MAN Sverige

SÅ LYCKAS NI MED OMSTÄLLNINGEN TILL ALTERNATIVA DRIVSYSTEM

Så lyckas ni med omställningen till alternativa drivsystem med Transport Solutions

ÖVERSIKT

 • Nätverksanalys och mobilitetskoncept
  Vi analyserar din användning och utvecklar ett skräddarsytt mobilitetskoncept med hänsyn till alla relevanta faktorer.
 • Laddningsinfrastruktur och strömförsörjning
  Vi planerar tillsammans med dig uppbyggnaden av laddningsinfrastrukturen och utvecklar en optimal strategi för strömförsörjningen för din verksamhet.
 • Rådgivning introduktion till e-mobiliteten
  Som kompetent partner hjälper vi dig att växla till eMobility. Via MAN Academy kan vi dessutom hjälpa till med medarbetarutbildningen.
/
Reichweitenermittlung

Fastställande av räckvidder

 • Analys av din fordonsanvändning
 • Simulering av dina driftsprocesser och eventuell anpassning av fordonscykler
 • Fastställning av nödvändiga räckvidder och transportkapacitet

/
Netzwerkanalyse

Nätverksanalys

 • Fastställning drift- och branschspecifika faktorer som påverkar tillämpningen av elfordonen (t.ex. trafik, körcykler, nyttolast, topografi och extraförbrukare)
 • Sammanställning av en optimal fordonsflotta för din verksamhet
 • Analys för CO2-besparingar

/
Ladekonzepte

Laddningskoncept

 • Utvecklande av en anpassad laddningsstrategi
 • Simulering och optimering av laddningstidsplaner
 • Koncept för laddningsinfrastruktur och anpassningar på depån

/
Energieversorgung

Strömförsörjning

 • Analys av förväntad energiförbrukning för din drift
 • Upprättande och kontroll av koncept för säker energiförsörjning
 • Energihantering under beaktande av optimeringspotential vid elinköp och av operativa krav

/
Energiespeicher

Energiackumulator

 • Rådgivning om batteriteknik och hanteringen av den
 • Demonstration av hållbara applikationer för återanvändning av fordonsbatterier
 • Information om livscykelshantering av batterier

/
Service

Service

 • Rådgivning om anpassningar av verkstadsutrustningen och -processer
 • Koncept för säkerhetsträning och utbildning för en säker hantering av högspänningssystem
 • Stöd vid definiering av teknik- och körutbildning för din personal

/
Reichweitenermittlung

Fastställande av räckvidder

 • Analys av din fordonsanvändning
 • Simulering av dina driftsprocesser och eventuell anpassning av fordonscykler
 • Fastställning av nödvändiga räckvidder och transportkapacitet

/
Netzwerkanalyse

Nätverksanalys

 • Fastställning drift- och branschspecifika faktorer som påverkar tillämpningen av elfordonen (t.ex. trafik, körcykler, nyttolast, topografi och extraförbrukare)
 • Sammanställning av en optimal fordonsflotta för din verksamhet
 • Analys för CO2-besparingar

/
Ladekonzepte

Laddningskoncept

 • Utvecklande av en anpassad laddningsstrategi
 • Simulering och optimering av laddningstidsplaner
 • Koncept för laddningsinfrastruktur och anpassningar på depån

/
Energieversorgung

Strömförsörjning

 • Analys av förväntad energiförbrukning för din drift
 • Upprättande och kontroll av koncept för säker energiförsörjning
 • Energihantering under beaktande av optimeringspotential vid elinköp och av operativa krav

/
Energiespeicher

Energiackumulator

 • Rådgivning om batteriteknik och hanteringen av den
 • Demonstration av hållbara applikationer för återanvändning av fordonsbatterier
 • Information om livscykelshantering av batterier

/
Service

Service

 • Rådgivning om anpassningar av verkstadsutrustningen och -processer
 • Koncept för säkerhetsträning och utbildning för en säker hantering av högspänningssystem
 • Stöd vid definiering av teknik- och körutbildning för din personal

Din framgångsrika omställning till alternativa drivsystem

Vi hanterar er framtidssäkra mobilitet

Vårt MAN-expertteam hjälper er med allt och går igenom alla relevanta frågor i detalj.

Räckviddsplanering för MAN elfordon

För lastbilar och transportbilar

Omställningen till eldrift är naturligtvis endast lönsam om räckvidden och transportkapaciteten är tillräcklig. Framför allt i stadstrafik kör många fordon inte längre än 80 till 120 km. Om den genomsnittliga dagssträckan ligger inom detta intervall är e-mobilitet ett riktigt alternativ. För en tillförlitlig utsaga om användningsmöjligheterna och lönsamheten måste ni dock ta hänsyn till flera faktorer.


För bussar

Hybrid, gas eller helt elektrisk? De drivsystem som bäst optimerar din bussflotta kan endast fastställas med mycket detaljerade analyser av den specifika användningen. Avgörande för att sätta ihop en optimalt lämplig sammanställd fordonsflotta är den räckvidd som krävs på respektive busslinje – särskilt med helt elektriskt drivsystem.

Med MAN Lion's City E kan du redan idag köra upp till 270 km utan att ladda. För en tillförlitlig utsaga om användningsmöjligheterna och lönsamheten måste du dock ta hänsyn till flera faktorer.

Till exempel är elbussar mest ekonomiska med en medelhastighet mellan 14 och 18 km/h. Faktorer som antal start- och bromscykler, antal passagerare eller topografin längs dina linjer påverkar också räckvidden. Särskilt vid minusgrader kan även uppvärmningen märkbart sänka den möjliga dagliga räckvidden för elbussen.

Rätt laddningsteknik för MAN elfordon

För lastbilar och bussar

Utrustad med rätt laddningsteknik kommer era lokaler bli den optimala basen för era elfordon: Genom att ladda batterierna efter skiftets slut garanteras full räckvidd igen nästa dag. Extra räckvidd samma dag får ert fordon exempelvis om det laddas vid en snabbstation under en rast. Med kombinationsuttaget CCS med upp till 150 kW laddström kan batteriet laddas upp helt på max. fyra timmar.


För transportbilar

Även eTGE kan laddas via CCS-uttag – men denna skåpbil erbjuder ännu fler laddningsmöjligheter:

AC-Wallbox

 • Kompakt laddningsenhet med 7,2 kW anslutningskapacitet.
 • Laddningstiden för en fullständig uppladdning till 100 % är 5 timmar och 20 minuter.

DC-laddningsstation

 • Kombinationskontakt CCS med 40 kW anslutningskapacitet
 • Snabb likströmsladdning till 80 % på 45 minuter

230-V-uttag

 • För efterladdning av batteriet nästan överallt
 • Fullständig uppladdning av fordonsbatteriet är bäst på natten

MAN Transport Solution energiförsörjning

Om ni kan uppnå besparingar jämfört med en vanlig fordonsflotta genom att byta till e-mobilitet beror till stor del på utformningen av strömförsörjningen. Vi kontrollerar alla möjligheter för er för kostnadsoptimering. Till exempel hur man kan använda elköp vid särskilda tider med låg kostnad och undvika belastningstoppar med uppdelad laddning. Eller hur man kan optimera elkostnaderna genom att använda och lagra egengenererad energi för att t.ex. ladda fordonsbatterierna.

En annan nyckelkomponent när det gäller e-mobilitet är fordonets batteri. Att det är i gott skick och presterar väl är avgörande för en kostnadseffektiv drift av en eldriven fordonsflotta.

Det går inte att förhindra att varje batteri får en försämrad kapacitet och prestanda med åldern. Faktorer som användarbeteende, underhåll och laddningsfrekvens spelar en viktig roll för hur snabbt och hur mycket batteriets kapacitet försämras. Optimerad batterihantering är därför en integrerad del av våra koncept för omställning till e-mobilitet.

MAN Transport Solution service & underhåll

Omställningen till e-mobilitet för er verksamhet är mer än bara ett byte av ett eller flera fordon. Det är insteget till framtidens mobilitet – med alla dess fördelar. Men ”elektrisk” ger även en rad förändringar av er verksamhet: Alltifrån ruttplanering och daglig laddning till körsätt och verkstadsutrustning. Därför är det viktigt att både medarbetarna och serviceverkstaden är väl förberedda.

I samarbete med MAN Academy utbildar vi dina anställda så att de kan använda elfordonen optimalt. Vi informerar er om möjliga faror och korrekt hantering av elfordon i händelse av en olycka eller en defekt. Vi står även till tjänst för er serviceverkstad som en kompetent partner i alla frågor som rör arbetet med elfordon.

Centrala påverkande faktorer

För lastbilar

Påbyggnader som t.ex. rullflak, kylbox eller soppress försörjer MAN eTGM med el direkt från fordonsbatterierna. Driften av extraförbrukarna leder därmed oundvikligen till att elfordonets räckvidd minskar. Hur kraftig denna effekt är beror på typen av påbyggnad och på hur intensivt den används. Därför analyserar vi extraförbrukarnas strömförsörjning för fordonsanvändningen på ert företag i detalj. De kunskaper vi inhämtar integreras direkt i räckviddsberäkningen och ruttoptimeringen.


För transportbilar

Även fordonsbelysning, multimediasystem, USB-anslutningar och assistanssystem kräver ström från batteriet. I MAN eTGE är därför alla extraförbrukare utformade för maximal energieffektivitet. En påtaglig inverkan på räckvidden har den dock endast när de används omfattande under längre stopp. eTGE har dock ett sparläge som sänker strömförbrukningen hos extraförbrukare.


För bussar

Extraförbrukare som fordonsbelysning, färddator, passagerarinformationssystem och biljettautomater kräver ström från batteriet. I vilken utsträckning de påverkar räckvidden beror på fordonets konfiguration och måste beaktas i varje enskilt fall.

Framför allt i urbana miljöer visar MAN:s elfordon vad de går för: De faktiska genomsnittshastigheterna i typisk stadstrafik ligger på mellan 16-20 km/h. Och vid de flesta körningar på 50-60 km/h. Elektriska drivkoncept arbetar särskilt energibesparande vid dessa hastighetsintervall. Dessutom påverkar stop-and-go-trafik inte energiförbrukningen negativt, till skillnad från när man kör med en förbränningsmotor. Tvärtom: Tack vare återvinning levererar MAN:s elfordon elektrisk energi tillbaka till batteriet vid varje bromsförlopp.

Förutseende körning sparar energi. Det gäller för alla fordon. Med en elmotor kan en erfaren och kunnig förare dessutom uppnå en betydligt längre räckvidd. Att accelerera mjukt och använda återvinningen på ett smart sätt sänker energiförbrukningen i betydande utsträckning.

Lastens vikt och körsträckans terrängprofil påverkar inte MAN-elfordonets räckvidd i någon större utsträckning. Men uppvärmning och höga hastigheter påverkar desto mer. Trots det är en detaljerad analys av ruttnätet viktig. En sådan analys ger nämligen viktig information för att kunna optimera rutter och fordonsomlopp.

För lastbilar och transportbilar

Eldrift alstrar avsevärt mindre spillvärme än en förbränningsmotor. MAN eTGM och MAN eTGE utnyttjar för detta ett högeffektivt och rent elektriskt värme- och kylsystem. Särskilt vid låga minustemperaturer kan uppvärmningens strömförbrukning avsevärt reducera räckvidden för era elfordon. Vi visar hur ni på ett tillförlitligt sätt hanterar era dagliga rutter med rätt strategi: Till exempel genom riktad förtemperering av era eldrivna skåpbilar under laddningstiden.


För bussar

Uppvärmning och luftkonditionering är avgörande faktorer vid drift av en elbuss. Framför allt i uppvärmningsdrift, vid mycket låga temperaturer, måste man räkna med begränsningar av räckvidden vid helt elektrisk uppvärmningsdrift. För att kunna använda MAN Lion's City E så effektivt som möjligt analyserar vi de klimatmässiga ramvillkoren noga och föreslår åtgärder, till exempel att använda en extravärmare under vissa förutsättningar.

Våra innovationer för eMobility

Realdatabaserad rådgivning

Realdatabaserad rådgivning

Vi ger gärna råd till kunderna och föreslår lämpliga lösningar för en optimal uppbyggnad av ert eMobility-system. Vår 360°-rådgivning omfattar nätverksanalys, laddningsinfrastruktur, nätströmförsörjning och energilagring. När elfordonsflottan väl har tagits i drift kan vi erbjuda realdatabaserad rådgivning. Inom ramen för detta kontrolleras och optimeras er användning utifrån faktiskt inhämtad driftsdata. På så sätt är ni alltid uppdaterade och kan förbereda nästa steg.

Morgondagens energilösningar

Morgondagens energilösningar

Vi hjälper er med integrerade helhetslösningar och -strategier för laddning och med rådgivning rörande optimering av energikostnader, för att ni ska uppnå optimala energikostnader och undvika onödiga belastningar. Då kan ni koncentrera er fullt ut på driften av er elfordonsflotta.

Erbjuds över hela Europa
Ert individuella 360°-mobilitetskoncept

Ert individuella 360°-mobilitetskoncept

Vi har redan lyckats övertyga över 100 kunder runt om i Europa om våra MAN Transport Solutions! Utnyttja möjligheten till individuell rådgivning inför omställningen till alternativa drivsystem.
Boka rådgivningssamtal