MAN Norge

Trykklufthorn

Synlig hørbar med MAN originale kompressorhorn. Trykklufthornet forbedrer ikke bare lastebilens utseende, men fungerer også som en akustisk lydgiver i farlige situasjoner.

Egenskaper

  • Frekvens 180 hhv. 150 Hz
  • Driftstrykk 600-1200 kPa
  • Lydstyrke ved merketrykk 600 kPa på 2 m: ca. 115 dB (A)

Merk

Du kan få en detaljert liste over delene som kreves for montering fra MANs servicestøttepunkt. Det anbefales at monteringen gjøres på MANs servicestøttepunkt. Vær også oppmerksom på reglene i veitrafikkregelverket som gjelder i ditt land.

Delenummer Betegnelse Passer for
81.25301-6078 Trykklufthorn 1801) Alle TGL, TGM, TGS, TGX til modellår 2019
81.25301-6077 Trykklufthorn 1501)
  1. Delenummeret inneholder ingen monteringsdeler. Disse må bestilles separat.

Interessert?

Kontakt MANs servicestøttepunkt og be om veiledning.

Til MAN-forhandlersøk

Skriv ut siden