MAN Norge

Tids- & fartsskriverhåndtering med MAN DigitalServices

Tids- & fartsskriverhåndtering

Digitale fartsskrivertjenestene forenkler arbeidshverdagen

Analyser enkelt kjøretøyets ytelse og førerens ytelse for å identifisere optimaliseringspotensialet og kontinuerlig forbedre ytelsen til dine sjåfører. Vi har de rette tjenestene for optimal overvåking av kjøre- og hviletider. Fartskriver- og sjåførkortdata kan leses ut, lagres og arkiveres automatisk.

Compliant M
Compliant M*
  • Avles automatisk og lagre fartsskriver- og førerkortdata
  • Arkiver kjøre- og driftsdata på en enkel måte

*Ikke tilgjengelig for MAN Lion’s City E

Direkte til bestillingen i Marketplace
Timed
Timed
  • Oversiktlig presentasjon av kjøre- og hviletider
  • Individuell og effektiv drift og ruteplanlegging takket være minutt-for-minutt overføring av føreraktiviteter
Direkte til bestillingen i Marketplace