MAN Norge

Ettermontering AttentionGuard

Ettermontering AttentionGuard

Med en MAN AttentionGuard kan trafikksikkerheten økes ytterligere. MAN AttentionGuard er en oppmerksomhetsassistent basert på prinsippet til Lane Guard System (LGS). Den oppdager tegn på redusert oppmerksomhet fra føreren på et tidlig tidspunkt og advarer både visuelt og akustisk for å øke bevisstheten under kjøring.

Fra en hastighet på 60 km/t evaluerer systemet kontinuerlig kjøreparametere (styreforhold, kjørefeltbrudd, etc) og trekker konklusjoner om førerens evne til å kjøre basert på en definert evalueringsalgoritme. Varsel oppstår 10 sekunder etter de siste av fem oppdagede kjørefeltbruddene, med et intervall på maksimalt 3 minutter hver

Optisk: En melding vises i displayet i 8 sekunder

Akustisk: Varseltone over høyttalerne på førerplassen

Hvis det er mer enn 3 minutter mellom to kjørefeltbrudd, og etter at en advarsel er gitt, tilbakestilles telleren til 0

Merk

Kjøretøyet må være utstyrt med Lane Guard System (LGS). Systemet fungerer ikke hvis kjørefeltmarkeringer mangler/ikke gjenkjennes

Fordelene for deg

  1. Øker trafikksikkerheten
  2. Øker oppmerksomheten mens du kjører
  3. Unngåelse av ulykker ved advarsel om redusert oppmerksomhet

Delenumre

Delenummer Betegnelse Passer for
81.25890-7985 MAN Genuine Software® TGS og TGX:
  • Euro 6 fra modellår februar 2017 til modellår 2019
  • Med LGS4 [FUP (functional parameter): 81.25890-3853 Konfigurasjon Lane Guard-system via PTM (Power Train Manager) og MFC (Multi functional camera)
  • PTM Step 6 eller oppfølgings-Step montert

Interessert?

Kontakt nærmeste MAN-servicestøttepunkt og be om veiledning.

Til MAN støttepunktsøk

Skriv ut siden