MAN België

Wetgeving over de uitlaatgassen WLTP

De huidige zogenaamde nieuwe Europese rijcyclus (New European Driving Cycle, NEDC) wordt vervangen door WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). De voordelen van deze meetprocedure hebben betrekking op de betere vergelijkbaarheid die tot stand komt door een uniforme rijstijl en meetprocedure. Bovendien beoogt de teststructuur van WLTP een duidelijk realistischere weergave van de verbruiks- en emissiewaarden.


Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste informatie:


MAN TGE WLTP gewicht en goedkeuring

1. Op welke MAN TGE’s is de WLTP van toepassing?

Het betreft alleen voertuigen met een referentiemassa lager dan 2610 kg, die in de zogenoemde light-duty-procedures gehomologeerd zijn. Bij deze procedure wordt het volledige voertuig op een rollenbank getest.

Het is momenteel nog niet van toepassing op zware voertuigen. Deze zijn met de heavy-duty-procedure gehomologeerd, waarbij alleen de motor op de rollenbank is getest.

2. Vanaf welke datum is de WLTP van toepassing op de MAN TGE's?

Vanaf 1 september 2018 moeten alle nieuwe personenvoertuigen volgens WLTP zijn goedgekeurd. De combi van MAN TGE komt hierdoor het eerst aan de beurt omdat deze een goedkeuring voor personenvoertuigen (categorie M1) heeft. Vanaf 1 september 2019 moeten alle MAN TGE’s volgens WLTP goedgekeurd zijn.

Alle MAN TGE-uitvoeringen van het modeljaar 2020 worden volgens WLTP gehomologeerd en kunnen zodoende ook na 1 september 2019 goedgekeurd worden.

WLTP is niet van toepassing voor voertuigen die voor 1 september 2019 zijn goedgekeurd.

MAN TGE WLTP bij alternatieve op- en uitbouw

3. In welke mate beïnvloed WLTP de op- en uitbouwen?

Alternatieve op- en uitbouwen af fabriek (transactie via enkele factuur)

Bij alternatieve op- en uitbouwen af fabriek (transactie via enkele factuur) is identificatieplicht volgens WLTP bij voertuigen van het modeljaar 2020 van toepassing. Uw MAN-partner informeert u graag over de nieuwe CO2-waarde van uw opgebouwde voertuig.

Transactie via dubbele factuur

Voor opbouwen die na fabriekslevering, maar voor de eerste registratie op het chassis zijn gemonteerd, berekent de verantwoordelijke MAN-dealer of de opbouwfabrikant de CO2-waarde met een door MAN beschikbaar gestelde berekeningstool.

Voor 1 september 2019 kunnen volgens NEDC gehomologeerde voertuigen met op- of uitbouw zonder problemen goedgekeurd worden, en is de aanpassing niet van toepassing. Na 1 september 2019 kunnen volgens NEDC gehomologeerde voertuigen alleen nog door het indienen van een uitzonderingsaanvraag goedgekeurd worden.