MAN Polska

Test hamulców tarczowych MAN

Broszura

W skrócie

  • Pewne hamowanie
    Bardziej jednostajny efekt hamowania we wszystkich zakresach temperatur zapewnia większe bezpieczeństwo podczas hamowania.
  • Optymalny komfort jazdy
    Oryginalne tarcze hamulcowe i okładziny hamulcowe MAN zapewniają przewidywalny efekt hamowania przy ciągłym nacisku na pedał hamulca.
  • Wysoka żywotność
    Dodatkowym atutem jest ekonomiczność, jaką zapewnia optymalne zużycie.

Oryginalne hamulce tarczowe MAN: W kwestii bezpieczeństwa nie ma żadnych kompromisów

Porównawcze zestawienie przygotowane przez firmę DEKRA* potwierdziło wyjątkową jakość oryginalnych części MAN: Połączenie oryginalnych tarcz i okładzin hamulcowych MAN zapewnia doskonałą moc hamowania oraz optymalne zużycie. Wszystko po to, aby nasi klienci codziennie bezpiecznie docierali do celu.

W zestawieniu produktów przygotowanym przez firmę DEKRA* porównano oryginalne okładziny hamulcowe MAN z częściami innych producentów. Wyniki tego zestawienia to jednoznaczny dowód skuteczności naszej wieloletniej pracy projektowej. Stanowią też pozytywny akcent w kwestii bezpieczeństwa oraz ekonomiczności.

Oryginalne okładziny hamulcowe MAN poddano porównaniu przygotowanemu przez firmę DEKRA

Porównawcze zestawienie produktów przygotowane przez firmę DEKRA*

Porównawcze zestawienie produktów przygotowane przez niezależną jednostkę certyfikująca DEKRA potwierdza wyjątkową jakość i wytrzymałość oryginalnych okładzin hamulcowych MAN: Pary okładzin hamulcowych różnych producentów oraz oryginalne tarcze hamulcowe MAN przetestowano pod kątem ich wydajności, zużycia oraz pęknięcia spowodowanego wysoką temperaturą. Podstawę wszystkich trzech testów stanowiły ogólnie przyjęte standardy. Efekt: We wszystkich testach nasze okładziny hamulcowe wypadły zdecydowanie lepiej niż pozostałe badane produkty innych producentów. Stosując oryginalne tarcze i okładziny hamulcowe MAN w pojeździe nasi klienci zyskują zdecydowanie większe bezpieczeństwo i mniejsze zużycie.

Przekonaj się sam: Broszura przedstawia szczegóły porównawczego zestawienia produktów przygotowanego przez firmę DEKRA* oraz wyniki poszczególnych testów.

Testowane produkty:

Oryginalne okładziny hamulcowe MAN
Nr rzeczowy 81.50820-6072
MAN Truck & Bus AG
Okładziny hamulcowe Winkler
Nr części 327 929 059 00
Christian Winkler GmbH & Co. KG
Okładziny hamulcowe Repstar
Nr części ME 031 50 001
Części pojazdu TROST

1. Test wydajności

Hamulce w pojeździe muszą być niezawodne. Dlatego test wydajności mierzy efekt hamowania oraz stabilność momentu hamowania okładzin we wszystkich sytuacjach podczas ich eksploatacji. Test EG Fading pozwala zmierzyć chemiczne/fizyczne działanie malejącego efektu hamowania przy rosnącej temperaturze roboczej.

W zestawieniu porównawczym produktów przeprowadzonym przez firmę DEKRA* oryginalna okładzina hamulcowa MAN przedstawia się jako produkt ze stałym momentem hamowania. Maksymalne odchylenie efektu hamowania nawet przy wzroście temperatury do 500°C wynosi zaledwie 4,5%. Dlatego oryginalna okładzina hamulcowa MAN gwarantuje absolutnie niezawodny efekt hamowania w każdej sytuacji na drodze.


Odchylenie od wyjściowego momentu hamowania pod wpływem temperatury

2. Test zużycia

Okres eksploatacji okładzin hamulcowych ma bezpośredni wpływ na ekonomiczność pojazdu. Szczególnie ważne jest przeprowadzenie serii testów w zakresie temperatur do 300°C. Warunki te odpowiadają warunkom występującym w normalnej eksploatacji ulicznej.

W zestawieniu porównawczym produktów przeprowadzonym przez firmę DEKRA* oryginalne okładziny hamulcowe MAN wykazały najniższy poziom zużycia w zakresie temperatur od 100°C do 300°C. Oryginalne okładziny hamulcowe MAN mają jeszcze inną zaletę: Ważą najmniej ze wszystkich testowanych produktów zachowując taką samą grubość okładziny. Niska waga okładziny zmniejsza również obciążenie pozostałych komponentów systemu hamulcowego, zatem stosując oryginalne okładziny hamulcowe MAN można znacznie wydłużyć okres użytkowania całego hamulca tarczowego w pojeździe.


Wyniki testu zużycia

  MAN Original
okładzina hamulcowa
TROST Repstar
okładzina hamulcowa
Winkler
okładzina hamulcowa
Zużycie w temperaturze 100–300°C 6,24 mm 6,81 mm 8,80 mm

3. Test pęknięcia spowodowanego wysoką temperaturą

Jeśli w pojeździe dojdzie do całkowitego pęknięcia tarczy hamulcowej, konieczna będzie kosztowna wymiana. Czy i kiedy takie pęknięcie powstanie, zależy przede wszystkim od tego, jak dobrze współpracują ze sobą tarcza oraz okładzina hamulcowa pod wpływem temperatury. Nierównomierny rozkład temperatur pomiędzy tarczą a okładziną prowadzi do naprężeń w obrębie tarczy hamulcowej i ostatecznie do pęknięć materiału tarczy spowodowanych wysoką temperaturą. Test pęknięcia spowodowanego wysoką temperaturą sprawdza potencjalny poziom zmęczenia materiału tarczy hamulcowej.

W celu jak najlepszego uniknięcia zmęczenia materiału tarcz hamulcowych stosujemy dla naszych hamulców tarczowych wyjątkowo wysoki standard: W teście pęknięcia spowodowanego wysoką temperaturą wynik pozytywny otrzymuje się dopiero po skutecznym przeprowadzeniu trzydziestu cykli testu. W zestawieniu porównawczym produktów przeprowadzonym przez firmę DEKRA* podany cel udało się osiągnąć tylko w połączeniu z oryginalnymi okładzinami hamulcowymi MAN.


Wyniki testu pęknięcia spowodowanego wysoką temperaturą

Oryginalna okładzina hamulcowa MAN

Ilość przebytych cykli testu: 30

Okładzina hamulcowa TROST Repstar

Ilość przebytych cykli testu: 5

Test przerwano przed jego zakończeniem z powodu pęknięcia tarczy!

Okładzina hamulcowa Winkler

Ilość przebytych cykli testu: 6

Test przerwano przed jego zakończeniem z powodu pęknięcia tarczy!

* Testy przeprowadzono zgodnie z przyjętymi, międzynarodowymi przepisami pod nadzorem niezależnej, niemieckiej jednostki certyfikującej DEKRA, która sporządziła dokumentację. Udokumentowane testy nie są testami reprezentatywnymi. Wyników nie należy zatem poddawać uogólnieniu. Opublikowane wyniki odnoszą się wyłącznie do wymienionych produktów, a nie do innych dostępnych na rynku. Protokoły kontrolne firmy DEKRA zostały przekazane firmie MAN Truck & Bus i w każdej chwili można uzyskać do nich wgląd.

Więcej informacji? Tędy!

Doradztwo? Najlepiej osobiście: