MAN Norge

Radio MMT_3 Advanced tilleggsfunksjoner

Også for den siste generasjonen av MMT fra modellår 2020, kan kundene igjen motta valgfrie tilgjengelige tilleggsfunksjoner i henhold til deres behov og krav. Porteføljen vil for fremtiden bli utvidet trinn for trinn.

Kameraopplegg

  • Klargjøring for tilkobling av ett eller to kameraer
  • Bildet fra kameraet vises på en 7-tommers fargeskjerm på MAN Media Truck Advanced
  • Aktivering av kameraet eller skifte mellom kameraene skjer automatisk avhengig av varianten, f.eks. ved å legge inn revers og/eller manuelt direkte på radioen
  • Mer sikkerhet og forebygging av skader ved rygging/manøvrering gjennom visningen av omgivelsene bak. Den automatiske omkoblingen når revers er aktivert gir ekstra komfort og avlaster føreren.

Merk

Kjøretøyprogramvare versjon 4.2 kreves for aktivering via pin. Kameraaktiveringen på MMT3 for CAM1-inngangen gjøres på CVM2 Pin B/9. Aktivering via en knapp forutsetter en kamera-vippebryter. Hvis denne ikke er tilgjengelig, må kameraets vippebryter ettermonteres. Du kan få mer detaljert informasjon fra MANs servicestøttepunkt eller fra MAN Service Portal. Kamera(ene) tilkobles i henhold til MANTED®-retningslinjen (MAN tekniske data og installasjonsretningslinjer).

HSD-ledninger

Delenummer Betegnelse Passer for
81.25449-5041 HSD-ledning 2 kameraer i det sentrale elektriske anlegget (2 x 1m) TGL, TGM, TGS, TGX modeller med MMT_3 fra modellår 2020
81.25449-5061 HSD-ledning 1 kamera i det sentrale elektriske anlegget (1 x 1m) TGL, TGM, TGS, TGX modeller med MMT_3 fra modellår 2020

Kameratast

Delenummer Betegnelse Passer for
81.25449-5090 Ledningssett tast kamera MMT_3 Advanced Basic fra modellår 2020
81.25503-6977 Tast kamera MMT_3 Advanced Basic fra modellår 2020

MAN Genuine Software®

Velg passende variant i tillegg:

Delenummer Betegnelse Passer for
Ett kamera:
81.25891-0365 Kameraaktivering via bryter eller Pin TGL, TGM, TGS, TGX modeller med MMT_3 fra modellår 2020
81.25891-0367 Kameraaktivering via revers
To kameraer:
81.25891-0364 Kameraaktivering
CAM1 (aktivering via knapp eller pin), CAM2 (aktivering via knapp)
TGL, TGM, TGS, TGX modeller med MMT_3 fra modellår 2020
81.25891-0366 Kameraaktivering
CAM1 (aktivering via knapp eller pin), CAM2 (aktivering via revers)

Interessert?

Kontakt MANs servicestøttepunkt og be om veiledning.

Til MAN-forhandlersøk

Skriv ut siden