnen alleen door deze website worden gelezen. Deze cookies worden doorgaans gebruikt voor het opslaan van informatie (bijvoorbeeld uw instellingen) die bij uw volgende bezoek aan de website wordt gebruikt.

Cookies van derden

Cookies van derden zijn afkomstig van andere aanbieders dan de beheerder van de website. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om gegevens te verzamelen voor reclame, door de gebruiker gedefinieerde content en webstatistieken.

Marketing cookies

Marketing cookies volgen het surfgedrag van websitebezoekers en stellen op basis daarvan een gebruikersprofiel samen. Dat profiel wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken en bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties, nieuwsbrieven en dergelijke te tonen die overeenstemmen met je interesses.

e) Integratie van sociale mediaplug-ins (Facebook, Twitter)

Plug-ins zijn computerprogramma’s die in een ander softwareproduct, zoals een website, worden geïntegreerd en zo de werking ervan uitbreiden. Bijna alle plug-ins die momenteel op de markt zijn, zijn ontwikkeld door operators van social media. De basisfunctie van deze netwerken is om gebruikers, meestal gratis, een interactie- en communicatieplatform aan te bieden.

Door de integratie van sociale mediaplug-ins worden uw IP-adres en andere transactiegegevens (meestal datum, uur, URL-adres en browser) echter opgeslagen door deze diensten doordat u de pagina in kwestie opvraagt – zonder dat u op een plug-in hebt geklikt. Dit is het geval voor zowel geregistreerde gebruikers van de dienst in kwestie als bezoekers van de website die niet geregistreerd zijn met een account, en dus met aanvaarding van de respectieve gebruiksvoorwaarden. Sociale mediaplug-ins gebruiken meestal ook cookies (zie punt d) om bezoekers van een website te identificeren. Deze cookies worden opgeslagen op uw lokale drive door de bezochte website en opgevraagd wanneer u de webpagina opnieuw bezoekt. De ID’s van deze cookies worden bij elk bezoek aan een website met dezelfde plug-in automatisch doorgegeven aan de servers van de respectieve dienst, zelfs zonder actief gebruik van de plug-in. Doordat de individuele cookie-ID wordt gelinkt aan websites die in het verleden werden bezocht, is het mogelijk om browsinggedrag te registreren (profilering). Door het verzamelen van de hiervoor vermelde doorgiftegegevens zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om te bepalen hoeveel tijd de gebruiker met dat cookie op welke website heeft doorgebracht. Zo kunnen sociale media uw activiteiten op het internet registreren.

Om dit te voorkomen, en uw privacy beter te beschermen, gebruikt onze website de dubbelklikmethode, een initiatief van heise.de (daar vindt u ook bijkomende informatie). Onze website bevat alleen gedeactiveerde knoppen die geen contact maken met de diensten die eigendom zijn van de sociale plug-ins, en dus geen gegevens kunnen doorgeven wanneer onze websites worden geopend.

Alleen wanneer u klikt op een van de knoppen, worden ze geactiveerd, en stemt u in met communicatie met Facebook, Twitter of Google+. Met een tweede klik kunt u dan onmiddellijk inhoud delen. Bent u al ingelogd op een van de sociale netwerken waarvan u graag de sociale plug-in zou willen gebruiken, gebeurt dit voor Facebook en Google+ zonder dat er een ander venster verschijnt. Voor Twitter verschijnt er een pop-upvenster waarin u de tekst van de tweet nog kunt bewerken.

Indien u beslist om een sociale plug-in te activeren en gebruiken, informeer uzelf dan vooraf over hoe de respectieve provider uw gegevens behandelt en wat hun privacybeleid is ( https://www.facebook.com/about/privacy/ , http://twitter.com/privacy ).

Opmerking: De activering van de knoppen geldt alleen voor de geopende pagina en de geselecteerde dienst.

U kunt de toestemmingsknoppen ook permanent activeren onder Instellingen (klik op het tandwieltje). Vink hiervoor gewoon het (de) respectieve vakje(s) aan om uw sociale netwerken te activeren. U kunt deze automatische functie natuurlijk ook op elk ogenblik opnieuw intrekken via het tandwieltje.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de op onze pagina geïntegreerde plug-ins.

Facebook

Facebook is een sociaal netwerk van Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland). We hebben verschillende Facebook-functies op onze website geïntegreerd (zoals ‘Vind ik leuk’, ‘Delen’). Facebook-functies worden geïdentificeerd door het Facebook-logo. Naargelang van het type functie kunnen er ook nog andere functies worden toegevoegd (bijvoorbeeld ‘Vind ik leuk’, ‘Aanbevelen’). U kunt uw Facebook-vrienden en Facebook-gebruikers zeggen welke artikels u leuk vindt/aanbeveelt met de ‘Vind ik leuk’-knop. Indien u, als Facebook-gebruiker, de Facebook-aanbevelingsbalk hebt toegevoegd aan uw Facebook-applicaties, publiceert u automatisch uw leesactiviteit op Facebook in uw nieuwsoverzicht en op uw tijdlijn zodra de aanbevelingsbalk op onze website opent. Op Facebook zien de mensen die u de toestemming hebt gegeven toen de applicatie werd geïnstalleerd, welke van onze artikels u momenteel aan het lezen bent of welke inhoud op onze website u gebruikt. U kunt individuele ingevoerde gegevens, alsook de applicatie zelf op elk ogenblik opnieuw van Facebook verwijderen. ‘Vind ik leuks’ van Facebook-gebruikers worden ook gesynchroniseerd met de bijdragen en artikels op onze pagina, zolang de gebruiker via Facebook is ingelogd op onze website. Door de integratie van de Facebook-knop op onze webpagina maakt uw browser of de applicatie een directe verbinding met de Facebook-servers, en wordt de knop voor de Facebook-functie in kwestie geladen. Zoals reeds vermeld wordt hier informatie doorgegeven aan Facebook, bijvoorbeeld dat de internetpagina in kwestie werd opgevraagd of dat een bepaalde dienst werd gebruikt. Indien u een Facebook-functie zelf actief gebruikt, bijvoorbeeld de ‘Vind ik leuk’-knop, is het mogelijk dat Facebook ook andere gegevens, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. Zo kan Facebook, bijvoorbeeld, een cookie opslaan, dat het later kan gebruiken om te detecteren dat u de ‘Vind ik leuk’-knop in het verleden al hebt gebruikt op andere websites die de Facebook-knoppen ook hebben geïntegreerd. Bent u, als Facebook-gebruiker, tegelijkertijd ingelogd op Facebook, is het ook mogelijk dat het openen van de pagina wordt toegevoegd aan uw Facebook-profiel. Klikt u op geïntegreerde Facebook-knoppen en logt u daarna in op Facebook (of bent u al ingelogd), kan de ‘leuk’ gevonden of ‘aanbevolen’ informatie in verkorte vorm op Facebook worden gepubliceerd, bijvoorbeeld in uw profiel en op uw tijdlijn. Zo kan Facebook gebruiksgegevens verzamelen en opslaan. Dit kan Facebook-gebruikersprofielen als gevolg hebben die meer vrijgeven dan wat u oorspronkelijk zelf op Facebook hebt gezet. Indien u de geïntegreerde plug-ins niet hebt gedeactiveerd, maar wel wilt verhinderen dat Facebook uw bezoek aan onze website toevoegt aan uw Facebook-gebruikersaccount, gelieve dan uit te loggen van uw Facebook-gebruikersaccount voor u onze website bezoekt. Meer details over welke gegevens Facebook verzamelt voor eigen doeleinden vindt u in het privacybeleid van Facebook; u vindt er ook bijkomende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens door Facebook en over uw aanverwante rechten. Het privacybeleid van Facebook is hier toegankelijk: https://www.facebook.com/about/privacy/update .

Twitter

Twitter is een microblogging-dienst van het Amerikaanse bedrijf Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Via de Twitter-knop wordt er een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de servers van Twitter en wordt de knop daar geladen. Hierbij wordt informatie doorgegeven aan Twitter dat de webpagina in kwestie werd opgevraagd. Dit betekent dat Twitter, ook al bent u niet ingelogd, gebruiksgegevens kan verzamelen en opslaan. Klikt u op de Twitter-knoppen en ‘tweet’ u informatie via het Twitter-venster dat opent, geeft u de getweete informatie door aan Twitter. Deze informatie wordt dan gepubliceerd op uw Twitter-profiel. Bijkomende informatie over het verzamelen van gegevens, en over het evalueren en verwerken van uw gegevens door Twitter, alsook uw aanverwante rechten, vindt u in het privacybeleid van Twitter dat hier te vinden is: http://twitter.com/privacy .

f) Gebruik van GeoLite2 en GeoIP2-databank voor geolokalisatie

Op deze website wordt de GeoLite2 of GeoIP2-databank gebruikt; die wordt ter beschikking gesteld door de provider MaxMind Inc. en gehost bij MAN of derde providers. In de GeoLite2 or GeoIP2-databank worden lokalisatie-/geolokalisatiegegevens bij benadering, op basis van het land van waar het IP-adres afkomstig is, toegekend aan de gebruikte IP-adressen. Om de zoekresultaten te verbeteren, u meer geschikte informatie aan te bieden en de websiteconfiguraties vooraf in te stellen waardoor uw bezoek aan onze websites nog aangenamer wordt (bv. taalinstellingen) en nog beter aangepast is aan u, wordt uw land van oorsprong samen met uw IP-adres doorgegeven via de GeoLite2 of GeoIP2-databank. Hierbij zullen geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden.

g) Salesforce Pardot

We gebruiken Salesforce Pardot voor onze e-mailnieuwsbriefservice, voor het aanbieden van landingspagina's en voor het aanbieden van formulieren waarmee u contact met ons kunt opnemen. Salesforce Pardot is een softwarepakket dat zich bevindt bij Salesforce.com Inc, Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, VS.

In het algemeen stelt Salesforce Pardot ons in combinatie met een cookie in staat om u als websitebezoeker te herkennen. Hierdoor kunnen we u betere, comfortabelere en nog persoonlijkere services bieden. Indien beschikbaar worden deze gegevens gekoppeld aan een bestaand klantprofiel, waardoor we u indien nodig persoonlijk en individueel kunnen adviseren. Voor zover Salesforce Pardot persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit uitsluitend namens ons en volgens onze instructies.

Pardot plaatst een permanente cookie als er geen cookie is opgeslagen op uw apparaat. We gebruiken het Pardot-cookie mogelijk om uw gebruik van onze pagina's te analyseren, zodat we deze voortdurend kunnen verbeteren. E-mails die via Pardot worden verzonden, maken gebruik van trackingtechnologieën. We gebruiken deze gegevens voornamelijk om erachter te komen welke onderwerpen voor u interessant zijn door te analyseren of onze e-mails worden geopend en op welke koppelingen wordt geklikt. We gebruiken deze informatie om de e-mails die we u sturen en de diensten die we leveren te verbeteren.

We respecteren het "Do Not Track"-initiatief. U kunt deze optie instellen in uw browser. Als deze optie is ingeschakeld, zal Pardot geen op cookies gebaseerde tracking uitvoeren. U kunt ook alle cookies van uw computer verwijderen of uw browser configureren om alle cookies te blokkeren of u te waarschuwen voordat u een cookie instelt. Als u geen cookies accepteert, kunt u sommige van onze services niet gebruiken.

h) Video embedding

i) Use of GeoLite2 and GeoIP2 database for geolocation

The GeoLite2 or the GeoIP2 database is used on this website; this is provided by the provider MaxMind Inc. and hosted at MAN or third-party providers. In the GeoLite2 or GeoIP2 database, approximate location/geolocation data, based on the country from which the IP address originates, are assigned to the IP addresses used. To improve the search results, provide you with more appropriate information and to preset website configurations, which will make your visit to our sites more enjoyable (e.g. language settings), more specifically adapted to you your country of origin will be transmitted with your IP address via the GeoLite2 or GeoIP2 database. No personal data will be passed on to third parties during this process.

j) Salesforce Pardot

We use Salesforce Pardot for our e-mail newsletter service, for providing landing pages, and for offering forms that you can use to get in contact with us. Salesforce Pardot is a software suite located at Salesforce.com Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA.

In general, Salesforce Pardot combined with a cookie allows us to recognize you as a website visitor. This enables us to offer you better, more comfortable and even more personalized services. If available, this data will be linked to an existing customer profile, which allows us to advise you personally and individually if required. As far as Salesforce Pardot processes personal data, the processing takes place exclusively on our behalf and according to our instructions.

Pardot places a permanent cookie if no cookie is stored on your device. We will possibly use the Pardot-Cookie to analyze your use of our pages so that we can continually improve them. E-mails sent through Pardot use tracking technologies. We utilize this data primarily to find out which topics are of interest to you by analyzing whether our emails are opened and which links are clicked. We use this information to improve the emails we send you and the services we provide.

We respect the "Do Not Track" initiative. You can configure this option in your browser. If this option is enabled, Pardot will not perform cookie-based tracking. Alternatively, you can also delete all cookies from your computer or configure your browser to block all cookies or warn you before setting a cookie. If you do not accept cookies, you will not be able to use some of our services.

k) Video embedding

Vimeo

Voor het insluiten en streamen van video's op onze website gebruiken we de provider Vimeo of zijn dochteronderneming Livestream. Vimeo wordt beheerd door Vimeo, LLC met hoofdkantoor op 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Als u een pagina op onze website bezoekt waarop een video is ingesloten via een Vimeo-plug-in, maakt uw browser verbinding met de servers van Vimeo. Daarbij wordt informatie over welke pagina's je hebt bezocht naar Vimeo gestuurd. Als je bent aangemeld bij Vimeo wanneer je onze website bezoekt, wijst Vimeo deze informatie ook direct toe aan je persoonlijke gebruikersaccount. Interacties met de plugin, zoals het klikken op de startknop, worden ook toegewezen aan je Vimeo-account. Om deze toewijzing te voorkomen, moet je uitloggen uit je Vimeo-account voordat je onze website gebruikt.

Informatie over gegevensbescherming en verdere informatie over gegevensverwerking door Vimeo vind je op https://vimeo.com/privacy .

Het laden van Vimeo-video's kan worden voorkomen via de browserinstellingen. Gedetailleerde informatie over de procedure vind je in de instructies van je browserfabrikant.

i) Piwik PRO

We gebruiken Piwik PRO Analytics Suite als onze website/app-analysesoftware en tool voor toestemmingsbeheer. We verzamelen gegevens over websitebezoekers op basis van cookies. De verzamelde informatie kan het IP-adres, het besturingssysteem, de browser-ID, de browse-activiteit en andere informatie van een bezoeker bevatten. Bekijk scope of data collected by Piwik PRO .

We berekenen statistieken zoals bouncepercentage, paginaweergaves, sessies en dergelijke om te begrijpen hoe onze website/app wordt gebruikt. We kunnen ook bezoekersprofielen aanmaken op basis van browsegeschiedenis om bezoekersgedrag te analyseren, gepersonaliseerde inhoud te tonen en online campagnes uit te voeren.

We hosten onze oplossing op Microsoft Azure in Duitsland en de gegevens worden 25 maanden bewaard.

Doel van de gegevensverwerking: analyse en conversietracering op basis van toestemming. Wettelijke basis: Art. 6 (1)(a) GDPR.

Piwik PRO stuurt de gegevens over jou niet naar andere subverwerkers of derden en gebruikt deze niet voor eigen doeleinden. Lees voor meer Piwik PRO’s privacy policy .

j) Consent tool OneTrust

We gebruiken OneTrust als hulpmiddel voor het geven van toestemming. Met deze software voor gegevensbeschermingsbeheer bieden we je de mogelijkheid om op een wettelijk conforme manier toestemming te geven voor het opslaan van cookies en om het intrekken van toestemming te garanderen.

Meer informatie over Onetrust: OneTrust privacy policy: OneTrust privacy policy

5. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doeleinde waarvoor u deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

6. Rechtsgrond voor verwerking

De rechtsgrond voor het gebruiken en opslaan van uw persoonsgegevens is uw toestemming in overeenstemming met art. 7 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alsook in overeenstemming met punt 13, lid 2 van de Duitse telecommunicatiewet (TMG). Wij verwerken uw basisgegevens en gebruiksgegevens op basis van en in overeenstemming met de bepalingen van punt 14 en 15 TMG, die een ‘wettelijke verplichting’ inhouden in de zin van art. 6, lid 1(c) EU AVG, waaraan wij, als beheerder van de website, onderworpen zijn.

7. Doorgifte van persoonsgegevens

Door het gebruik van de beschreven functies kunnen instanties die zijn gevestigd in derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) uw gegevens ook inzien. In deze landen kan het beschermingsniveau onvoldoende zijn aangezien er geen adequaatheidsbesluit inzake gegevensbescherming is van de Europese Commissie en geen andere passende waarborgen zijn voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden aan deze derde landen doorgegeven op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 7 EU AVG en punt 13, lid 2 TMG (Duitse telecommunicatiewet) of op basis van de vrijstellingen van art. 49, lid 1 EU AVG die van toepassing zijn door het activeren van de respectieve functie.

Uw gegevens kunnen ook worden ingezien door aanverwante bedrijven van de MAN en VW Group, alsook door externe dienstenaanbieders die deze website en de daaraan gekoppelde systemen aanbieden en technisch beheren. Er werden overeenkomsten voor gegevensbescherming afgesloten met deze bedrijven om een hoog beschermingsniveau te garanderen.

De gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan overheidsdiensten en instanties in overeenstemming met de bindende nationale wettelijke regels.

8. Gegevens bewaren en wissen

Persoonsgegevens gekoppeld aan uw bezoek aan onze website (zie punt 1 en 2) worden gedurende twee jaar bewaard, vanaf het tijdstip dat onze website werd geopend.

Andere persoonsgegevens worden bewaard tot wanneer u zich uitschrijft of ons informeert dat u niet langer gebruik wenst te maken van de respectieve functie.

Daarna worden persoonsgegevens alleen bewaard indien dit bij wet of in het kader van contractuele verplichtingen noodzakelijk is.

9. Uw rechten

U hebt het recht te worden geïnformeerd over de u betreffende gegevens, en het recht om uw gegevens te rectificeren. Op voorwaarde dat de wet niet anders voorschrijft, hebt u ook het recht om uw gegevens te wissen en blokkeren, alsook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Bovendien hebt u het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Aangezien we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken op basis van uw toestemming, hebt u ook het recht om de reeds gegeven toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking met uw toestemming tot wanneer u die opnieuw intrekt.

Indien nodig moeten we uw identiteit controleren vooraleer we uw verzoeken kunnen verwerken.

Indien er, ondanks onze inspanningen om de gegevens juist en bijgewerkt te houden, onjuiste gegevens werden opgeslagen, zullen we deze gegevens rectificeren op het eerste verzoek.

In geval van klachten bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

10. Veiligheid

MAN beschermt uw gegevens met technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen, waaronder versleuteling, worden regelmatig verbeterd in overeenstemming met de recentste technologische ontwikkelingen.

11. Links naar de websites van andere providers

Onze website kan links bevatten naar de websites van andere providers. MAN heeft de directe links naar websites gecontroleerd bij het aanmaken van de link en zich ervan vergewist dat die geen inbreuken op de wetgeving bevatten. MAN heeft echter geen invloed op de inhoud van ingebedde websites en is niet in staat om ze permanent te controleren. Daarom aanvaardt MAN geen aansprakelijkheid voor de inhoud van ingebedde websites die werden gewijzigd nadat de link werd aangemaakt. Deze overeenkomst inzake gegevensbescherming geldt niet voor de ingebedde websites van andere providers.

12. Voorbehoud

Om te kunnen inspelen op de voortdurende ontwikkelingen van het internet, mag MAN deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen met inachtneming van de bepalingen van de privacywetgeving.

April 2023. V7.

Contact

MAN Truck & Bus N.V.

Brusselsesteenweg 406

1730 Kobbegem


Contact to the data protection team and for exercising data subject rights