MAN TGE InVehicle Apps
Aplikácie MAN InVehicle

Informácia a návod k aplikáciám InVehicle MAN TGE

S MAN Connect a online systémami infotainmentu vám prinášame digitálnu zmenu do vášho MAN TGE a prepájame vodiča, vozidlo a okolie.V súhre so sériovo zabudovaným telematickým boxom MAN a systémami infotainmentu MAN Media Van Business a MAN Media Van Business Navigation získate prístup do aplikácií InVehicle, ktoré sú ďalej podrobne popísané.

Vyhlásenie

Vylúčenie ručenia systému infotainmentu

Vo vyhlásení (vylúčenie ručenia) nájdete:

  • Tiráž
  • Licenčnú zmluvu koncového používateľa
  • Použité licencie open source
Vylúčenie ručenia offline

Ak by vozidlo nebolo online, máte možnosť otvoriť si tiráž MAN pomocou zobrazeného QR kódu. Jednoducho si naskenujte QR kód pomocou smartfónu.

Upozornenie: Táto aplikácia sa nedá z bezpečnostných dôvodov použiť počas jazdy.

Aplikácia počasie

Aplikácia počasie vám umožní zisťovať informácie o počasí na rôznych miestach. Možnosti výberu nájdete na dolnom okraji obrazovky.
(Vo variante výbavy „MAN Media Van Business“ je možné zisťovanie len na aktuálnom mieste vozidla.)

Hlavná obrazovka aplikácie počasie

Dnes – aktuálne počasie pre dnešný deň (na zvolenom mieste)

Podrobnosti počasia

Podrobnosti – podrobnosti o počasí dnešného dňa (na zvolenom mieste)

Predpoveď na 7 dní

7 dní – zobrazenie predpovede na 7 dní (na zvolenom mieste)

Výberom dňa predpovede na 7 dní môžete zobraziť ďalšie podrobnosti o počasí (vo zvolený deň).

Dažďový radar

Radar – zobrazenie dažďového radaru (na zvolenom mieste)

Zadanie nových miest – počasie

Stlačením tlačidla menu môžete pridať ďalšie mestá do svojho zoznamu obľúbených. Zadajte názov mesta do zobrazeného vyhľadávacieho poľa.
(Dostupné len vo variante výbavy „MAN Media Van Business Navigation“).
Zvolené mestá (zoznam obľúbených) môžete vybrať funkciou swipe v hlavnom menu. Mestá sú pritom symbolizované modrými bodkami na spodnom okraji obrazovky. Ak bol v navigačnom systéme zvolený aktuálny cieľ, takisto sa zobrazí možnosť výberu. Do zoznamu obľúbených je možné uložiť maximálne 8 miest).
Tlačidlom Späť sa dostanete opäť do hlavného menu.

Upozornenie: Táto aplikácia sa nedá z bezpečnostných dôvodov použiť počas jazdy.

Novinky a správy

Pomocou aplikácie správ môžete dostávať aktuálne správy k najrozličnejším témam.

Výber tematického poľa – správy

V prvom kroku zvoľte tematické pole.

Výber – jednotlivé správy

Následne môžete vybrať požadovaný článok, aby ste sa dostali do podrobného náhľadu.

Zobrazenie – zvolená správa

Tlačidlom Späť sa dostanete späť o jednu úroveň alebo do hlavného menu.

Upozornenie: Táto aplikácia sa nedá z bezpečnostných dôvodov použiť počas jazdy.