MAN TGE InVehicle Apps
Aplikacje MAN InVehicle

Informacje i wprowadzenie do aplikacji InVehicle MAN TGE

Dzięki MAN Connect i dostępnym online systemom informacyjno-rozrywkowym wprowadzamy cyfrową zmianę w samochodzie MAN TGE, łącząc kierowcę, pojazd i środowisko.W połączeniu ze standardową skrzynką telematyczną MAN i systemami informacyjno-rozrywkowymi MAN Media Van Business i MAN Media Van Business Navigation uzyskuje się dostęp do aplikacji InVehicle, które zostały szczegółowo opisane poniżej.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności dla systemu informacyjno-rozrywkowego

Wyłączenie odpowiedzialności zawiera:

  • Podsumowanie
  • Umowę licencyjna użytkownika końcowego
  • Używane licencje open source
Wyłączenie odpowiedzialności offline

Jeśli pojazd nie jest online, możesz wywołać dane firmy MAN za pomocą wyświetlonego kodu QR. Wystarczy zeskanować kod QR smartfonem.

Wskazówka: Ze względów bezpieczeństwa z tej aplikacji nie można korzystać podczas jazdy.

Aplikacja pogodowa

Aplikacja pogodowa umożliwia wywoływanie informacji o pogodzie w różnych lokalizacjach. Opcje znajdują się na dole ekranu.
(W wariancie wyposażenia „MAN Media Van Business” zapytanie jest możliwe tylko w bieżącej lokalizacji pojazdu.)

Ekran główny aplikacji pogodowej

Dzisiaj - aktualna pogoda na dziś (w wybranej lokalizacji)

Szczegóły pogody

Szczegóły - szczegóły dotyczące dzisiejszej pogody (w wybranej lokalizacji)

Prognoza na 7 dni

7-dniowa - wyświetlanie prognozy 7-dniowej (w wybranej lokalizacji)

Wybierając dzień z prognozy 7-dniowej można wyświetlić dalsze szczegóły dotyczące pogody (w wybranym dniu).

Radar opadów

Radar - wyświetlanie radaru pogodowego (w wybranej lokalizacji)

Dodawanie nowej lokalizacji - pogoda

Naciskając przycisk menu można dodać kolejne miejscowości do listy ulubionych. Aby to zrobić, należy wprowadzić nazwę miejscowości w wyświetlonym polu wyszukiwania.
(Dostępne tylko w wariancie wyposażenia „MAN Media Van Business Navigation”).
Wybrane miejscowości (lista ulubionych) można wybrać za pomocą funkcji przesuwania w menu głównym. Miejscowości są symbolizowane przez niebieskie kropki na dole ekranu. Jeżeli w systemie nawigacyjnym został wybrany aktualny cel, jest on również wyświetlany jako opcja wyboru. Na liście ulubionych można zapisać maksymalnie 8 miejscowości).
Przycisk Wstecz przenosi z powrotem do menu głównego.

Wskazówka: Ze względów bezpieczeństwa z tej aplikacji nie można korzystać podczas jazdy.

Wiadomości i aktualności

Można otrzymywać najnowsze wiadomości na różne tematy za pośrednictwem aplikacji wiadomości.

Wybór tematu - aktualności

W pierwszym kroku wybiera się temat.

Wybór - pojedyncze wiadomości

Następnie można wybrać element, do którego należy uzyskać dostęp do widoku szczegółowego.

Prezentacja - wybrana wiadomość

Można użyć przycisku Wstecz, aby cofnąć się o jeden poziom lub do menu głównego.

Wskazówka: Ze względów bezpieczeństwa z tej aplikacji nie można korzystać podczas jazdy.